Infractiuni prevazute in legi si decrete

Sentinţă penală 48 din 21.01.2010


Infractiuni prevazute in legi si decrete

Data publicarii pe portal: 12 martie 2010

Prin sentinta penala nr 48/21.01.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosar nr 3476/311/2009 in baza art 86 alin 2 din O.U.G. 195/2002 a fost condamnat inculpatul R.A., la pedeapsa de 6 luni inchisoare .

In baza art 87 alin 5 din O.U.G. 195/2002 a fost condamnat inculpatul R.A., la pedeapsa de 2 ani inchisoare .

In baza art 86/5 c.p. rap la art 85 alin 1 c.p. s-a anulat suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de  2 ani inchisoare aplicata inculpatului prin s.p. nr 165/23.02.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina, in dosarul nr 10562/311/2008, definitiva prin neapelare.

In baza art 36 alin 2 c.p. au fost contopite pedepsele de 6 luni inchisoare si 2 ani inchisoare aplicate pentru infractiunile deduse judecatii cu pedeapsa de 2 ani inchisoare rezultata in urma anularii executarii pedepsei sub supraveghere privind s.p.165/23.02.2009, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare.

În baza art.71 C.p. au fost interzise inculpatului drepturile prev.de art.64 lit.a si b C.p., cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 86 indice 1 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, ce constituie termenul de încercare pentru inculpat, stabilit in conditiiie art. 86 indice 2 Cod penal, ce urmeaza sa se calculeze conform art. 86 ind 5 alin.  teza a II a c.p., respectiv de la data ramânerii definitive a hotărâririi prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executarii sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 86 indice 3 alin. 1 Cod pena1 condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la indeplinire de Serviciul de Probatiune de pe lîngă Tribunalul Olt:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune de pe lîngă Tribunalul Olt;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

 d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mjloacele lui de existenţă.

În baza art.359 c.pr.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 86 ind. 4 c. pen.

In baza art. 71 alin. 5 c.p. s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii  executarii pedepsei sub supraveghere.

In baza art. 191 c.pr.pen. a fost obligat inculpatul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare avansate de catre stat din care 200 lei onorariu aparator desemnat din oficiu.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe linga Judecatoria Slatina 5157/P/2008 din 10.04.2009 inregistrat pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 3476/311/2009 s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului R.A. pentru savirsirea infractiunii prev. de art. 86 alin 2 si 87 alin 5 din OUG 195/2002 cu aplic art 33 lit a c.p.

Din continutul actului de sesizare rezultă că in ziua de 09.11.2008 inculpatul a condus un autoturism pe drumurile publice un autoturism desi avea suspendat dreptul de a conduce iar la solicitarea organelor de politie a refuzat in mod nejustificat testarea cu aparatul etilotest si recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

In cursul cercetarii judecatoresti a fost audiat inculpatul, care nu a recunoscut savarsirea infractiunilor pentru care a fost trimis in judecata.

Au fost audiati si martorii declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar.

Din fisa de cazier judiciar rezulta ca inculpatul este cunoscut cu antecedente penale.

In aparare inculpatul a solicitat si instanta de judecata a incuviintat proba cu inscrisuri fiind depusa la dosar o caracterizare de la locul de munca si de la Primaria locului de domiciliu.

Analizind materialul probator administrat in cauza instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt :

In ziua de 09.11.2008 in jurul orelor 17.00, inculpatul R.A. a fost depistat de catre organele de politie conducand un autoturism marca Dacia Logan cu nr de inmatriculare OT 24 SAD pe DJ 653 pe raza localitatilor Balteni si Perieti, jud Olt.

Inculpatulului i s-a solicitat sa fie supus unui control cu un aparat etilotest, refuzand testarea. S-a solicitat apoi sa i se recolteze probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, inculpatul refuzand in mod nejustificat si aceasta.

In declaratiile date in cursul cercetarii judecatoresti inculpatul a aratat ca desi a primit o instiintare de la organele de politie prin care i se aducea la cunostinta ca dreptul de a conduce i-a fost suspendat a condus in data de 09.11.2008 un autoturism pe DJ 653 cca 4 km apreciind ca acea instiintare referitoare la suspendarea dreptului de a conduce isi produce efectele dupa 5 zile de la momentul primirii acesteia.

In legatura cu refuzul recoltarii probelor biologice inculpatul a aratat ca nu i s-a solicitat de catre organele de politie acel lucru.

Situatia de fapt descrisa anterior respectiv aceea ca in ziua de 09.11.2008 inculpatul a condus pe DJ 653 pe raza localitatilor Balteni si perieti un autoturism dupa ce dreptul de a conduce i-a fost suspendat si a refuzat apoi recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei rezulta din coroborarea materialului probator existent la dosarul cauzei respectiv, inscrisuri, declaratii martori, declaratii inculpat.

Din continutul adresei 72/14.01.2009 emisa de Serviciul Public Comunitar, Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Olt rezulta ca inculpatului R.A. i-a fost retinut permisul de conducere in data de 23.09.2008 pentru savarsirea infractiunii prev de art 87 alin 5 din OUG 195/2002 fiindu-i intocmit pentru aceasta dosar penal.

Instanţa apreciază că fapta inculpatului R.A. de a conduce pe drumurile publice un autoturism dupa ce i-a fost suspendat dreptul de a conduce intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev de art 86 alin 2 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice modificata si completata prin OUG nr 63/2006 publicat in MOf al Romaniei nr 729/20.09.2006.

Fapta aceluiasi inculpat de a refuza sa se supuna recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat in vederea stabilirii alcoolemiei intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev de art 87 alin 5 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice modificata si completata prin OUG nr 63/2006 publicat in MOf al Romaniei nr 729/20.09.2006.

Se apreciaza ca actionind in acest mod inculpatul a prevazut rezultatul faptei sale si a urmarit producerea lui retinindu-se ca forma de vinovatie intentia directa.

Vinovatia inculpatului este dovedita prin urmatoarele mijloace de probe: proces verbal de constatare, declaratiile inculpatului, adresa 72/14.01.2009 emisa de Serviciul Public Comunitar, Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Olt, declaratii martori.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicata inculpatului instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev de art 72 c.p. respectiv dispoz. partii generale limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptei savirsite, persoana infractorului si atitudinea acestuia in timpul desfasurarii procesului penal, circumstantele concrete in care a fost savirsita fapta.

Avind in vedere aceste argumente respectiv atitudinea nesincera a inculpatului în cursul urmăririi penale si a cercetarii judecatoresti, varsta inculpatului, distanta parcursa de inculpat avand suspendat dreptul de a conduce si faptul ca anterior savarsirii acestor fapte i se intocmise dosar penal tot pentru savarsirea aceluiasi gen de infractiuni respectiv fapta prev de art 87 alin 5 din OUG 195/2002, urmeaza ca in baza art 345 alin 2 c.p.p sa se dispuna condamnarea sa pentru savirsirea infractiunilor prev de art 86 alin 2 si 87 alin 5 din OUG 195/2002 la pedeapsa inchisorii, aceasta fiind de natura sa realizeze scopul educativ si preventiv prev de art 52 c.p.

Inculpatului ii va fi aplicata cate o pedeapsa pentru fiecare fapta in parte, respectiv pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev de art 86 alin 2 si pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev de art 87 alin 5 din OUG 195/2002.

Din fisa de cazier judiciar si referatul intocmit de Biroul Executari Penale din cadrul Judecatoriei Slatina  rezulta ca inculpatul a mai fost condamnat anterior la pedeapsa de 2 ani inchisoare prin s.p. 165/23.02.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina pentru savarsirea infractiunii prev de art 87 alin 5 din OUG 195/2002, dispunandu-se ca modalitate de executare suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pentru o fapta concurenta cu faptele deduse judecatii.

Potrivit disp art 85 c.p. daca se descopera ca cel condamnat mai savarsise o infractiune inainte de pronuntarea hotararii prin care s-a dispus suspendarea sau pana la ramanerea definitiva a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea termenului de incercare, suspendarea conditionata a executarii pedepsei se anuleaza aplicandu-i-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni sau recidiva.

Alin 1 al art 86/5 c.p. prevede ca disp art 85 alin 1 si 2 se aplica in mod corespunzator si in cazul executarii pedepsei sub supraveghere.

Intrucat faptele deduse judecatii sunt concurente cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin s.p. 165/23.02.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina, in baza art 86/5 c.p. rap la art 85 alin 1 c.p. va anula suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de  2 ani inchisoare aplicata inculpatului prin s.p. nr 165/23.02.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina, in dosarul nr 10562/311/2008, definitiva prin neapelare.

In baza art 36 alin 2 c.p. va contopi pedepsele de 6 luni inchisoare si 2 ani inchisoare aplicate pentru infractiunile deduse judecatii cu pedeapsa de 2 ani inchisoare rezultata in urma anularii executarii pedepsei sub supraveghere privind s.p.165/23.02.2009, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare.

Potrivit disp art 71 alin 1 c.p. pedeapsa accesorie consta in interzicerea drepturilor prev de art 64 c.p., iar condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a - c din momentul in care hotararea de condamnare a ramas definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa or pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.

Astfel in baza art 71 c.p. vor fi interzise inculpatului drepturile prev de art 64 alin 1 lit a teza II si lit b c.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab impotriva Romaniei, pe durata executarii pedepsei principale.

Cât priveşte conţinutul şi modul de executare a pedepselor accesorii, şi acestea au suferit modificări esenţiale, de natură a le pune de acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor omului (Hotărârea Sabou şi Pîrcălab contra României, M. Of., Partea I, nr. 484 din 08.05.2005). In acest sens, art. 71 alin. (2) C. pen. prevede că interzicerea drepturilor electorale (art. 64 lit. a)-c) C. pen.) este atrasă de drept de condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau a închisorii, de la rămânerea definitivă a condamnării până la executarea pedepsei, graţierea totală sau a restului de pedeapsă sau până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. Interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. d) şi e) C. pen. nu mai operează de drept, ca urmare a condamnării, ci este supusă aprecierii judecătorului în funcţie de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, împrejurările cauzei, persoana infractorului, interesele copilului sau ale persoanei aflate sub tutelă sau curatelă.

