Art 305 Cod Penal

Sentinţă penală 193 din 23.02.2009


Prin plângerea prealabilă introdusă la Parchetul …… sub nr….. din data de …, numita …., domiciliată în ……, a solicitat, în calitate de reprezentantă legală a minorei ….. cercetarea şi trimiterea în judecată a numitului ……, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art.305 alin.1 lit.c C.pen.

În motivarea plângerii, reprezentanta legală a părţii vătămate a arătat că inculpatul ….. refuză să achite pensia de întreţinere, în sumă de …..de lei, lunar, la care a fost obligat, în favoarea minorei ….., prin hotărâre judecătorească.

Prin rechizitoriul nr….. al Parchetului …… s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului ….., pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art.305 alin.1 lit. c C.pen.

În fapt, s-a reţinut că prin sen.civ.nr….. a ….. inculpatul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei, în sumă de …. de lei, lunar, începând cu luna …...  Cu toate acestea, inculpatul nu s-a achitat de obligaţiile ce-i reveneau, deşi a avut perioade când a lucrat la diferiţi angajatori.  S-a mai reţinut că inculpatul a trimis o singură dată suma de …..de lei, pentru minoră.

Pe rolul instanţei s-a format dosarul nr….. din ….

La termenul de judecată din ….., părţile s-au prezentat în faţa instanţei şi au declarat că s-au împăcat.

Potrivit art.132 alin.1 Cod penal, împăcarea părţilor în cazurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă. Potrivit art.132 alin.3 C.pen., în cazul celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă, aşa cum este partea vătămată din prezenta cauză, împăcarea poate avea loc, cu încuviinţarea persoanei prevăzută de lege, adică a reprezentanţilor legali. În acest sens, la acelaşi termen de judecată a fost prezentă în instanţă şi numita …….., mama părţii vătămate, care a semnat declaraţia acesteia, încuviinţând astfel împăcarea părţilor.

Instituţia împăcării are un reflex în plan procesual penal, în sensul că existenţa acesteia face ca acţiunea penală să nu mai poată fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare să nu mai poată fi exercitată, art.10 lit.h C.pr.penală.

În aceste condiţii, soluţia ce urmează a fi adoptată în cazul de faţă este cea prevăzută de art.11 pct.2 lit.b C.pr.penală, respectiv încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să