Vatamare corporala din culpa

Decizie DP262/A/2008 din 31.03.2009


ROMÂNIA

TRIBUNALUL HUNEDOARA - SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR.262/A /2008DOSAR NR. 620/243/2007

Şedinţa publică din 14 octombrie 2008

PREŞEDINTE …………..-judecător

…………………. -preşedinte secţie penală

……………………-grefier

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara a fost reprezentat de d-na procuror …………..

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra apelurilor penale declarate de părţile vătămate şi civile M. D. V., M. D. I. şi inculpatul B. I. M.  împotriva sentinţei penale nr. 181/26.06.2007 pronunţată de Judecătoria Hunedoara,  judeţul Hunedoara (judecător ……………..).

Se constată că mersul dezbaterilor şi susţinerile orale ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 07 octombrie 2008, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.

TRIBUNALUL,

Asupra apelurilor penale de faţă:

Prin sentinţa penală nr. 181/2007, Judecătoria Hunedoara a condamnat pe inculpatul B. I. M. la:

-2 ani închisoare pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă, prev. şi ped. de art. 184 al. 2 şi 4 Cod penal;

-1 an închisoare pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 gr./litru alcool pur, prev. şi ped. de art. 79 al. 1 din OUG nr. 195/2002.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, a contopit pedepsele şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 81, 82 Cod penal, a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de doi ani plus durata pedepsei aplicate.

A pus în vedere inculpatului prevederile art. 83, 84 Cod penal.

A obligat pe inculpat să plătească părţii civile Martinesc Doru Virgil despăgubiri civile astfel: suma de 6781,98 euro şi 520 lei respingând în rest pretenţiile civile.

A obligat pe inculpat să plătească părţii civile Martinesc Daniela Iuliana despăgubiri civile, astfel: suma de 1451 lei despăgubiri materiale şi suma de 5000 lei daune morale, respingând în  rest pretenţiile.

A obligat pe inculpat la plata sumei de 1812,25 lei cheltuieli de spitalizare către partea civilă Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara.

A constatat că BCR Asigurări SA Bucureşti, Sucursala Hunedoara, are calitate de asigurator.

A obligat pe inculpat să plătească părţii civile Martinesc Doru Virgil suma de 500 lei cheltuieli judiciare.

A obligat pe inculpat la 150 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

În data de 08 octombrie 2006, în jurul orei 20.20, inculpatul a fost antrenat într-un accident de circulaţie care a avut loc în municipiul Hunedoara, pe B-dul Republicii, în dreptul garnizoanei de pompieri militari.

Inculpatul a circulat cu autoturismul marca Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare HD-04-DGR, proprietate personală, din direcţia Cantina Restaurant spre gară, iar când a ajuns în dreptul garnizoanei de pompieri, i s-a făcut rău, s-a aplecat spre dreapta pentru a vomita, moment în care a pierdut controlul volanului şi a intrat cu autoturismul pe contrasens, lovind frontal autoturismul marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare HD-06-SVH, care circula regulamentar din sens opus,  condus de partea vătămată Martinesc Doru Virgil.

În urma impactului au fost accidentaţi atât conducătorul acestui autoturism cât şi soţia sa, partea vătămată Martinesc Daniela Iuliana, care se afla pe B.heta din faţă dreapta a maşinii, cei doi fiind transportaţi la spital.

Ca urmare a recoltării probelor de sânge de la inculpat, a rezultat că acesta la ora 21.10 a avut o alcoolemie în sânge de 2,.50 gr.%o, iar la ora 22.10, o alcoolemie de 2,20 gr.%o.

Inculpatul a recunoscut că a băut în seara zilei de 07 octombrie 2006 şi până în dimineaţa de 08 octombrie 2006, ora 04.00, două sticle de bere de 1, iar în data de 08 octombrie 2006, orele 13.30-14,30 a mai băut o bere de 1 litri la cofetăria Narcisa. De asemenea în aceeaşi zi, între orele 17.30-20.00 a mai băut 2 sticle de bere, de 1 litri fiecare.

În fine, inculpatul a recunoscut faptele susţinând că, consumul de alcool nu a fost exagerat de mare, însă a dormit foarte puţin noaptea, a doua zi a fost la serviciu, fiind astfel obosit.

Accidentul s-a produs din culpa exclusivă a inculpatului, care a condus autovehiculul în stare avansată de ebrietate, a intrat cu acesta pe contrasens încălcând astfel dispoziţiile art. 124 şi 129 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

În urma accidentului, partea vătămată Martinesc Daniela Iuliana a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un nr. de 120-130 de zile de îngrijiri medicale, aşa cum a rezultat din certificatul medico legal.

