Exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

Sentinţă civilă 2611 din 03.09.2014


Dosar nr. 2250/93/2014

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA Nr. 2611/2014

Şedinţa publică de la 03 Septembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.A.M.

Grefier P.M.

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamant N.C.P. C., reclamant BAROUL BUCUREŞTI ÎN NUMELE LUI H.C.P.C. şi pe pârât T. A.I., având ca obiect exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a raspuns paratul prin av. A. I., lipsa fiind reclamantul

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca este primul termen de judecata, actiune scutita de taxa timbru, dupa care:

In temeiul art. 131 alin 1 C.pr.civ rap. la art. 1098 si art. 1102 C.pr.civ si art. 13 din Legea 36/2012 tribunalul constata ca este competent general, material si teritorial sa solutioneze prezenta cauza

In temeiul art. 238 C.pr.civ tribunalul pune in discutia partilor estimarea duratei procesului

Av. A. pentru parat estimeaza durata de solutionare a cauzei la doua saptamani

Tribunalul dupa deliberari, avand in vedere si concluziile partilor, estimeaza durata de solutionare a cauzei la doua saptamani

Nemaifiind alte chestiuni prealabile tribunalul acorda partii prezente cuvantul asupra exceptiei inadmisibilitatii intemeiata pe dispozitiile art. 41 alin 1rap. la art. 21 alin 2 din Regulamentul CE nr. 4/2009, respectiv cu referire la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, exceptia invocata de parat prin intampinare

Av. A. pentru parat solicita admiterea exceptiei, arata ca hotararea a carei recunoastere se cere a fost pronuntata in anul 2009, fiind definitiva la 16.03.2009, aceasta fiind si data la care s-a nascut dreptul petentului de a cere executarea silita. Apreciaza ca termenul de prescriptie s-a implinit la 16.03.2012, fiind de 3 ani, termen cu mult depasit la data formularii cererii.

Arata ca potrivit Regulamentului CE nr. 4/2009 instanta judecatoreasca competenta va refuza executarea hotararii instantei judecatoresti de origine daca s-a prescris dreptul de obtinere a executarii

Tribunalul dupa deliberari, asupra exceptiei invocate, o apreciaza ca nefondata si o va respinge, dispozitiile art. 21 alin 2 din Regulament invocate neavand aplicabilitate in cauza. Astfel, desi atat Romania cat si Olanda sunt state care au obligatii in baza Conventiei de la Haga din 2007, avand in vedere ca aceasta Conventie sat si Regulamentul 4/2009 au devenit aplicabile de la 18 iunie 2011, ulterior pronuntarii hotararii in statul de origine, Sectiunea 1 din Regulament nu este aplicabila prezentei cauze.

Tribunalul pune in discutia partilor exceptia inadmisibilitatii intemeiata pe dispozitiile art. 1095 C.pr.civ

Av. A. pentru parat solicita admiterea exceptiei, arata ca prezenta cauza este supusa normelor comunitare transpuse in legislatia nationala, procedura de exequator fiind asadar reglementata de Regulamentul (CE) 4/2009 si art. 1095 si urm C.pr.civ.

Ca din analiza cererii de chemare in judecata si actelor anexate rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1095 C.pr.civ, in ce il priveste neavand cunostinta de cursul procesului intentat de fost sa sotie in fata instantelor olandeze. Ca, de asemenea, hotararea nu i-a fost niciodata comunicata.

Tribunalul dupa deliberari, asupra exceptiei invocate, retine ca Regulamentul (CE) 4/2009 face parte din legislatia primara a Uniunii Europene, nefiind asadar supus transpunerii in legislatia interna si bucurandu-se de aplicabilitate directa.

In consecinta tribunalul retine ca dispozitiile interne in materie de exequator nu se aplica in situatia hotararilor privind obligatia de intretinere si va respinge exceptia ca nefondata.

