Contravenţie. Proces-verbal. Lipsa menţiunii privind motivul pentru care contravenientul nu a semnat procesul-verbal. Consecinţe.

Decizie 207/2005 din 08.03.2005


Contravenţie. Proces-verbal. Lipsa menţiunii privind motivul pentru care contravenientul nu a semnat procesul-verbal. Consecinţe.

În cazul în care contravenientul nu este de faţă la întocmirea actului de constatare a contravenţiei, refuză să semneze sau nu poate semna, agentul constatator are obligaţia să facă menţiune despre aceste împrejurări iar procesul-verbal trebuie semnat de cel puţin un martor. În caz contrar, actul este lovit de nulitate, conform art. 19 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001.

Prin sentinţa civilă nr. 2955 din 23.11.2004 Judecătoria Bârlad (Burlibaşa Nicolae) a respins ca nedovedită plângerea contravenţională formulată de petentul B.M. împotriva  procesului-verbal de contravenţie încheiat la data de 06.07.2004 de Direcţia Silvică Vaslui – Ocolul Silvic Bârlad, reţinând că în cauză nu s-a făcut proba contrarie faptelor menţionate de agentul constatator.

Tribunalul Vaslui, prin decizia civilă nr. 207 din 8 martie 2005 a admis recursul declarat de contravenient, a modificat în tot hotărârea recurată, a admis plângerea contravenţională, a anulat procesul-verbal de contravenţie şi a exonerat petentul de plata amenzii aplicată.

S-a constatat că procesul-verbal de contravenţie este lovit de nulitate întrucât a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, agentul constatator nu a consemnat dacă contravenientul a fost sau nu de faţă la momentul încheierii procesului-verbal sau dacă a refuzat să-l semneze pentru a se putea verifica motivul pentru care acesta nu a semnat procesul-verbal şi dacă era necesar să se apeleze la un martor.