De asemenea, autoturismul părţii vătămate Martinesc Doru Virgil a fost avariat în totalitate.

Autoturismul condus de către inculpat era asigurat la SC BCR Asigurări Bucureşti Sucursala Hunedoara.

La individualizarea pedepselor, au fost avute în vedere prevederile art. 72 Cod penal.

S-a apreciat că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 81, 82 Cod penal privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, prima instanţă a reţinut următoarele:

Partea vătămată Martinesc Doru Virgil s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 49.000 lei, daune civile, compusă din 30.000 lei contravaloarea autoturismului distrus, 13.000 lei daune morale, care reprezintă suferinţa psihică şi fizică determinată de faptul că a trebuit să se deplaseze zilnic la spital, la soţie şi a fost privat şi de folosinţa autoturismului; 400 lei cheltuieli de transport cu taxiul de la data producerii accidentului şi până în prezent şi 120 lei costul transportului autoturismului distrus la Service.

Partea vătămată Martinesc Daniela Iuliana s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 900 lei cheltuieli suportate pe perioada spitalizării, 29 lei taxă eliberare certificat medico legal, 551 lei contravaloare medicamente, cizme ortopedice şi susţinător pantof cumpărat după externare, 17.000 lei daune morale, reprezentând suferinţele fizice şi psihice cauzate de accident.

Spitalul municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.812,25 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare pentru partea vătămată Martinesc Daniela Iuliana.

Din probatoriul testimonial administrat în cauză, s-a făcut dovada că partea civilă Martinesc Doru Virgil s-a deplasat de mai multe ori cu taxiul de la domiciliu la spital, unde era internată soţia, achitând contravaloarea transportului, respectiv aproximativ 600 lei.

De asemenea, s-a depus la dosar chitanţa de plată a sumei de 120 lei, transportul autoturismului avariat la SC Verbitek SRL.

Din raportul de evaluare întocmit de BCR Asigurări Sucursala Hunedoara, a rezultat că, costul reparaţiei autoturismului distrus a fost de 8381,98 euro, din care inculpatul a achitat părţii civile Martinesc Doru Virgil suma de 1600 euro, rămânând nerecuperată suma de 6781,98 euro.

În temeiul art. 14 , 346 Cod proc. penală, art. 999 Cod civil, inculpatul a fost obligat să plătească părţii civile Martinesc Doru Virgil despăgubiri civile astfel: suma de 6781,98 euro şi 520 lei.

Întrucât partea vătămată nu a făcut dovada suportării unui prejudiciu moral, s-a respins ca nejustificată cererea de acordare a daunelor morale solicitate.

De asemenea, din probatoriul testimonial ( filele 80,81) s-a făcut dovada că partea vătămată Martinesc Daniela Iuliana pe perioada spitalizării, a avut nevoie de medicamentaţie şi hrană, că soţul s-a deplasat zilnic la spital, astfel că s-au făcut cheltuieli de aproximativ 1000 lei.

Din chitanţele depuse la dosar, a rezultat că partea vătămată a cumpărat încălţăminte specială şi susţinător pentru picior, medicamente şi a achitat taxa pentru certificatul medico legal, cheltuielile ridicându-se la suma de 742,23 lei, deci cu mult peste suma solicitată, conform constituirii de parte civilă.

În ceea ce priveşte solicitarea de daune morale, s-a constatat că partea civilă Martinesc Daniela Iuliana a suferit grave suferinţe fizice şi psihice, care sunt de natură să justifice o compensaţie sub forma daunelor morale, apreciindu-se că suma de 5000 lei este de natură să asigure această compensaţie.

În temeiul art. 14, 346 Cod proc. penală, art. 999 Cod civil, inculpatul a fost obligat să plătească părţii civile Martinesc Daniela Iuliana suma de 1451 lei despăgubiri civile solicitate şi suma de 5000 lei daune morale, respingând în rest cererea.

Împotriva acestei sentinţe, părţile vătămate şi civile Martinesc Doru Virgil şi Martinesc Daniela Iuliana şi inculpatul B. I.M.au declarat apel, în termen, motivat.

Părţile vătămate şi civile au solicitat următoarele:

Sub aspectul laturii penale, schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea prev. de art. 184 al. 2 şi 4 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 184 al. 2,4 şi 4/1 Cod penal şi aplicarea unei pedepse corespunzătoare.