Nemaifiind alte exceptii de invocat tribunalul aduce la cunostinta paratului prin aparator ca cererea de ajutor public judiciar va fi solutionata in camera de consiliu, potrivit dispozitiilor OUG 51/2008 si acorda partii prezente cuvantul la probe pe cererea de recunoastere si incuviintare a executarii silite

Av. A.pentru parat solicita incuviintarea probei cu inscrisuri, cele de la dosar

Instanta dupa deliberari, in temeiul art. 255 C.pr.civ, incuviinteaza pentru ambele parti proba cu inscrisuri, cele de la dosar, constata proba administrata, cercetarea procesului incheiata si acorda partii prezente cuvantul in dezbateri

Av. A. pentru parat solicita respingerea cererii, arata ca nu a fost niciodata citat in fata instantei olandeze astfel ca nu a luat niciodata cunostinta de hotarare. Ca a tinut constant legatura cu fiul sau si cu fost sotie astfel incat, avand in vedere si faptul ca are acelasi domiciliu ca si la data divortului, apreciaza ca in mod rau-voitor fosta sa sotie a declarat in fata instantelor olandeze ca nu ii cunoste domiciliul.

Suplimentar, arata ca hotararea olandeza cuprinde mentiuni exclusiv despre data de la care incepe sa curga obligatia de plata si nu cuprinde nicio mentiune despre varsta la care aceasta inceteaza. Ca fiul sau este major si, chiar daca s-ar fi stabilit prin hotarare ca urmeaza sa beneficieze de pensie de intretinere pana la 21 ani, acest termen s-a implinit in februarie 2013, ori prin actiune se precizeaza sume calculate pana in iunie 2014.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă :

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2250/93/2014 la 7.07.2014  reclamantul Baroul Bucuresti, in calitate de autoritate intermediara, in numele si pentru N. C. P. C., nascut la 6.02.1992 in Olanda a solicitat, in contradictoriu cu paratul T.A.I. pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna:

1.recunoasterea si incuviintarea executarii silite a hotararii olandeze pronuntate in dosarul 194823 FA RK 08-4482 la 16.03.2009 de Curtea Districtuala din Breda (Rechtbank Zeeland-West-Brabant voorheen Rechtbank Breda) in ceea ce priveste pensia de intretinere lunara in cuantum de 350 EUR incepand cu data de 1.04.2008 (indexata de la 1.01.2010) si pana la implinirea varstei de 21 ani, la care a fost obligat paratul, in calitate de tata al copilului

2.acordarea ajutorului public judiciar in formele prevazute de art. 6 lit. a si c, art. 81 si art. 26 din OUG 51/2008, respectiv plata onorariului de avocat si a onorariului executorului judecatoresc, scutirea de la plata cheltuielilor privind intocmirea si eliberarea documentelor judtificative necesare, scutirea privind traducerea cererilor si documentelor justificxative anexate precum si scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru datorate in faza judecatii si a tuturor cheltuielilor ocazionate de executarea silita (art. 22 si 23 din Legea 36/2012 si art. 9 din Conventia de la New York din 20 iunie 1956)

Arata in motivarea actiunii ca prin hotararea a carei recunoastere sse solicita a fost obligat paratul, in calitatea sa de tata al minorului N. C.P. C. la plata unei pensii de intretinere de 350 EUR lunar in beneficiul minorului, incepand cu 1.04.2008 si pana la implinirea varstei de 21 ani

Arata ca Olanda este stat membru al Uniunii Europene iar hotararea olandeza este supusa procedurii de exequator potrivit art. 75 alin 2 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 dat fiind ca a fost pronuntata inainte de data aplicarii acestuia

Ca avand in vedere ca debitorul se sustrage de la plata obligatiei de intretinere solicita in baza art. 28-38 din Regulament incuviintarea executarii silite a acestei hotarari si pe teritoriul Romaniei

Ca in prezent datoriile debitorului fata de copilul sau se ridica la suma de 22.893 EUR pe perioada cuprinsa intre aprilie 2008-iunie 2014

Indica si contul in care trebuie platita creanta

In ce priveste capatul al doilea de cerere solicita ca acesta sa fie solutionat in camera de consiliu, potrivit dispozitiilor OUG 51/2008 si invoca in sustinerea cererii art. 81 ce prvede situatiile in care ajutorul public judiciar se acorda independent de starea materiala a solicitantului precum si dispozitiile art. 8 alin 3 din OUG 51/2008

