Înşelăciune

Decizie 380/A din 27.10.2009


Prin sentinţa penală nr. 317/17 iunie 2009 a Judecătoriei Moineşti  pronunţată în dosar nr. 2200/ 260/ 2008  s-a dispus, următoarele:

În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art 10 lit. a Cod procedură penală a fost achitat  inculpatul P.I., actualmente arestat în altă cauză în Penitenciarul Bacău, pentru  infracţiunea prev de art. 84 pct. 2 din Legea 59/1934.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art 10 lit. c Cod procedură penală a fost achitat  inculpatul P.I., cu datele de stare civilă  de mai sus, pentru  infracţiunea prev de art. 215 alin. 1,4  pentru actul materiale  din datele de 23.08.2004, parte civilă  SC P.  SRL Craiova.

În baza art. 215 alin. 1,4  Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi 37 lit.a Cod penal a fost condamnat inculpatul  P.I., cu datele de stare civilă de mai  sus  la pedeapsa 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prin cecuri, cu părţi civile SC R. C. SRL Săcele,  SC V.  SRL Bacău,  SC S. S. SRL Mărgineni,  SC P.  D&V SRL Iaşi şi SC E. U. SRL Vaslui.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 368/24.02.2004 de Judecătoria Moineşti,  rămasă definitivă prin decizia penală 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău.

În baza art. 83 alin. 1  teza ultimă Cod penal s-a dispus executarea  alături de pedeapsa aplicată prin prezenta a pedepsei revocate, respectiv 6 ani închisoare.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal,  s-a revocat suspendarea condiţionată a executării  pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 199/2005 de Judecătoria Moineşti.

În baza art. 83 alin. 1  teza ultimă Cod penal s-a dispus executarea  alături de pedeapsa aplicată prin prezenta a pedepsei revocate, respectiv 6 ani închisoare.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 493/10.03.2004 de Judecătoria Moineşti,  rămasă definitivă prin decizia penală 723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău.

În baza art. 83 alin. 1  teza ultimă Cod penal  s-a dispus executarea  alături de pedeapsa aplicată prin prezenta a pedepsei revocate, respectiv 6 ani închisoare.

În baza art. 84 pct. 3 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin.2  Cod penal a fost condamnat inculpatul  P.I.,  la pedeapsa închisorii de 6 luni.

În baza art. 290 Cod penal a fost condamnat inculpatul  P.I.,  cu datele de stare civilă de mai sus, la pedeapsa închisorii de 3 luni.

S-a luat act că pedepsele de 6 luni şi 3 luni  aplicate prin prezenta  sunt concurente cu pedepsele de 3 ani închisoare din s.p. 368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin DP 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău şi de 3 ani închisoare din s.p. 493/10.03.2004 a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin DP nr.723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău şi cea rezultantă din sp nr.504/17.11.2008 de 7 ani închisoare sunt concurente cu prezenta.

În baza art.85 Cod penal s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepselor de 3 ani închisoare din s.p. 368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin DP 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău şi de 3 ani închisoare din s.p. 493/10.03.2004 a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin DP nr.723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău.

I. S-a descontopit pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin sp 504/17.11.2008 a Judecătoriei  Moineşti definitivă prin dp 104/A/27.02.2009 a Tribunalului Bacău  în pedepsele componente.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare din DP nr.314/08.05.2008 a Curţii de Apel Bacău şi doi ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal,  în pedepsele componente.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi 2(doi) ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din Codul penal aplicată prin s.p.94/13 martie 2006 a Tribunalului Hunedoara, definitivă la 30 mai 2006 în pedepsele componente:

a) – 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri prev.de art.2 alin.1 din L.143/2000, cu aplicarea art.37 lit.a din C.p.(fapta din 23 august 2005);

b). – 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de denunţare calomnioasă prev.de art.259 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a din C.p.(faptă din 24 august 2005);

 c) – 3 ani închisoare(s.p.368/2004 a Judecătoriei Moineşti);

 d) – 3 ani închisoare(s.p.493/2004 a Judecătoriei Moineşti);

 e) – 3 ani închisoare(s.p.199/2005 a Judecătoriei Moineşti);

 f)- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev de art. 215 alin. 1,4  Cod penal (fapta  din 11.10.2004), aplicată prin sp 504/2008 a Judecătoriei Moineşti;

g) – 2 ani spor de pedeapsă, pe care l-a îndepărtat.

II. S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 6(şase) ani închisoare aplicată prin s.p.271/27.11.2006 a Tribunalului Alba, aşa cum a fost modificată prin d.p.41/A/6 martie 2007 a Curţii de Apel Alba, pronunţată în dosar 473/107/2006 în pedepsele componente:

a) – 3 ani închisoare pentru art.215 alin.1,3 C.p.cu aplicarea art.37 lit.a din C.p.(fapta din 8 iulie 2005);

b) – 3 ani închisoare, pedeapsa rezultantă obţinută prin contopirea celor două pedepse a câte 3(trei) ani închisoare aplicată prin s.p.493/2004 şi s.p.199/2005 ale Judecătoriei Moineşti a căror suspendare condiţionată şi sub supraveghere a fost revocată potrivit art.83 şi 84/1 C.p.