In ceea ce priveşte interzicerea de drept a drepturilor electorale, cf. art. 71 alin. (2) C. pen. modificat, se impune a fi valorificată jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor omului, respectiv Hotărârea Hirst contra Marii Britanii din 6 octombrie 2005 care a statuat că interzicerea de drept a drepturilor electorale încalcă art. 3 al Protocolului nr. 1. In motivarea hotărârii s-a arătat că acest articol garantează drepturi individuale, cum ar fi, de pildă, dreptul la vot, recunoscând în acelaşi timp că aceste drepturi individuale nu sunt absolute, ci pot face obiectul unor limitări implicite şi care sunt supuse unei largi marje de apreciere din partea statelor care, la rândul ei, este supusă unei verificări din partea Curţii Europene pentru a se asigura că aceste limitări nu reduc dreptul pe care îl vizează într-o manieră care să îi atingă substanţa însăşi sau să îl priveze de efectivitate (a se vedea şi Hotărârea Mathieu-Mohin şi Clerfayt împotriva Belgiei din 2 martie 1987). Astfel, jurisprudenţa CEDO a stabilit că orice restricţie trebuie să vizeze un scop legitim şi mijloacele restrictive utilizate să fie proporţionale. Referitor la interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 64 lit. c) C. pen. se impun următoarele precizări din punct de vedere al concordanţei cu dreptul comunitar. Astfel, limitările impuse liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor ca urmare a interzicerii ope legis a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) C. pen. pot intra în contradicţie cu directivele comunitare. Astfel conform principiului teritorialităţii legea română se aplică faptelor săvârşite pe teritoriul României, chiar dacă făptuitorul este cetăţean străin.

O condamnare trebuie să fie proporţională cu scopul legitim urmărit, iar autorităţile naţionale să ofere motive pertinente şi suficiente pentru a o justifica.

Interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii se aplică, potrivit normei naţionale, automat şi absolut, cu titlu de pedeapsă accesorie, oricărei persoane care execută o pedeapsă cu închisoarea, în absenţa controlului cu privire la proportionalitate exercitat de o instanţă

Sistemul sancţionator nu trebuie sa conducă ia compromiterea libertăţilor prevăzute de tratate ca în cazul în care o sancţiune ar fi vădit disproporţionată faţă de gravitatea infracţiunii încât ar conduce la o restrângere a libertăţilor garantate de dreptul comunitar.

Curtea de la Luxemburg a considerat (CJCE 29 febr. 1996-Skanavi et Chryssarthakopoulos 193/94, Rec. CJCE partea 1 929, 955) că statele membre nu sunt libere să prevadă sancţiuni disproportionate de natură să împiedice libera circulaţie a persoanelor serviciilor, ceea ce este de natură sa întărească faptul ca, şi in aprecierea limitarii drepturilor ca urmare a aplicării unei pedepse accesorii, trebuie avut in vedere proportoonalitatea consecintelor juridice cu situatia care le-a generat.

In raport de cele sus mentionate se apreciaza ca inculpatul este nedemn in ceea ce priveste exercitarea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II a si lit b c.p. respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, astfel ca pe durata executarii pedepsei principale vor fi interzise inculpatului aceste drepturi.

In ceea ce priveste individualizarea modalitatii de executare a pedepsei aplicate instanta apreciaza ca scopul sanctionator si preventiv al pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.

Avind in vedere ca inculpatului urmeaza sa i se aplice  pedeapsa de 2 ani inchisoare iar acesta nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an, exceptind cazul cind condamnarea intra in vreunul din cazurile prev de art 38 c.p., scopul pedepsei putind fi atins chiar fara executarea acesteia, instanta constata ca sunt indeplinite conditiile prev de art 86 ind. 1 c.p. in baza acestor prevederi legale urmeaza sa dispuna suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei fixind conform art 86 ind 2 c.p. termen de incercare pe o durata de 3 ani la care se va adauga durata pedepsei ce va fi aplicata, termen de incercare ce se va calcula conform art. 86 ind 5 alin.  teza a II a c.p., respectiv de la data ramânerii definitive a hotărâririi prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executarii sub supraveghere a executării pedepsei.

In perioada termenului de incercare inculpatul R.A. va trebui sa se supuna masurilor de supraveghere prev de art 86 ind 3 alin 1 c.p. care vor fi aduse la indeplinire de Serviciul de Probatiune de pe linga Tribunalul Olt respectiv

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune de pe lîngă Tribunalul Olt;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşe¬dinţă sau Iocuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

 d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mjloacele lui de existenţă.

In baza art 359 c.p.p. atrage atentia inculpatului asupra cauzelelor de revocare a suspendarii executarii  pedepsei sub supraveghere prev de art 86 ind 4 c.p.

Potrivit disp art 71 alin 5 c.p. pe durata suspendarii executarii pedepsei inchisorii sau a suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Astfel in baza art 71 alin 5 c.p. instanta va dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii aplicate inculpatului in conditiile art 71 rap la art 64 alin 1lit a teza a II a si b c.p. pe durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

Vazind si dispoz art 191 alin 1 c.p.