Fond funciar

Sentinţă civilă 1256 din 14.12.2015


Petenta PM, în contradictoriu cu intimaţii CLFFD, CJSDPPTS şi PL, a solicitat instanţei să constate nulitatea absolută şi parţială a titlului de proprietate nr.2311/1998 în sensul excluderii de la rubrica „moştenitorii defunctului” pe OA şi PD. Având în vedere că din actele de stare civilă, sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale şi adeverinţele depuse de petentă rezultă că OA şi PD nu au vocaţie succesorală după defuncta PR (după care s-a reconstituit dreptul de proprietate), instanţa a admis acţiunea aşa cum a fost formulată.

Domenii speta