 În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b din C.p.; s-a contopit pedeapsa de 3 ani închisoare de la pct.II lit.b, cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin s.p.368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin d.p.838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău (pct.I lit.c), în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

S-a constatat că pedepsele de la pct.I lit.d,e cu privire la care s-a dispus iniţial anularea suspendării condiţionate şi suspendării sub supraveghere se regăsesc la pct.II lit.b (suspendarea condiţionată şi sub supraveghere a pedepselor respective fiind revocată potrivit art.83 şi 84 Cod penal).

În baza art.33 lit.a,  art.34 lit.b, art. 36 alin. 1, şi 39 alin. 1 Cod penal, s-au contopit pedepsele din prezenta şi cele de la pct.I lit.a,b,f cu pedepsele de la pct.II  în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care adaugă un spor de 1 an  şi 6 luni închisoare.

S-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 al.1 lit. a teza a-2a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute art.71 Cod penal.

Inculpatul execută 7 ani şi 6 luni închisoare, 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din Cod penal.

S-a dedus din pedeapsa stabilită prin contopire perioada executată începând din 27 iulie 2005 până pe 8 august 2005, inclusiv şi de la 6 septembrie 2005, la zi.

S-a anulat mandatul  de executare a pedepsei cu închisoarea emis în baza s.p.504/17.11.2008 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin dp 104/A/27.02.2009 a Tribunalului Bacău şi s-a dispus emiterea altor forme de executare în baza prezentei hotărâri.

În baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat  la art 998, 1000 alin.3 Cod civ, a fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente PF D. O. V. la plata sumei de 62866,98 lei către partea vătămată SC R. C. SRL Săcele, 14218,83 lei către  partea civilă  SC P.  SRL Craiova.

În baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat  la art 998, 1000 alin.3 Cod civ, a fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC B. M.  SRL Comăneşti la plata sumei de 38285,45lei către partea vătămată SC E. U.  SRL Vaslui, şi 7353,5 lei  către  partea civilă  SC P.  D&V SRL  Iaşi.

În baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat  la art 998 Cod civ, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 9229,44  lei către partea civilă SC S.  S. SRL Mărgineni.

 În baza art. 445 Cod procedură penală  s-a dispus anularea înscrisului fals aviz de însoţire  seria B lba, nr. 5154202/31.05.2004.

În temeiul art.189 C.proc. pen, s-a dispus plata din fondurile Ministerului de Justiţie a sumei de 200 lei pentru avocat B.V.  în cadrul Baroului Moineşti, reprezentând onorariu apărător din oficiu.

 În baza art. 191 al 1 C proc pen, a fost obligat inculpatul în solidar cu părţile responsabilă civilmente la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care 200 lei onorariu apărător oficiu.

 Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Prin rechizitoriul 334/P/2008  al Parchetului de pe  lângă Judecătoria Moineşti  a fost trimis în judecată  inculpatul P.I. actualmente arestat în altă cauză în Penitenciarul Bacău, pentru săvârşirea infracţiunilor prev de art.  215  alin. 1,4  Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 84 pct. 2  şi art. 84 pct. 3 din Legea 59/1934 cu aplicarea  art. 41 alin. 2  Cod penal, şi  art. 290 Cod penal cu aplicarea 33 lit. a şi art. 37 lit. a Cod penal, constând în aceea că  în baza aceleiaşi rezoluţii  infracţionale în perioada august 2004-iunie 2005 a emis un număr de 6 file CEC, unele doar semnate  şi ştampilate, iar altele fără a avea  disponibil în cont sau fiind  în interdicţie  bancară, producând un prejudiciu  de 208891,77 lei, ce  nu a fost recuperat, iar la data de 31.05.2004 a completat  în fals  un aviz de  exploatarea  materialului  lemnos.

Se arată în actul de sesizare al instanţei sub aspectul stării de fapt că numitul  C. L. I.,  director comercial  la SC R. C. SRL Săcele, jud. Braşov a  formulat  o plângere penală împotriva învinuitului, întrucât  ca împuternicit al  PF D. O. V. Comăneşti, a achiziţionat  produse metalurgice  de la societatea în cauză, iar după completarea facturilor la data de 27.07.2004 şi 11.08.2004 a lăsat ca mijloc de plată filele CEC 00624654 în valoare  de 41140,79 lei şi 00624656 în valoare de 62866,98 lei. Martorul P.C.T. arată că filele CEC erau semnate  şi ştampilate  de către inculpat doar  parţial, respectiv  doar semnate şi ştampilate, ea trecând restul datelor, iar când au fost trecute  la plată, acestea au fost refuzate  pentru lipsă de disponibil în cont.

SC V. SRL  Bacău a formulat plângere penală împotriva  adm. AF D. O. V., întrucât  acesta, la data de 12.08.2004 a emis o filă CEC nr. 00624658 în valoare de 46884,05 lei, reprezentând  plata contravalorii unor materiale  de construcţii cumpărate de către inculpat la data de 06.08.2004 şi pentru care  îi fusese eliberată  factură fiscală, iar când a fost introdusă  la plată a fost refuzată pentru lipsă de disponibil în cont. Şi în acest caz  fila CEC a fost doar semnată şi ştampilată  de către inculpat, restul menţiunilor  fiind completate  de către angajaţii societăţii  reclamante  care se constituie  parte civilă cu suma indicată mai sus.

