Înlocuire amendă

Sentinţă civilă 2086 din 14.09.2022


Acesta este document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2022:001.002086

Dosar nr. 1024/189/2022

R O M A N I A

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

SENTINTA CIVILA Nr. 2086/2022

Sedinta publica de la 14 Septembrie 2022

INSTANTA

Prin sesizarea inregistrata pe rolul Judecatoriei Barlad la data de 18.02.2022 sub nr. 1024/189/2022, petenta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA X, judetul Vaslui a solicitat instantei ca, prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale incuantum de 100 lei, aplicata intimatului X X X prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria PVSX nr. X/04.05.2017 incheiat de Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui – Politia X, cu sanctiunea obligarii intimatului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

In fapt, petenta arata ca, prin procesul verbal de contraventie indicat mai sus, contravenientul a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 100 lei.

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, in cazul in care contravenientul persoana fizica nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, primaria poate sesiza instanta judecatoreasca in a carei circumscriptie domiciliaza acesta, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii;

Sustine ca intimatul X X X locuieste pe raza comunei X, jud Vaslui, nu este angajat si nici nu realizeaza alte venituri. De asemenea, nu detine in proprietate alte bunuri care pot fi executate silit in vederea recuperarii debitului.

In concluzie, solicita inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu obligarea intimatului laprestarea unei activitati in folosul comunitatii.

In drept, petenta a invocat dispozitiile O.G. 2/2001 si O.G. 55/2002.

Intimatul, desi legal citat, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in fata instantei pentru a arata probele si mijloacele de aparare.

Insustinerea cererii, petenta a depus la dosarinscrisurileaflatelafilele3-12 dosar.

Instanta a administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:

In fapt, intimatul X X X a fost sanctionat prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria PVSX nr. X/04.05.2017 incheiat de Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui – Politia X, cu amenda contraventionala in cuantum de100 lei.

Avand in vedere faptul ca, intimatul-contravenient nu a achitat amenda contraventionala in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii, organul constatator a solicitat executarea silita a amenzii, insa din inscrisurile doveditoare depuse ladosar de petenta, respectiv adeverinta de venit si verificarile PatrimVen rezulta ca nu exista posibilitatea executarii silite sau a incasarii debitului.

In drept, verificand conditiile de admisibilitate a cererii de inlocuire a amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, instanta constata ca acestea, prevazute de art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 aplicabil in cauza (contravenientul sa nu fi achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si sa nu existe posibilitatea executarii silite), sunt indeplinite.

Prevederile care reglementeaza executarea sanctiunii amenzii in situatia in care nu exista posibilitatea executarii silite a bunurilor contravenientului au facut fie obiectul unui control de constitutionalitate, fie al unor interpretari in conditiile unui recurs in interesul legii.

Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 1354/10.12.2008 a constatat ca sintagma „cu acordul acestuia” din art. 9 din O.G. nr. 2/2001 este neconstitutionala, motivat de faptul ca aceasta conditionare de acordul contravenientului este de natura a lipsi de eficienta dispozitiile legale anterior citate, astfel ca nu este necesar acordul contravenientului la inlocuirea sanctiunii.

Prin Decizia nr. 7/2010, Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin solutionarea unui recurs in interesul legii a statuat ca dispozitiile art. 9 alin 3 – 5 din O.G. nr. 2/2001, prin raportare la dispozitiile art. 9 alin 1 si 2 din aceeasi ordonanta se interpreteaza in sensul admisibilitatii cererilor de inlocuire a sanctiunii amnezii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii indiferent daca pentru contraventia pentru care a fost sanctionat se prevede sau nu, alternativ cu sanctiunea amenzii si sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

Astfel, instanta constata ca nu mai exista nici un impediment legal care sa impiedice executarea sanctiunii prin inlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii.

Potrivit art. 391 din O.G. nr. 2/2001 „In cazul in care contravenientul, citat de instanta, nu a achitat amenda in termenul prevazut la alin. (1), instanta procedeaza la inlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii pe o durata maxima de 50 de ore, iar pentru minori incepand cu varsta de 16 ani, de 25 de ore.”.

Retinand ca intimatul-contravenient X X X nu a platit in termen legal amenda in cuantum de 100 lei, aplicataprin procesul verbal de contraventie maisus mentionat, instanta apreciaza ca cererea, prin care UnitateaAdministrativ teritoriala a orasuluiX a solicitat inlocuirea amenzii cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, este intemeiata, urmand sa fie admisa.

Potrivitdispozitiilorart. 9 alin. (1) dinOG 2/2001 : ,, Prestarea unei activitati in folosul comunitatii poate fi stabilita numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasi 300 de ore”.

In consecinta, in temeiul art. 16 din O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, instanta vadispune inlocuirea amenzii contraventionale in cuantum de 100 lei aplicata prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria PVSX nr. X/04.05.2017 incheiat de Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui – Politia X, cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe durata a 10 ore;

Potrivit art. 15 alin. (2) din O.G. 55/2002, cate o copie de pe dispozitivul hotararii, insotita de mandatul de executare, se comunica primarului unitatii administrativ-teritoriale si unitatii de politie in a caror raza teritoriala isi are resedinta intimatul X X X, respectiv orasul X, jud. Vaslui.

2

Domenii speta