Plangere 278 indice 1

Sentinţă civilă 235 din 10.05.2011


Dosar nr. 488/317/2011 Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 235/2011

Şedinţa publică de la 10 Mai 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE I.M.

Grefier L.V.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror P.D.din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti.

Pe rol fiind pronunţarea în cauza penală privindu-i pe petenţii V.V.. C. şi  V. A. şi pe intimat P. C., intimat P. I, intimat A.L.V.- PREFECTURA GORJ, intimat R.M.-COM LOCALĂ S, intimat D. C.- PREFECTURA GORJ, intimat L.S.- COM LOCALĂ S, intimat D.G., intimat S.V., intimat L.I., intimat D. C.- AFIŞARE CONSILIUL LOCAL S, intimat R.M.-AFIŞARE CONSILIUL LOCAL  S, având ca obiect plângere împotriva rezoluţiei de confirmare a propunerii de neîncepere a urmăririi penale nr…../P/2010 dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în data de 16.12.2010.

Dezbaterile în cauză au avut loc în data de 03.05.2011 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 10.05.2011.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă.

 Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-Cărbuneşti în data de 09.02.2011 sub numărul …../317/2011, petenţii au solicitat desfiinţarea rezoluţiei nr……./P/2010 dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în data de 16.12.2010.

În motivarea plângerii se arată că procurorul s-a pronunţat faţă de P. C., P. I şi A. I persoane faţă de care nu a formulat plângere penală şi nu au fost efectuate cercetări în cauză.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosarul cauzei mai multe înscrisuri indicate în încheierile de şedinţă.

Din oficiu, instanţa a solicitat înaintarea dosarului de urmărire penală, acesta fiind ataşat la dosarul cauzei.

Examinând actele premergătoare efectuate în cauză şi rezoluţia dispusă de procuror, instanţa va respinge plângerea ca nefondată pentru următoarele considerente:

Prin plângerea penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în data de 10.05.2010 sub numărul ……./P/2010, petenţii V. C. şi V. A. au solicitat tragerea la răspundere penală a membrilor comisiei locale şi comisiei judeţene de fond funciar pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de fals şi abuz în serviciu.

În motivarea plângerii arată aceştia că intimaţii au întocmit înscrisuri false pe baza cărora au eliberat abuziv titlu de proprietate lui P. I, şi anume un înscris intitulat ,, contract de schimb între A. I. şi P. I’’.

În cursul actelor premergătoare au fost audiaţi petentul V. C., intimata P. I şi P. C., fiind depuse la dosarul cauzei mai multe înscrisuri.

Prin rezoluţia nr../P/2010 dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în data de 16.12.2010 a fost confirmată propunerea de neînceperea urmăririi penale faţă de intimaţi reţinându-se că faptele sesizate în cuprinsul plângerii nu există.

Instanţa reţine următoarea situaţie  de fapt:

Petenţii şi intimaţii P. C. şi P. I domiciliază în Com.S, Sat B. iar între familiile acestora au existat mai multe litigii civile de-a lungul timpului privitoare la un teren.

Astfel, prin sentinţa civilă nr…../25.02.1997 pronunţată de Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în dosarul nr…../1996, instanţa a admis acţiunea civilă având ca obiect obligaţia de a face formulată de reclamantul V.V..C. fiind obligat P. C.C. să lase liber drumul de acces cu lăţimea de un metru şi lungimea de 113 m situat în spatele caselor părţilor spre via reclamantului.

Ulterior, în anul 1998 a fost eliberat titlul de proprietate nr……… moştenitorilor defunctului G. G., titlu în care a fost inclus şi terenul dobândit de intimata P. I printr-un contract de schimb cu A. I..

După ieşirea din indiviziune, intimata a devenit unica proprietară a terenului în suprafaţă de 500 mp şi l-a împrejmuit.

Prin sentinţa civilă nr…../15.02.1999 pronunţată de Judecătoria Tg.-Cărbuneşti a fost admisă acţiunea civilă formulată de intimata P. I şi a fost obligat pârâtul V.V..C. să lase în deplină proprietate şi liniştită folosinţă reclamantei terenul în suprafaţă de 86,4 m2 ce face parte din terenul în suprafaţă de 500 m2 individualizat în titlul de proprietate nr………/22.06.1998.

Între părţi au avut loc numeroase alte litigii, acţiunile civile formulate de petent fiind respinse. În acest sens, au fost pronunţate sentinţa civilă nr……../16.05.2001 a Judecătoriei Tg.-Cărbuneşti, decizia nr…./08.01.2001 a Tribunalului Gorj.

De asemenea, petenţii au formulat mai multe plângeri penale împotriva intimaţilor P. I şi P. C., nr……/P/2000, nr……/P/2003, nr…../P/2001 şi nr……./P/2002, procurorul dispunând neînceperea urmăririi penale în cauză, soluţie menţinută de instanţa de judecată prin sentinţa penală nr……./14.07.2004,  definitivă prin decizia penală nr……./11.10.2004 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr……/2004.

Prin urmare, din actele premergătoare efectuate în cauză nu au rezultat indicii în sensul că membrii comisiilor de fond funciar ar fi falsificat contractul de schimb, intimata recunoscând că acel contract a fost încheiat între ea şi A. I.

Dimpotrivă, din actele premergătoare efectuate în cauză rezultă că intimata P. I este proprietara suprafeţei de teren iar petenţii, fiindu-le respinse acţiunile civile, au mai formulat o încă o plângere penală faţă de intimaţi în care reclamă aceeaşi stare de fapt, afirmând, fără a propune vreo probă în sprijinul susţinerilor lor, că membrii comisiilor de fond funciar ar fi falsificat înscrisuri şi ar fi săvârşit infracţiunea de abuz în serviciu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art.2781 alin.8 lit.a) C.proc.pen. respinge ca nefondată plângerea formulată de petenţii V. C. şi V. A. în contradictoriu cu intimaţii P. C., P. I, A.L.V., R.M., D. C., L.S., D.G., S.V. şi L.I. împotriva rezoluţiei de confirmare a propunerii de neîncepere a urmăriri penale nr……./P/2010 dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în data de 16.12.2010.

Menţine rezoluţia.

În temeiul art.192 alin.2 C.proc.pen. obligă fiecare petent la plata sumei de 20 lei cu titlu de  cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunţată  în şedinţă publică, astăzi, 10.05.2011.

Preşedinte,

I.M.

Grefier,

L.V.

I.M. 01 Iunie 2011