Divort f.c.

Sentinţă civilă 328 din 03.02.2009


Sentinţa civilă nr.328

Şedinţa publică de la 3 februarie 2009

Asupra acţiunii civile de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 4.12.2008 şi înregistrată sub nr. …../327/2008, ………. şi …………., cu acelaşi domiciliu, au solicitat desfacerea căsătoriei în baza acordului ambilor soţi.

Soţii nu şi-a motivat în fapt sau în drept acţiunea, precizând doar că pe parcursul anilor a apărut neînţelegeri generate de ambii soţi, care au vătămat grav şi iremediabil relaţiile de familie, care au dus la despărţirea în fapt, de aproximativ 2 ani. ……………. a solicitat ca după desfacerea căsătorie să poarte numele avut anterior căsătoriei.

La termenul de judecată din 3 februarie 2009 s-a prezentat doar ………….., deşi ambele părţi au fost legal citate.

Pentru a putea pronunţa o hotărâre de divorţ, întemeiată pe baza acordului părţilor, instanţa trebuie să constate nemijlocit acest acord, ceea ce impune ambilor soţi obligaţia de a se prezenta în faţa instanţei.

Cum numai unul din soţi a fost prezent în instanţa, cererea de divorţ trebuie soluţionată conform art.37 alin.2 şi art.38 alin.1 C.fam. în acest sens soţul prezent trebuie să facă dovada faptului că relaţiile dintre ei sunt grav şi iremediabil vătămate.

Cum partea prezentă nu a înţeles să aducă dovezi în sensul art. 38 alin. 1 C.fam, instanţa urmează să respingă cererea formulată de …………. şi ………, ca nefondată.

Domenii speta