Tagada paternitatii

Sentinţă civilă 1181 din 23.02.2010


 

Tagada paternitatii

Data publicarii pe portal: 15.11.2010

Prin sentinta civila nr. 1181/23.02.2010 pronuntata in cauza nr. 46/311/2010 Judecatoria Slatina a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului S.G. invocata de instanta si în consecinta s-a respins actiunea civila având ca obiect tagada paternitatii formulata de reclamantul I.I. împotriva pârâtului S.G., ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

S-a admis în parte actiunea  formulata de reclamantul I.I. domiciliat în Comuna Serbanesti, sat Serbanestii de Jos, Judetul Olt împotriva paratei I.P. si în consecinta s-a constatat ca este cu neputinta ca reclamantul sa fie tatal minorei I.J.N., nascuta la data de 6 decembrie 2009.

S-a dispus radierea numelui si prenumelui  reclamantului, din certificatul de  nastere  al minorei, de  la rubrica ,,tata”.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina cu nr. 2255/311/2009, reclamantul I.I. a  chemat  în  judecata pe pârâti I.P. si S.G. întrucât este cu neputinta sa fie tatal minorei I.J.N., nascuta la data de 6 decembrie 2009 solicitând sa se dispuna radierea numelui si prenumelui sau, din actul de nastere al minorei, de  la rubrica ,,tata,,

În  motivarea actiunii arata ca s-a casatorit cu pârâta în iulie 2006, traind anterior în concubinaj din anul 2005, iar din casatorie a rezultat minorul I.F.P., nascut la data de 20 septembrie 2006. In vara anului 2007 s-a despartit în fapt de pârâta iar în toamna anului 2008, aceasta a intrat în concubinaj notoriu cu numitul S.G..

In vara anului 2009, pârâta a introdus actiune de divort însa nici pâna în momentul de fata nu a fost solutionata, iar pârâta în aceasta perioada a dat nastere minorei I.J.N., nascuta la data de 6 decembrie 2009.

Având în vedere ca în luna martie 2009, perioada în care este posibil sa fi fost conceputa minora, pârâta traia în concubinaj notoriu cu pârâtul S.G., este imposibil ca reclamantul sa fie tatal minorei nascuta în timpul casatoriei sale cu pârâta, întelegând astfel sa tagaduiasca aceasta paternitate.

Mentioneza reclamantul ca i s-a solicitat de catre pârâta sa mearga sa o ajute sa declare acest copil însa a refuzat, motiv pentru care aceasta minora nu a putut fi declarata la starea civila si nu i s-a eliberat certificat de nastere.

In aceasta situatie considera reclamantul ca, se impune a fi radiat numele si prenumele sau, din actul de nastere al minorei, la rubrica tata si eventual înscris numele actualului concubin al pârâtei, acesta fiind tatal natural al minorei.

În drept  s-a invocat  dispoz.art  54  C fam.

În sustinerea actiunii reclamantul a depus la dosar certificat medical constatator al nascutului viu nr. 1996, certificat de casatorie si a  timbrat  legal actiunea.

 În dovedirea actiunii  reclamantul a  solicitat  luarea  unui interogatoriu pârâtei.

La termenul de judecata de astazi instanta a invocat din oficiu, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului S.G..

Analizând exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata din oficiu, instanta retine urmatoarele:

Principiul disponibilitatii ce guverneaza procesul civil  lasa la libera apreciere a reclamantului  fixarea cadrului procesual si a limitelor cererii inclusiv cu privire la persoanele cu care intelege sa isi dispute obiectul procesului.

Exceptia  lipsei calitatii procesuale pasive  este o exceptie de fond, absoluta si peremptorie, ce poate fi invocata si din oficiu de instanta.

Verificarea calitatii procesuale pasive in persoana pârâtului are  prioritate in raport de orice aspecte legate de fondul cauzei(in acest sens, C.S.J, dec.127/1995, in Buletinul Jurisprudentei 1995).

Sarcina justificarii calitatii procesuale atât active cât si pasive revine reclamantului.

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana pârâtului si persoana celui obligat in raportul juridic obligational, deoarece raportul juridic de drept procesual nu se poate lega  valabil decât intre partile raportului de drept material dedus judecatii.

Având în vedere aceste considerente instanta apreciaza ca în speta, pârâtul S.G. nu are calitate procesuala pasiva motiv pentru care va dispune admiterea exceptiei si în consecinta respingerea actiunii având ca obiect tagada paternitatii formulata de reclamantul I.I. împotriva pârâtului S.G., ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

În raport de  înscrisurile existente  la dosarul cauzei, de  raspunsurile  la interogatoriu ale pârâtei, se apreciaza ca actiunea promovata de reclamantul  I.I., având ca obiect actiune în tagada paternitatii este întemeiata pentru urmatoarele considerente:

 Potrivit art. 54 alin2 Cod familiei, actiunea în tagaduirea paternitatii poate fi pornita numai de catre sotul mamei, întrucât el este singurul care poate  aprecia daca este tatal copilului nascut de sotia sa.

De  asemenea  potrivit art. 53  alin2  din Codul familiei, copilul nascut dupa desfacerea, declararea nulitatii sau anularea casatoriei are ca tata pe fostul sot al mamei, daca a  fost  conceput  în timpul casatoriei si nasterea a avut loc înainte ca mama sa fi intrat într-o noua casatorie.

În raport de probele administrate în cauza, instanta apreciaza ca prezumtia  legala de paternitate  instituita prin  art. 53  din Codul Familiei  a fost rasturnata , constatându-se  ca reclamantul si pârâta  au  fost  casatoriti  de  la data de  01.07.2006  fiind despartiti în fapt din vara anului 2007, iar copilul minor I.J.N., nascuta la data de 6 decembrie 2009 nu a fost  rezultatul relatiilor de  casatorie al partilor ci al pârâtei  cu o alta persoana numitul  S.G.  cu care  pârâta  a convietuit din anul 2008 si în prezent  în perioada  în care  potrivit  art. 61  din Codul familiei  este considerat timpul legal al conceptiunii cuprins între a  treia suta si a suta optzecea zi dinaintea nasterii copilului.

De  asemenea  instanta în conformitate cu  dispoz. Art. 8  din  Conventia pentru  apararea dreptului omului  si a  libertatilor fundamentale care  consacra dreptul la respectarea vietii private si de familie în concordanta si cu jurisprudenta Curtii Europene a  Dreptului Omului  care a  statuat  ca protectia  vietii familiale  presupune si protectia  juridica a  raporturilor d e familie de  fapt, iar  nu  doar  a celor de drept ti în raport d e dispozitiile legale  mai sus  aratate  aplicabile în speta cu  care reclamantul a  rasturnat prezumtia legala d e paternitate creând astfel copilului situatia de copil din afara  casatoriei, conduce la concluzia ca reclamantul nu este tatal minorei I.J.N., nascuta la data de 6 decembrie 2009, urmând a  se  face  cuvenitele  rectificari în Registrul de stare  civila  având în vedere  scopul actiunii si anume stabilirea  statutului civil al minorei, vizând un interes  major al acesteia.

 În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 119/ 1996  republicata cu  privire  la  actele de  stare  civila, copie de pe  prezenta hotarîre se  va  înainta  Primariei Serbanesti, Serviciu de Stare Civila pentru a face  mentiunile  necesare  în certificatul de  nastere  al minorei.

Se  va lua  act  de  declaratia  reclamantului ca nu solicita  cheltuieli de judecata.

Domenii speta