Respingere cerere de obligare la plata prejudiciul produs de către pârât (executor judecătoresc) ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor vizând efectuarea procedurilor de executare silită.

Sentinţă civilă 42 din 31.01.2019


Pentru pretenţiile reclamantului în sumă de 4000 lei, invocate de acesta  reprezentând prejudiciul cauzat reclamantului de către pârât generat de neîndeplinirea obligaţiilor vizând efectuarea procedurilor de executare silită în dosarul execuţional menţionat, reclamantul nu a argumentat şi dovedit care sunt criteriile după care a calculat un atare prejudiciu, deşi a specificat textual că acesta constituie un prejudiciu material. În răspunsul la întâmpinare, acesta a confirmat că societatea specificată de pârât a executat lucrările de demolare pe care le implica executarea silită. Reclamantul nu avea niciun temei de drept să pretindă ca pârâtul personal, sau în calitate de executor să execute fizic operaţiunile de demolare. Chiar dacă reclamantul a indicat pârâtului respectiva societate, aceasta nu putea acţiona decât cu concursul pârâtului şi pe cheltuiala reclamantului, operaţiunile de demontare executându-se în cadrul executării silite. În consecinţă, instanţa nu a identificat vreun prejudiciu cauzat reclamantului de către pârât, nici personal, nici în cadrul activităţii sale în calitate de executor judecătoresc.

Domenii speta