Arata ca avansarea cheltuielilor de executare de catre creditorul pensiei ar constitui, in situatia concreta a acestuia, o piedica in asigurarea unui acces efectiv la justitie. Ca starea de nevoie a creditorului trebuie raportata si la imprejurarea ca paratul se sustrage de la plata pensiei de intretinere

Solicita ca prin incheierea sa se stabileasca si onorariul avocatului din oficiu precum si cuantumul onorariului provizoriu al executorului judecatoresc, urmand ca potrivit art. 26 alin 2 din OUG 51/2008 incheierea sa fie transmisa Camerei Executorilor Judecatoresti din circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti, pentru a desemna un executor judecatoresc

Solicita solutionarea cauzei si in lipsa.

Anexeaza hotararea a carei recunoastere se cere in limbile olandeza si engleza, adresa 119784/2014 din 11.06.2014, formularul prevazut in Anexa II la Regulamentul (CE) 4/2009, fisa de calcul a obligatiei de intretinere

Paratul a formulat in termen legal intampinare, solicitand respingerea cererii.

A invocat in prealabil exceptia inadmisibilitatii intemeiata pe dispozitiile art. 41 alin 1rap. la art. 21 alin 2 din Regulamentul CE nr. 4/2009, respectiv cu referire la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita

A aratat in esenta paratul ca hotararea a carei recunoastere se cere a fost pronuntata in anul 2009, fiind definitiva la 16.03.2009, aceasta fiind si data la care s-a nascut dreptul petentului de a cere executarea silita. Apreciaza ca termenul de prescriptie s-a implinit la 16.03.2012, fiind de 3 ani, termen cu mult depasit la data formularii cererii.

Arata ca potrivit Regulamentului CE nr. 4/2009 instanta judecatoreasca competenta va refuza executarea hotararii instantei judecatoresti de origine daca s-a prescris dreptul de obtinere a executarii

A invocat paratul, de asemenea, exceptia inadmisibilitatii intemeiata pe dispozitiile art. 1095 C.pr.civ

A aratat in motivare ca prezenta cauza este supusa normelor comunitare transpuse in legislatia nationala, procedura de exequator fiind asadar reglementata de Regulamentul (CE) 4/2009 si art. 1095 si urm C.pr.civ.

Ca din analiza cererii de chemare in judecata si actelor anexate rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1095 C.pr.civ, in ce il priveste neavand cunostinta de cursul procesului intentat de fost sa sotie in fata instantelor olandeze. Ca, de asemenea, hotararea nu i-a fost niciodata comunicata.

Pe fond a solicitat respingferea cererii aratand ca desi a tinut in mod constant legatura cu fosta sotie si cu fiul sau, contribuind in mod constant cu sume de bani la cresterea si intretinerea acestuia, cu rea credinta mama fiului sau a formulat actiunea in care s-a pronuntat hotararea a carei recunoastere se cere, tot cu rea credinta aratand si faptul ca nu cunoaste domiciliul sau

Ca de altfel contul in care se solicita a fi platita intretinerea este deschis pe numele fostei sale sotii, aceasta fiind singura care are acces la cont, ceea ce ii ridica serioase semne de intrebare

Arata ca cererea de recunoastere nu este insotita de documentele mentionate la art. 28 din Regulamentul (CE) 4/20090 si art. 1099 alin 1 si 2 C.pr.civ

Solicita si respingerea cererii de ajutor public judiciar ca neintemeiata si nedovedita, aratand ca petentul nu face dovada indeplinirii conditiilor prevazute de lege spre a beneficia de ajutor public judiciar, in sensul art. 26 din Regulament.

Exceptiile invocate au fost solutionate la termenul din 3.09.2014, in sensul respingerii, cu motivarea cuprinsa in incheierea de sedinta de la aceea data.