Sub aspectul laturii civile, partea civilă Martinesc Doru Virgil a solicitat acordarea daunelor morale în cuantum de 13.000 lei care au fost cerute la instanţa de fond, iar aceasta le-a respins în mod nejustificat, iar partea civilă Martinesc Daniela Iuliana a solicitat majorarea cuantumului daunelor morale la 17.000 lei reprezentând suferinţele fizice şi psihice avute în urma accidentului.

Inculpatul a solicitat următoarele:

Sub aspectul laturii penale, schimbarea încadrării juridice a faptei în infracţiunea prev. de art. 184 al. 2,4 şi 4/1 Cod penal şi încetarea procesului penal conform dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. b combinat cu art. 10 lit. i/1 Cod proc. penală întrucât există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege, pentru infracţiunea prev. de art. 79 al. 1 din OUG nr. 195/2002, faptele de conducere a autoturismului pe drumurile publice de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală şi de vătămare corporală din culpă constituind o singură infracţiune complexă, de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 al. 2,4 şi 4/1 Cod penal.

Sub aspectul laturii civile, a solicitat, în cazul părţii civile Martinesc Doru Virgil:

-reducerea daunelor materiale văzând deteriorarea autoturismului la suma de 3422,75 euro prejudiciul real fiind de 5023,75 euro, din care se scade suma de 1600 euro  ce i-a fost achitată părţii civile;

-înlăturarea sumei de 400 lei, reprezentând transport cu taxiul, ca nedovedită.

A solicitat în cazul părţii civile Martinesc Daniela Iuliana:

-înlăturarea sumei de 900 lei cheltuieli pe perioada spitalizării şi a sumei de 169 lei reprezentând contravaloarea cizmelor ortopedice întrucât aceasta nu se justifică;

-reducerea cuantumului daunelor morale, suma acordată de instanţa de fond, de 5000 lei, fiind exagerată.

Examinând sentinţa atacată în baza motivelor invocate, precum şi din oficiu, potrivit art. 371 alin. 2 Cod proc.penală, se constată următoarele:

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi vinovăţia inculpatului cu privire la aptele reţinute în sarcina sa.

În ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptei de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 al. 2 şi 4 Cod penal se constată că aceasta este nelegală.

Infracţiunea prev. de art. 184 al. 2,4 şi 4/1 Cod penal înglobează două activităţi ilicite distincte, ambele sancţionate de legiuitor: infracţiunea prev. de art. 184 al. 4/1 Cod penal şi infracţiunea prev. de art. 79 al. 1 din OUG nr. 195/2002, când starea de ebrietate se suprapune peste limitele prevăzute în OUG nr. 195/2002, cum este cazul în speţa de faţă, cele două infracţiuni urmând a fi reţinute în concurs.

Prin urmare, se impune schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea prev. de art. 184 al. 2 şi 4 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 184 al.2,4 şi 4/1 teza a II-a Cod penal, cu menţinerea pedepsei de 2 ani închisoare pentru această infracţiune, neimpunându-se majorarea ei, având în vedere împrejurările în care a fost comisă fapta şi că inculpatul nu are antecedente penale.

Sub aspectul laturii penale se mai constată că instanţa de fond a omis să aplice inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 64 lit. a şi b Cod penal, în condiţiile art. 71 al. 5 Cod penal, impunându-se privarea inculpatului  de exerciţiul drepturilor de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice precum şi a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, faţă de natura faptelor comise şi a consecinţelor acestora  .

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, în cazul părţii civile Martinesc Doru Virgil, care urmare a accidentului de circulaţie nu a suferit leziuni, se constată că în mod corect instanţa de fond a reţinut că nu i se cuvin daune morale.

Cum soţia părţii civile a fost internată în spital, iar autoturismul a fost avariat în accident, partea civilă a fost nevoită să se deplaseze cu taxiul de mai multe ori la spital, astfel că suma de 400 lei este justificată ( fila 80).

Autoturismul Ford Mondeo HD-06-SVH condus de partea civilă avea o valoare reală calculată în funcţie de contractul de contractul de vânzare-cumpărare şi cheltuielile plătite pentru înmatriculare de 6697 euro ( fila 109) . Urmare a avarierii acestuia, readucerea în stare de funcţionare prin efectuarea unor reparaţii nerentabile ar costa 9527 euro.

Prin urmare, instanţa de apel apreciază că suma ce i se cuvine părţii civile este de 6697 euro, din această sumă urmează a se scădea suma de 1600 euro, ce a fost plătită de inculpat, rezultând o sumă rămasă de achitat de 5097 euro.

Nu se impune a se scădea contravaloarea pieselor ce nu au fost avariate întrucât acestea reprezintă părţile componente ale autoturismului ce nu mai pot fi valorificate.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, în cazul părţii civile Martinesc Daniela Iuliana, din probele testimoniale şi cu înscrisuri aflate la dosar ( filele 80. 81, 89, 95) rezultă că aceasta a beneficiat pe perioada internării de medicamente şi alimentaţie suplimentară şi a fost necesară şi purtarea unei încălţăminte speciale pentru picior în condiţiile în care a suferit o fractură cominutivă  calcaneu dr. astfel că solicitarea inculpatului de a se înlătura suma de 1069 lei din cuantumul daunelor materiale acordate este nejustificată.

Cum partea civilă a suferit leziuni ce au necesitat 120-130 zile  de îngrijiri medicale, pentru vindecare, instanţa de apel constată că inculpatul a produs acesteia serioase traume fizice şi psihice prin atingerea adusă satisfacţiilor unei vieţi normale, astfel că se impune majorarea cuantumului daunelor morale la 13.000 lei.

Aşa fiind, se vor admite ca fondate prezentele apeluri, pentru temeiul prev. de art. 379 pct. 2 lit. a Cod proc. penală, se va desfiinţa parţial sentinţa atacată şi se va schimba încadrarea juridică a faptei din infracţiunea prev. de art. 184 al. 2 şi 4 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 184 al.2,4 şi 4/1 teza a II_a Cod penal  pentru care inculpatul va fi condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, se va contopi această pedeapsă cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 79 al. 1 din OUG nr. 195/2002, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

Se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a şi b Cod penal, în condiţiile art. 71 Cod penal  iar în baza art. 71 al. 5 Cod penal, se va suspenda executarea pedepselor accesorii sus menţionate pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii.

Se va stabili la 5097 euro cuantumul daunelor materiale cuvenite părţii civile Martinesc Doru Virgil (contravaloare autoturism avariat) şi la 13.000 lei cuantumul daunelor morale cuvenite părţii civile Martinesc Daniela Iuliana.

Se vor menţine în rest dispoziţiile sentinţei atacate.

Văzând şi prevederile art. 192 al. 3 Cod proc. penală şi art. 193 Cod proc. penală, precum şi soluţia preconizată în cauză, va obliga pe inculpat la 250 lei cheltuieli judiciare către partea vătămată şi civilă Martinesc Daniela Iuliana.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite ca fondate apelurile introduse de părţile vătămate şi civile MARTINESC DORU VIRGIL şi MARTINESC DANIELA IULIANA şi inculpatul B. I.M. împotriva sentinţei penale nr. 181/2007 pronunţată de Judecătoria Hunedoara, judeţul Hunedoara, pentru temeiul prev.de art.379 pct.2 lit.a C.p.p. desfiinţează parţial sentinţa atacată şi în consecinţă:

Schimbă încadrarea juridică a faptei din infracţiunea de vătămare corporală din culpă prev.de art.184 al.2 şi 4 C.p. în infracţiunea de vătămare corporală din culpă prev.de art.184 al.2, 4 şi al.4/1 teza a II-a C.p. şi îl condamnă pe inculpat la 2 (doi) ani închisoare.

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C.p. contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare cu pedeapsa de 1 an închisoare şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev.de art.64 lit.a şi b C.p. în condiţiile prev.de art.71 C.p.

În baza art.71 al.5 C.p. suspendă executarea pedepselor accesorii susmenţionate pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii .

Stabileşte la 5.097 Euro cuantumul daunelor materiale (c/val autoturism avariat) cuvenite părţii civile Martinesc Doru Virgil.

Stabileşte la 13.000 lei cuantumul daunelor morale cuvenite părţii civile Martinesc Daniela Iuliana.

Menţine în rest dispoziţiile sentinţei atacate.

Obligă inculpatul să plătească părţii civile Martinesc Daniela Iuliana 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în apel.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunţare cu inculpatul B. I.M.şi partea vătămată şi civilă Martinesc Doru Virgil şi de la comunicare cu celelalte părţi.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 14.10.2008.

PREŞEDINTE,JUDECĂTOR,

GREFIER,

 

GC/CC/2 ex.

jud. fond

29.10.2008