Anulare titlu de proprietate

Sentinţă civilă 1005 din 05.05.2009


Admite actiunea reclamantilor B.GH., P.P., N.I, M. A. si V. I., in contradictoriu cu pârâtele Comisia locala Calui pentru aplicarea legilor fondului funciar si Comisia Judeteana Olt pentru aplicarea legilor fondului funciar si cu pârâtul V.D.

 Obliga pârâtele sa modifice partial titlul de proprietate  nr. 0766/29/16.12.2002.

 

 Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la nr. 1163/184/09.04.2009 reclamantii B.GH., P.P., N.I, M. A. si V. I., in contradictoriu cu pârâtele Comisia locala Calui pentru aplicarea legilor fondului funciar si Comisia Judeteana Olt pentru aplicarea legilor fondului funciar si cu pârâtul V.D., au solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 0766/29/16.12.2002  si sa oblige pârâtele sa le elibereze un nou titlul de proprietate prin scoaterea suprafetei de 2.043 mp., teren din T. 51, P. 23 din T. P. nr. 0766/29/16.12.2002 si includerea în titlul de proprietate a suprafetei de teren de 1.200 mp., teren cu pasune în punctul “Vatra Satului”.

 In fapt, reclamantii au motivat ca sunt mostenitori legali ai autoarei V. C. careia i s-a reconstaituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,29 ha teren, pe raza comunei Calui, judetul Olt si i s-a emis titlul de proprietate nr. 0766/29/16.12.2002.

 Reclamantii au aratat ca desi autoarea a fost pusa în posesie cu suprafata de teren de 1.200 mp., teren cu pasune în punctul “Vatra Satului”, aceasta suprafata de teren nu a fost trecuta în titlul de proprietate.

 În drept, reclamantii au invocat dispozitiile Legii 18/1991-modificata si completata cu Legea 167/21997.

 In sustinerea actiunii reclamantii au depus titlul de proprietate nr. 0766/29/16.12.2002, fisa rolului agricol si acte de stare civila.

 Actiunea scutita de plata taxei judiciare de timbru.

 Pârâta Comisia locala Calui pentru aplicarea legilor fondului funciar au comunicat cu adresa nr. 1696/15.04.2009 actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate iar prin adresa nr.1899/04.05.2009 pârâta Comisia locala Calui pentru aplicarea legilor fondului funciar si-a exprimat acordul pentru modificarea titlului de proprietate, în conditiile solicitate de reclamanti.

 Analizand actele si lucrarile dosarului instanta apreciaza ca actiunea reclamantilor este întemeiata.

 Potrivit art. 52, pct. 1 din Legea 18/1991-republicata, in sensul acestei legi, comisia judeteana este autoritate publica cu activitate administrativ-jurisdictionala si in aceasta calitate intimata, in temeiul art. 58 din Legea 18/1991- republicata poate modifica, anula sau inlocui  titlul de proprietate.

 Reclamantii au facut dovada ca sunt mostenitori legali ai autoarei V. C., careia i s-a reconstaituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,29 ha teren, pe raza comunei Calui, judetul Olt si i s-a emis titlul de proprietate nr. 0766/29/16.12.2002.

 De asemenea, reclamantii au facut dovada ca desi autoarea a fost pusa în posesie cu suprafata de teren de 1.200 mp., teren cu pasune în punctul “Vatra Satului”, aceasta suprafata de teren nu a fost trecuta în titlul de proprietate.

 Cu adresa nr. 1899/04.05.2009 pârâta Comisia locala Calui pentru aplicarea legilor fondului funciar si-a exprimat acordul pentru modificarea titlului de proprietate, în conditiile solicitate de reclamanti.

 In raport de aceste considerente si avand in vedere dispozitiile art. 58 din legea 18/1991-republicata, precum si acordul pârâtei Comisia locala Calui pentru aplicarea legilor fondului funciar, instanta urmeaza sa admita actiunea reclamantilor.