SC P.  SRL Craiova a  formulat plângere  prin administratorul său  P.  C., întrucât  ar fi vândut  un cântar electronic  tot către AF D. O. V. Comăneşti, pentru care plata s-a făcut  cu fila CEC 00624660 emisă la  23.08.2004 în valoare de 14218,83 lei, filă refuzată ulterior pentru lipsă de  disponibil în  cont, societatea constituindu-se parte civilă  cu această sumă.  Inculpatul  susţine că fila CEC a  fost eliberată de  către fostul administrator  SC D. O. V.  Comăneşti, însă acesta  neagă, arătând  că de administrarea societăţii se ocupa  inculpatul conform procurii speciale, acesta ridicând filele CEC  de la bancă şi fiind în posesia ştampilei societăţii.

BRD Agenţia Moineşti a  sesizat organele de poliţie  deoarece în calitate de  administrator la SC B.P.C.  SRL a  emis  fila CEC 00624664 la data de 11.10.2004, în valoare  de 9229,44 lei către  SC S.  S. SRL Mărgineni  ce a fost  refuzată la plată  pentru lipsă de  disponibil  în  cont. S-a stabilit că inculpatul a reparat un  autoturism  la societatea respectivă  care a eliberat  o factură  ce reprezenta  contravaloarea lucrărilor efectuate, primind ca  mijloc de plată  de la acesta  fila  CEC  indicată mai sus, care  a  fost refuzată la plată.  Societatea se constituie parte civilă cu suma  respectivă.

SC P.  D&V SRL Iaşi  a formulat plângere penală  împotriva lui D. M., administrator şi el la SC B. M.C. SRL  C. şi faţă de inculpat pentru că aceştia ar fi prejudiciat  societatea  cu o suma de bani. Din verificările efectuate  a rezultat că  în luna mai  2005, la punctul de lucru din mun. Bacău  s-a prezentat  D. M. care a încercat  să încheie  un număr de 5 abonamente pentru telefoane mobile, însă i s-a solicitat  achitarea unei sume în cont mai întâi, motiv pentru care acesta a renunţat. Martora  A. A. M. confirmă acest  lucru şi totodată  mai arată că la  data  de 19.05.2005, inculpatul P.I. personal s-a prezentat  la punctul de  lucru respectiv  ca asociat al lui D. M. şi a achiziţionat  telefoane în valoare de  7353,5 lei, întocmindu-i-se facturi fiscale, iar plata  a  făcut-o cu fila CEC  00624671. Când a fost introdusă  la plată aceasta a fost  refuzată.  Societatea  în cauză  se constituie  parte  civilă cu suma respectivă.

 SC E. U.  SRL Vaslui  reclamat  faptul că inculpatul  a emis  în schimbul  unor mărfuri livrate  către societatea  sa SC B. M. C. SRL  Comăneşti trei file CEC  nr. 00624668 emisă  pe 15.06.2005, în valoare de 17500, 00624669 emisă pe  16.06.2005 în valoare de 11085,45 lei şi 006246670 emisă pe 14.06.2007 în valoare de 9700 lei, file CEC  care atunci  când  au fost  introduse la plată au fost refuzate întrucât  erau retrase din circulaţie, societatea fiind în interdicţie bancară şi pentru lipsă totală de disponibil în cont. Societatea  se  constituie parte civilă  cu suma  de 38285,45 lei.

 La  data de 22.11.2005 Direcţia Silvică Bacău a formulat  o plângere  împotriva  inculpatului, întrucât în calitate de  administrator al SC R. P. SRL  Comăneşti a emis în fals  şi a  folosit un aviz de  expediţie. În urma cercetărilor efectuate a  rezultat că avizul  respectiv seria  B lba  nr. 5154202  a fost eliberat de I.N.  către B.W.N. SRL Buzău,  care l-ar fi folosit  legal prin numitul  D. V. Inculpatul recunoaşte că ar fi achiziţionat avizul de la o persoană necunoscută şi l-a completat în fals cu data de 31.05.2004, în ceea  ce priveşte  transportul a 47,1 mc  cherestea către  SC M.I. SRL Dărmăneşti.

În cauză au fost audiaţi inculpatul, martori din lucrări, probatorii coroborate cu materialul de urmărire penală, din analiza cărora instanţa reţine următoarele:

Conform procurii autentificate sub numărul 1570/14.04.2004 D. O.  V.  a împuternicit  inculpatul  să se prezinte la BRD  GSG Moineşti  pentru a reprezenta interesele  PF D.O.V.  Comăneşti. Pentru aceasta  mandatarul are  dreptul să prezinte  actele necesare,  să întocmească orice fel de cereri şi declaraţii  oral sau scris, va achita taxele, va depune sau ridica orice sumă de bani din contul deschis  în bancă, va semna toate actele necesare, va ridica extrasele de cont şi va semna în numele mandantului  şi pentru  PF D. O.  V..

În această calitate inculpatul a achiziţionat  produse metalurgice  de la SC R.C. SRL, iar după completarea facturilor la data de 27.07.2004 şi 11.08.2004 a lăsat ca mijloc de plată filele CEC 00624654 în valoare  de 41140,79 lei şi 00624656 în valoare de 62866,98 lei, doar semnate şi ştampilate  de el personal.  Martorul C.L. (fila 184) arată că  a desfăşurat  relaţii comerciale cu firma inculpatului exclusiv  telefonic. Astfel inculpatul a trimis un camion pentru a fi încărcat cu marfă, martorul a făcut verificări privind contul  PF D. la Agenţia BRD Moineşti, şi a primit  fila CEC semnată şi ştampilată. Inculpatul  recunoaşte Martorul P. C.T. arată că filele CEC erau semnate  şi ştampilate  de către inculpat doar  parţial, respectiv  doar semnate şi ştampilate, ea trecând restul datelor, iar când au fost trecute  la plată, acestea au fost refuzate  pentru lipsă de disponibil în cont.

La data de 12.08.2004 inculpatul  a emis o filă CEC nr.00624658 în valoare de 46884,05 lei, în  favoarea  SC V. SRL reprezentând  plata contravalorii unor materiale  de construcţii cumpărate de către inculpat la data de 06.08.2004 şi pentru care  îi fusese eliberată  factură fiscală, iar când a fost introdusă  la plată a fost refuzată pentru lipsă de disponibil în cont. Şi în acest caz  fila CEC a fost doar semnată şi ştampilată  de către inculpat, restul menţiunilor  fiind completate  de către angajaţii societăţii  reclamante  care se constituie  parte civilă cu suma indicată mai sus. Inculpatul recunoaşte şi această  faptă

SC P.  SRL Craiova a  formulat plângere  prin administratorul său  P.  C., întrucât  ar fi vândut  un cântar electronic  tot către AF D. O. V. Comăneşti, pentru care plata s-a făcut  cu fila CEC 00624660 emisă la  23.08.2004 în valoare de 14218,83 lei, filă refuzată ulterior pentru lipsă de  disponibil în  cont, societatea constituindu-se parte civilă  cu această sumă. Inculpatul  susţine că fila CEC a  fost eliberată de  către fostul administrator  SC D. O. V.  Comăneşti, însă acesta neagă, arătând  că de administrarea societăţii se ocupa  inculpatul conform procurii speciale, acesta ridicând filele CEC  de la bancă şi fiind în posesia ştampilei societăţii. Potrivit depoziţiei martorului  P. C. (fila 186)  acesta a stabilit ca delegat pentru firma sa pe  B.Ş.  care s-a deplasat la Comăneşti  cu  bunul comandat şi s-a întors cu o filă CEC, care introdusă  fiind la plată  a fost refuzată pentru lipsă de disponibil. B.Ş. (fila 187)  precizează că s-a întâlnit  cu o persoană care s-a recomandat P., dar căreia nu îi mai ţine minte  figura. Întâlnirea  a avut loc lângă un PECO, iar persoana  a venit cu un autoturism albastru. 

BRD Agenţia Moineşti a  sesizat organele de poliţie  deoarece în calitate de  administrator la SC B. P.  C.  SRL a  emis  fila CEC 00624664 la data de 11.10.2004, în valoare  de 9229,44 lei către  SC S.  S. SRL Mărgineni  ce a fost  refuzată la plată  pentru lipsă de  disponibil  în  cont. S-a stabilit că inculpatul  a reparat un  autoturism  la societatea respectivă  care a eliberat  o factură  ce reprezenta  contravaloarea lucrărilor efectuate, primind ca  mijloc de plată  de la acesta  fila  CEC  indicată mai sus, care  a  fost refuzată la plată.  Societatea se constituie parte civilă cu suma  respectivă. Potrivit martorei P.G. (fila 229), inculpatul a reparat maşina  la service, iar pentru plată a emis un  CEC  completat, care fiind introdus  ulterior la plată a fost refuzat pentru lipsă de disponibil. Aceeaşi situaţia este relatată de martorul  G.D. (fila 230), cu  precizarea suplimentară că  în momentul primirii  filei CEC nu a verificat bonitatea clientului la  bancă.

SC P.  D&V SRL Iaşi  a formulat plângere penală  împotriva lui D. M., administrator şi el la SC  B. M. C. SRL  Comăneşti, şi faţă de inculpat pentru că aceştia ar fi prejudiciat  societatea  cu o suma de bani. Din verificările efectuate  a rezultat că  în luna mai  2005, la punctul de lucru din mun. Bacău  s-a prezentat  D. M. care a încercat  să încheie  un număr de 5 abonamente pentru telefoane mobile, însă i s-a solicitat  achitarea unei sume în cont mai întâi, motiv pentru care acesta a renunţat. Martora  A. A. M. confirmă acest  lucru şi totodată  mai arată că la  data  de 19.05.2005, inculpatul P.I. personal s-a prezentat  la punctul de  lucru respectiv  ca asociat al lui D. M. şi a achiziţionat  telefoane în valoare de  7353,5 lei, întocmindu-i-se facturi fiscale, iar plata  a  făcut-o cu fila CEC  00624671. Când a fost introdusă  la plată aceasta a fost  refuzată.  Societatea  în cauză  se constituie  parte  civilă cu suma respectivă. Martora  A.  A. M. (fila 147-151 dosar urmărire penală) confirmă exact situaţia  de fapt reţinută, şi anume că în luna mai 2005 s-a prezentat D. M.  care a dorit încheierea unui număr de 5 abonamente, nu a realizat acest  lucru întrucât nu a  achitat în contul societăţii o anumită sumă de bani, după care pe data de 19.05.2005 s-a prezentat inculpatul care  a depus fila CEC  30300624671 şi care a solicitat să ridice aparatele  telefonice, acestea i s-au livrat alături de facturi, iar ulterior, fila cec care era doar semnată şi ştampilată a  fost introdusă la plată fiind refuzată din lipsă de disponibil.

 SC E. U.  SRL Vaslui  reclamat  faptul că inculpatul a emis  în schimbul  unor mărfuri livrate  către societatea  sa SC B. M. C. SRL  Comăneşti trei file CEC  nr. 00624668 emisă  pe 15.06.2005, în valoare de 17500, 00624669 emisă pe  16.06.2005 în valoare de 11085,45 lei şi 006246670 emisă pe 14.06.2007 în valoare de 9700 lei, file CEC  care atunci  când  au fost  introduse la plată au fost refuzate întrucât  erau retrase din circulaţie, societatea fiind în interdicţie bancară şi pentru lipsă totală de disponibil în cont. Societatea  se  constituie parte civilă  cu suma  de 38285,45 lei. H.G.  (fila 264)  arată că în cursul anului 2006 când era angajat la E. U. a avut în calitate de reprezentant al acestei societăţi  relaţii comerciale cu firma  B.  SRL, reprezentată de P.I..  Inculpatul a livrat companiei sale material  lemnos, iar  ei materiale de construcţii. Plăţile s-au făcut parţial cash, parţial  s-au realizat compensări, iar pentru  diferenţă inculpatul a emis file CEC. A primit personal  filele cec  de la inculpat, iar  acestea erau  completate la toate rubricile.  P.G. (fila 296) a fost  în perioada respectivă  reprezentantul legal al  societăţii SC E. U. şi  în această calitate a desfăşurat relaţii comerciale  cu SC B.  SRL, pe o perioadă mai îndelungată, astfel că  activitatea  începuse să fie  bazată şi pe încredere, până în momentul în care  în toamna 2005 au fost introduse la plată trei file CEC fără  acoperire. Acestea au fost girate  către alţi furnizori, astfel că  aceştia  au obţinut titluri executorii, iar martorul a fost nevoit să acopere prejudiciul prin diverse alte modalităţi.  Inculpatul recunoaşte activitatea desfăşurată  cu această societate însă precizează că nu îşi mai aduce aminte  dacă a semnat sau nu  filele CEC  care  nu au putut  fi  decontate din lipsă de disponibil.

Inculpatul a  devenit  la data de 12.06.2002  unic asociat şi administrator al SC R.P. SRL  Comăneşti iar în această  calitate emis  la data de 31.05.2004 în fals  avizul de expediţie  seria B lba, nr.5154202  privind  transportul a 47,1 mc cherestea  către SC M.I. SRL. Inculpatul recunoaşte  săvârşirea acestei fapte  necondiţionat.

Din probatoriile sus analizate instanţa  a apreciat că inculpatul a săvârşit  5 acte materiale ale  infracţiunii  continuate de  înşelăciune prin CEC-uri, cele la care părţi civile sunt SC R.C. SRL,  SC V. Bacău,  SC S. S., SC P.  D&V SRL Iaşi şi  SC E.U.  Aceste  fapte sunt parţial recunoscute de către inculpat, şi confirmate de martorii din lucrări audiaţi pentru fiecare dintre  ele, cu excepţia ultimei,  care va fi însă reţinută de către instanţă raportat la situaţia că  martorul H.G. îl identifică  clar pe inculpat ca fiind cel care s-a prezentat în vederea încheierii afacerii, iar în declaraţia de la urmărire penală  inculpatul însuşi  arată că a semnat personal filele cec.  Fapta cu parte vătămată SC P. D&V SRL  Iaşi a fost reţinută  chiar în lipsa recunoaşterii raportat la  depoziţia martorilor  A.  A. M.  şi D. M., prima fiind cea care  îl plasează pe inculpat la societatea  parte civilă la momentul prezentării filei  CEC, iar al  doilea fiind care arată modalitatea în care inculpatul  ar fi putut  intra în posesia filei CEC.  De asemenea s-au reţinut  trei  acte materiale ale infracţiunii prev de art. 84 pct. 3 din Legea 58/1934, respectiv cele  la care părţi vătămate la înşelăciune sunt SC R.C., SRL,  SC V.  SRL, şi SC  P. D&V SRL, raportat la faptul că atât inculpatul cât şi martorii din lucrări  arată că  filele  CEC prezentate au fost doar semnate şi ştampilate.

De asemenea  instanţa a reţinut fapta de fals săvârşită în data de 31.05. 2004, ea fiind  recunoscută  de inculpat  şi susţinută de martorii  N.M. şi M. M.

Instanţa nu a reţinut  fapta la  care parte civilă este  SC P.  SRL Craiova, raportat la  situaţia  că nici unul dintre martorii din  lucrări, respectiv  P. C. şi B. Ş. nu îl  recunoaşte pe inculpat, ca fiind cel cu care  s-a negociat în vederea  realizării  tranzacţiei.  De asemenea nu s-a reţinut fapta care are drept parte civilă  P.  SRL Iaşi  raportat la situaţia că martorul D. M., chiar  dacă în declaraţia sa de la instanţă nu îşi mai aminteşte exact cele întâmplate, declară totuşi  că inculpatul nu avea specimen de semnătură în bancă  pentru SC B. SRL.

Instanţa nu a reţinut de asemenea  fapta  imputată prin rechizitoriu prev de art. 84 pct. 2 din Legea 58/1934, întrucât s-a reţinut înşelăciunea prin cecuri, iar potrivit Deciziei ÎCCJ 5/2005  cele două fapte se exclud reciproc.

Faptele comise de către inculpatul P.I. care în calitate de reprezentant al diferitelor  societăţi comerciale a prezentat drept mijloace de plată  file CEC  care au fost respinse  pentru lipsă de disponibil sau pentru interdicţie bancar, parţial aceste file CEC  fiind doar semnate şi ştampilate,  precum şi cea de a completa în fals un aviz de însoţire al materialului lemnos, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi pedepsită de art.215 alin. 1,4 Cod penal,  cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,  art. 83 pct. 3 din Legea 58/1934 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 290 Cod penal,  pentru care se va dispune câte o pedeapsă cu închisoarea.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a săvârşit fapta cu forma de vinovăţie a intenţiei având reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului părţii vătămate.

În timpul cercetării judecătoreşti, inculpatul a solicitat contopirea prezentei cu toate pedepsele concurente pe care le are conform fişei cazier.

La aplicarea pedepsei, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 72 Cp, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările  concrete în care s-a comis infracţiunea. Astfel instanţa  a reţinut că inculpatul este recidivist post condamnatoriu şi a dovedit perseverenţă infracţională, fapt desprins din perioada extrem de mare de timp în care s-a desfăşurat activitatea infracţională, prejudiciul în valoare mare şi neacoperit. Totodată s-a reţinut  şi  comportarea  relativ sinceră în cursul urmăririi penale şi în faza de cercetare judecătorească, precum şi disponibilitatea  arătată  în vederea recuperării prejudiciului, dar în acelaşi timp şi de  antecedenţa  infracţională a inculpatului.

Instanţa a aplicat inculpatului o pedeapsă cu închisoarea în regim de detenţie, orientată spre minimul special apreciind că prin executarea acestei pedepse vor fi atinse scopurile preventiv, educativ, dar şi coercitiv al acesteia prevăzute de  art. 52 Cp.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală 368/24.02.2004 de Judecătoria Moineşti,  rămasă definitivă prin decizia penală 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău, sentinţa penală 199/2005 de Judecătoria Moineşti şi respectiv sentinţa penală 493/10.03.2004 de Judecătoria Moineşti,  rămasă definitivă prin decizia penală 723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău, iar ulterior, în baza art. 83 alin. 1  teza ultimă Cod penal a dispus executarea  alături de pedeapsa aplicată prin prezenta a pedepsei revocate.

S-a luat act că pedepsele pentru fals şi  Legea cecului  aplicate prin prezenta sunt concurente cu pedepsele de 3 ani închisoare din s.p. 368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin DP 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău şi de 3 ani închisoare din s.p. 493/10.03.2004 a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin DP nr.723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău şi cea rezultantă din sp nr.504/17.11.2008 de 7 ani închisoare sunt concurente cu prezenta.

În baza art.85 Cod penal s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepselor de 3 ani închisoare din s.p. 368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin DP 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău şi de 3 ani închisoare din s.p. 493/10.03.2004 a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin DP nr.723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău.

I. S-a descontopit pedeapsa de  7 ani închisoare aplicată prin sp 504/17.11.2008 a Judecătoriei  Moineşti definitivă prin dp 104/A/27.02.2009 a Tribunalului Bacău  în pedepsele componente.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare din DP nr.314/08.05.2008 a Curţii de Apel Bacău şi doi ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal, în pedepsele componente.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din Codul penal aplicată prin s.p. 94/13 martie 2006 a Tribunalului Hunedoara, definitivă la 30 mai 2006 în pedepsele componente:

a) – 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri prev.de art.2 alin.1 din L.143/2000, cu aplicarea art.37 lit.a din C.p.(fapta din 23 august 2005);

b).–1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de denunţare calomnioasă prev.de art.259 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a din C.p. (faptă din 24 august 2005);

c) – 3 ani închisoare(s.p.368/2004 a Judecătoriei Moineşti);

d) – 3 ani închisoare(s.p.493/2004 a Judecătoriei Moineşti);

e) – 3 ani închisoare(s.p.199/2005 a Judecătoriei Moineşti);

f)- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev de art. 215 alin. 1,4  Cod penal (fapta  din 11.10.2004), aplicată prin sp 504/2008 a Judecătoriei Moineşti;

g) – 2 ani spor de pedeapsă, pe care l-a îndepărtat.

II. S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 6(şase) ani închisoare aplicată prin s.p.271/27.11.2006 a Tribunalului Alba, aşa cum a fost modificată prin d.p.41/A/6 martie 2007 a Curţii de Apel Alba, pronunţată în dosar 473/107/2006 în pedepsele C.ponente:

a) – 3 ani închisoare pentru art.215 alin.1,3 C.p. cu aplicarea art.37 lit.a din C.p. (fapta din 8 iulie 2005);

b) – 3 ani închisoare, pedeapsa rezultantă obţinută prin contopirea celor două pedepse a câte 3(trei) ani închisoare aplicată prin s.p.493/2004 şi s.p.199/2005 ale Judecătoriei Moineşti a căror suspendare condiţionată şi sub supraveghere a fost revocată potrivit art.83 şi 84/1 C.p.

 În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b din C.p., s-a contopit pedeapsa de 3 ani închisoare de la pct.II lit.b, cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin s.p.368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin d.p.838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău(pct.I lit.c), în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

S-a constatat că pedepsele de la pct.I lit.d,e cu privire la care s-a dispus iniţial anularea suspendării condiţionate şi suspendării sub supraveghere se regăsesc la pct.II lit.b (suspendarea condiţionată şi sub supraveghere a pedepselor respective fiind revocată potrivit art.83 şi 84 Cod penal).

 În baza art.33 lit.a,  art.34 lit.b, art. 36 alin. 1, şi 39 alin. 1 Cod penal, s-au contopit pedepsele din prezenta şi cele de la pct.I lit.a,b,f cu pedepsele de la pct.II  în pedeapsa cea mai grea la care s-a adăugat un spor raportat  la multitudinea infracţiunilor şi persistenţa dovedită  de inculpat.

S-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 al.1 lit. a teza a-2a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute art.71 Cod penal.

S-a dedus din pedeapsa stabilită prin contopire perioada executată începând din 27 iulie 2005 până pe 8 august 2005, inclusiv şi de la 6 septembrie 2005, la zi.

S-a anulat  mandatul  de executare a pedepsei cu închisoarea emis în baza s.p.504/17.11.2008 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin dp 104/A/27.02.2009 a Tribunalului Bacău şi s-a dispus emiterea altor forme de executare în baza prezentei hotărâri.

Sub aspectul laturii civile, instanţa a apreciat că sunt întrunite condiţiile cerute de art. 998 – 999 C. civil pentru angajarea răspunderii civile delictuale, respectiv existenţa unui prejudiciu, fapta ilicită – infracţiunea săvârşită de inculpat, vinovăţia, constatată prin prezenta sentinţă precum şi legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, existând o legătură directă între micşorarea patrimoniului părţii civile şi fapta inculpatului.

Astfel, în baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat  la art 998, 1000 alin.3 Cod civ, a  fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente PF D. O. V. la plata sumei de 62866,98 lei către partea vătămată SC R. C. SRL Săcele, 14218,83 lei către  partea civilă  SC P.  SRL Craiova.

În baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat  la art 998, 1000 alin.3 Cod civ, a fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC B. M.  SRL Comăneşti la plata sumei de 38285,45lei către partea vătămată SC E. U.  SRL Vaslui, şi 7353,5 lei  către  partea civilă  SC P.  D&V SRL  Iaşi.

În baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat  la art 998 Cod civ, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 9229,44  lei către partea civilă SC S.  S. SRL Mărgineni.

În baza art. 445 Cod procedură penală s-a dispus anularea înscrisului fals aviz de însoţire  seria B lba, nr. 5154202/31.05.2004.

Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel, în termen legal, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MOINEŞTI cât şi inculpatul P.I.

Parchetul critică soluţia primei instanţe sub următoarele aspecte:

netemeinică, sub aspectul greşitei achitări a inculpatului pentru infracţiunea prev. de art. 84 pct 2 din Legea nr 59/1934 şi pentru infracţiunea prev de art . 215 Cod penal.

Nelegală, întrucât nu s-a menţionat data faptelor pentru pedepsele pentru care s-a dispus revocarea măsurii suspendării condiţionate şi nu a dispus anularea conform art 85 cod penal.

Nu rezultă clar în ceea ce a constat descontopirea şi apoi a contopirii pedepselor aplicate anterior inculpatului, astfel că nu se poate verifica legalitatea contopirilor dispuse în cauză.

Netemeinică, pedeapsa aplicată în cauză inculpatului fiind prea blândă, în raport de gradul de pericol social al faptei comisă de acesta.

Inculpatul  nu şi-a motivat în scris cererea de apel, însă oral, în instanţă,  prin apărător, critică soluţia atacată sub aspectul laturii penale, arătând că pedeapsa aplicată este mult prea aspră şi solicită redozarea acesteia.

Pe latură civilă, critică ca nelegală soluţia, arătând că deşi a fost achitat conform 10 lit. c cod pr penală,  pentru fapta de înşelăciune privind partea civilă  SC P. SRL CRAIOVA,  a fost totuşi obligat la plata de despăgubiri civile.

Tribunalul, analizând hotărârea atacată în raport de motivele  invocate, sub toate aspectele de fapt şi de drept, consideră că apelurile sunt întemeiate, se impune admiterea acestora şi trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru următoarele considerente:

În art. 32. cod pr penală, cu privire la reunirea cauzelor -  se arată că, în caz de indivizibilitate sau de conexitate, judecata în primă instanţă, dacă are loc în acelaşi timp pentru toate faptele şi pentru toţi făptuitorii, se efectuează de aceeaşi instanţă.

 De asemenea în art. 34 se precizează că este conexitate:

 a) când două sau mai multe infracţiuni sunt săvârşite prin acte diferite, de una sau de mai multe persoane împreună, în acelaşi timp şi în acelaşi loc;

 d) când între două sau mai multe infracţiuni există legătură şi reunirea cauzelor se impune pentru o bună înfăptuire a justiţiei.

În cauză, tribunalul, constată, în raport de hotărârile de condamnare anterioare, că unele fapte C.ise de inculpat, şi care sunt în concurs cu faptele deduse judecăţii, au fost C.ise de inculpat în aceeaşi perioadă de timp şi prin aceeaşi modalitate.

Art. 37 cod pr penală prevede că:

(1) În cazurile de indivizibilitate prevăzute în art. 33 lit. a) şi b), precum şi în cele de conexitate, cauzele sunt reunite dacă ele se află în faţa primei instanţe de judecată, chiar după desfiinţarea hotărârii cu trimitere de către instanţa de apel sau după casarea cu trimitere de către instanţa de recurs.

(2) Cauzele se reunesc şi la instanţele de apel, precum şi la cele de recurs, de acelaşi grad, dacă se află în acelaşi stadiu de judecată.

 Astfel, fapta dedusă judecăţii a fost comisă în perioada august 2004 – iunie 2005, când apelantul a emis un număr de 6 file CEC, unele doar semnate  şi ştampilate, iar altele fără a avea  disponibil în cont sau fiind  în interdicţie  bancară, producând un prejudiciu  de 208891,77 lei, ce  nu a fost recuperat, iar la data de 31.05.2004 a completat  în fals  un aviz de  exploatarea.

De asemenea, aceeaşi modalitate de comitere a infracţiunii a fost folosită de inculpat şi prin faptele pentru care a fost condamnat prin 504/2008  a Judecătoriei Moineşti - faptă din 10. 09 2004,  prin sentinţa penală nr 271/ 2006 a Tribunalului Alba, - fapta din 20.07 2005.

Având în vedere că toate fapte reţinute prin aceste hotărâri sunt în concurs cu faptele C.ise prin faptele deduse judecăţii, avându-se vedere nelegalităţile C.ise prin sentinţa penală nr 127/ 2008 a Tribunalului Bacău  constatate prin decizia nr 314/ 2008 a  CURŢII DE APEL BACĂU, cât şi a modului de operare identic, prima instanţă trebuia să dispună anularea tuturor hotărârilor penale susmenţionate, şi care sunt în concurs, să dispună schimbarea de încadrare juridică prin reţinerea în cauză atât a prevederilor art. 41 alin 2 cod penal - fapte C.ise în perioada august 2004 – iulie 2005  cât şi a celor prev de art 37 lit. a cod penal şi să pronunţe o singură condamnare pentru aceste acte materiale.

Cum în art. 36. cod pr se arată că reunirea cauzelor se hotărăşte de instanţa căreia îi revine competenţa de judecată, potrivit dispoziţiilor art. 35, tribunalul, în baza art.379 pct.2 lit. b cod pr penală va admite apelurile formulate  de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MOINEŞTI şi de inculpatul P.I. împotriva sentinţei penale nr. 317/17.06  2009 a Judecătoriei Moineşti, pronunţată în dosar nr. 2200/260/2008  pe care o desfiinţează în totalitate;

Se va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, Judecătoria Moineşti deoarece nu se poate reţine cauza spre rejudecare  aşa cum se precizează în art 37 alin 2 cod pr penală,  cauzele nu sunt în acelaşi stadiu de judecata, unele sunt definitive iar altele în curs de judecată.

Cu ocazia rejudecării, instanţa va proceda la anularea sentinţelor penale care sunt în concurs, va dispune schimbarea de încadrare juridică a faptelor, prin reţinerea prev art 41 alin 2  cod penal; va avea în vedere şi criticile formulate de parchet şi de inculpat cu privire la achitarea inculpatului, a cuantumului pedepsei cât şi rezolvării laturii civile a cauzei. Se va avea în vedere şi starea de recidivă post condamnatorie în care se află inculpatul.

Se va constata că inculpatul este arestat în altă cauză.

Onorariu avocat oficiu în sumă de 200 lei va fi suportat din fondul MJ.

Cheltuielile judiciare avansate de stat, vor  rămâne în sarcina acestuia.