Constatare nulitate adeverinţă de proprietate. Persoanele care nu au adus teren în gac sau cărora nu le-a fost preluat teren în orice mod de către aceasta nu sânt îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate, iar actele de recons...

Sentinţă civilă 1998 din 04.07.2007


Conform disp. art. 8 alin 2  din Legea nr. 18/1991M, de prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus teren în cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat în orice mod teren de catre aceasta, precum si , în conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamânt în cooperativa si alte persoane anume stabilite iar conform disp. art. III alin 1 lit a pct i) din Legea nr. 169/1997 sânt lovite de nulitate absoluta potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite , potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sânt actele de reconstituire sau de constituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren în proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri.

Prin Sent. Civ. nr. 1998/04.07.2007 Judecatoria Bals a admis cererea reclamantei Comisia Locala D. si a constatat nulitatea absoluta a adeverintei de proprietate emisa în anul 1992 pârâtei H.E. pentru suprafata de 4 ha teren.

S-a retinut ca  pârâta nu a fost înscrisa cu respectiva suprafata de teren în Anexa 3 la Legea nr.18/1991 si nu a facut dovada ca a adus teren în GAC sau ca i-a fost preluat în orice mod de catre aceasta sau de catre stat si nici ca i s-a reconstituit dreptul de proprietate în conditiile Legilor Fondului Funciar, astfel ca aceasta nu era îndreptatita sa i se emita adeverinta a carei nulitate se solicita a fi constatata.

S-a retinut ca pârâta a invocat Sent. Civ. nr. 1711 din 11.07.2006 a Judecatoriei Bals, dar aceasta a avut în vedere tocmai adeverinta a carei nulitate se invoca în cadrul prezentului litigiu si a carei nulitate nu fusese constatata, în conditiile legii, pâna la momentul pronuntarii respectivei hotarâri judecatoresti.

Data publicarii pe site: 27.09.2007