De asemenea, cererea de ajutor public judiciar, ce constituie punctul 2 al prezentei actiuni, urmeaza a fi solutionata in camera de consliu, prin incheiere, potrivit dispozitiilor OUG 51/2008

Deliberand asupra cererii de recunoastere si incuviintare a executarii silite tribunalul retine urmatoarele:

Prin hotararea pronuntate in dosarul 194823 FA RK 08-4482 la 16.03.2009 de Curtea Districtuala din Breda (Rechtbank Zeeland-West-Brabant voorheen Rechtbank Breda) a fost obligat paratul T.A. I. la plata unei pensii de intretinere lunara in cuantum de 350 EUR incepand cu data de 1.04.2008 (indexata de la 1.01.2010) in favoarea fiului sau, N.C.P.C., nascut la 6.02.1992 in Olanda.

A fost respinsa solicitarea reclamantei de obligare a paratului la plata cheltuielilor legate de punerea in executare (fila 49-51 dosar)

Din cuprinsul hotararii mentionate rezulta ca paratul a figurat in proces cu domiciliu necunoscut, citarea sa facandu-se de catre grefa Curtii prin publicarea citatiei in publicatia „Algemeen Dagblad”

Tribunalul retine ca, avand in vedere imprejurarea ca hotararea a carei recunoastere se solicita a fost pronuntata in luna martie 2009, anterior datei de 18.06.2011 |(de la care Regulamentul (CE) 4/2009 a devenit aplicabil potrivit art. 76 din acesta), cererii de fata ii sunt aplicabile dispozitiile Sectiunii 2 si 3 din Capitorlul IV al Regulamentului (art. 75 alin 2)

Analizand asadar cererea de fata prin raportare la dispozitiile art. 23-43 din Regulamentul (CE) 4/2009 tribunalul retine ca, potrivit art. 34 din Regulament „instanta sesizata cu actiunea prevazuta la art. 32 sau 33 nu poate refuza sau revoca o hotarare de incuviintare a executarii decat pentru unul dintre motivele prevazute la art. 24”

De asemenea, potrivit art. 24 alin 2 din Regulamentul (CE) 4/2009: „ O hotarare nu este recunoscuta daca:

[…]

b) daca actul de sesizare a instantei sau un alt act echivalent nu a fost comunicat sau notificat paratului care nu s-a infatisat in timp util si intr-o maniera in care sa se fi putut apara, daca paratul nu a introdus o actiune impotriva hotararii, atunci cand a avut posibilitatea sa o faca”

Analizand inscrisurile aflate la dispozitia sa tribunalul retine ca instanta olandeza a fost sesizata de mama reclamantului, J.M. C. N., care a aratat ca nu cunoaste adresa de domiciliu a paratului, atragand incidenta dispozitiilor art. 1 alin 2 din Capitolul I al Regulamentului (CE) nr. 1393/2007

Paratul arata insa ca fosta sotie cunostea atat domiciliul cat si datele sale de contact, de la pronuntarea divortului (in anul 1995) aflandu-se chiar in vizita la domiciliul paratului in Romania

Tribunalul apreciaza ca cercetarea aspectelor de fapt vizand eventuala rea-credinta a dnei N. la investirea instantelor olandeze excede compententei sale, fata de obiectul cererii cu care a fost investit, insa nu poate sa ignore imprejurarea ca petitia ce a stat la baza pronuntarii hotararii a carei recunoastere se cere nu a fost niciodata comunicata paratului, dupa cum niciodata nu i-a fost comunicata hotararea pronuntata, acesta nevand posibilitatea de a se apara, de a-si expune punctul de vedere si de a formula eventuale cai de atac

In aceste conditii, apreciind incidente dispozitiile art. 24 alin 2 din Regulamentul (CE) 4/2009 tribunalul urmeaza a respinge cererea de recunoastere si incuviintare a executarii formulata de petent

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulata de Baroul Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. … nr. …, sect. …, in calitate de instituitie intermediara in numele si pentru N. C. P.C.s, domiciliat in ….., T., Olanda, in contradictoriu cu paratul T.A. Ioan, domiciliat in B., Sos. … nr. …, jud. Ilfov

Cu apel in 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmand a fi depusa la Tribunalul Ilfov

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Septembrie 2014

PRESEDINTE,

GREFIER,

A.C. 05 Septembrie 2014