Plângere soluţie procuror

Sentinţă penală 129 din 07.04.2011


Obiect: plângere soluţie procuror

Sentinţa Penală nr. 129/7 aprilie 2011

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub petentul C.I. în calitate de administrator al SC X. SRL Y. a formulat în contradictoriu cu intimatul R.V. plângere împotriva ordonanţei nr. xxxx/P/2010 şi rezoluţiei nr. xxxx/II-2/2010 solicitând desfiinţarea acestora ca fiind nelegale şi netemeinice având în vedere următoarele motive:

S-a reţinut în mod eronat că a lipsit intenţia intimatului-învinuit în comiterea infracţiunii.

Fiind vorba de un prejudiciu mai mare de 200.000 lei fapta constituie infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art 215 al 5 cod penal şi în acest caz competenţa revine Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

De asemenea procurorul în mod greşit a apreciat că filele CEC i-au fost predate în alb cu titlul de garanţie, în condiţiile în care intimatul a semnat cele 5 file CEC şi că nu este de înţeles de ce ar fi trebuit să primească 5 file CEC în alb ca şi garanţie a plăţii mărfurilor în condiţiile în care doar o singură filă CEC ar fi fost suficientă.

Petentul a mai arătat că nu a fost audiat în calitate de reprezentant al societăţii păgubite.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin ordonanţa nr. xxxx/P/2010 din 24.08.2010 dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg Neamţ s-a dispus în temeiul art. 249 cod proc. penală şi art. 11 pct. 1 lit.”b” raportat la art. 10 lit.”b 1”cod proc. penală şi art. 18 1 raportat la art. 91 cod penal, art. 228 al 6 şi art. 10 lit.”d” cod proc penală scoaterea de sub urmărire penală a intimatului R.V. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 84 al 1 pct. 3 din L 59/1934 şi aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ în cuantum de 1000 lei şi neînceperea urmăririi faţă de acelaşi intimat pentru săvârşirea infracţiunii prav. de art. 215 al 1,4, cod penal.

Verificând actele efectuate în cursul urmăririi penale instanţa reţine că cercetarea penală efectuată în cursul urmăririi penale nu este completă, nefiind administrate toate probele pentru a se da o soluţie legală.

Faţă de cele reţinute în temeiul art. 278 1 al 8 lit.”b” cod proc. penală va admite plângerea şi în consecinţă va desfiinţa ordonanţa şi rezoluţia atacată şi va trimite cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale împotriva intimatului R.V. pentru săvârşirea infracţiunii de înlocuire prev. de art. 215 al 1,4, cod penal dispunând următoarele:

- se va stabili cuantumul prejudiciului cauzat SC X. SRL Y. administrată de petent şi faţă de faptele de înşelăciune reclamate având în vedere dispoziţiile art. 215 cod penal şi art. 146 cod penal se va stabili competenţa materială de soluţionare a Parchetului de pe lângă Judecătorie

- se va audia reprezentantul SC X. SRL Y., urmând a fi administrate probe (care sunt utile în cauză) propuse de acesta, inclusiv a unei constatări tehnico- ştiinţifice grafice pentru a se stabili dacă cele 5 file CEC au fost completate de intimat;

- se vor analiza conturile bancare ale SC Z. SRL T. cu privire la existenţa fluxului de încasări şi plăţi în perioada emiterii CEC-urilor urmând să se stabilească posibilităţile reale de plată a debitelor.

În temeiul art. 193 al 3 cod proc. penală cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia.