Fara titlu

Sentinţă penală 16 din 11.03.2010


JUDECĂTORIA AGNITA

SENTINŢA PENALĂ Nr. 16/11 Martie 2010

Domeniu asociat : lovire sau alte violenţe

Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita nr.499/P/2007 din data de 6.05.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului P. I., fiul lui .. şi .., născut la data de .. în com. …, jud. ., dom. în com. .., posesor al C.I. seria .. nr… eliberată de Poliţia .., CNP .., studii şcoala profesională, pensionar, căsătorit, fără antecedente penale

- pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.pen.

S-a dispus, de asemenea, neînceperea urmăririi penale faţă de numitul P. (S.) I. jun. pentru aceeaşi infracţiune.

Rechizitoriul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei…. la data de 18.08.2009 sub dosar nr.324/174/2009, iar după admiterea cererii de abţinere formulată în această cauză, sub dosar nr.441/174/2009.

În fapt s-a reţinut, în esenţă, în actul de trimitere în judecată că între inculpatul P. I. şi partea vătămată B.S.există o stare conflictuală care durează de mai mulţi ani, aceştia fiind vecini. În seara zilei de 3.09.2007 partea vătămată se afla în grădină, inculpatul a mers şi el în grădină şi văzându-l pe B. S. s-a deplasat la acesta adresându-i injurii, după care l-a lovit cu pumnii în zona feţei.

Ulterior producerii agresiunii, partea vătămată a ieşit în stradă, fiind plină de sânge pe faţă şi spunându-le martorilor B. S. şi Ş. M. că a fost lovit de inculpat şi fiul acestuia.

Iniţial, prin certificatul medico-legal nr… din .. i s-au acordat părţii vătămate B. S. pentru leziunile corporale suferite un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, iar ulterior prin certificatul medico-legal nr… din .. numărul zilelor de îngrijiri medicale au fost prelungite la un total de 14-16 zile, partea vătămată fiind diagnosticată cu fractură cominutivă a oaselor piramidei nazale.

Starea de  fapt  reţinută  în  cursul  urmăririi  penale  a  fost  probată  prin  următoarele

mijloace de probă: plângerea şi declaraţiile părţii vătămate B. S., certificatele medico-legale nr.. din . şi nr.. din . eliberate de Serviciul Judeţean de Medicină Legală ., adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă . nr… privind constituirea de parte civilă, declaraţiile martorilor B. S., Ş..M., P. V., M. V., M. S., S. S., M. V., declaraţiile învinuitului P. I.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost audiată partea vătămată Butilă Simion şi martorii B.S., Ş. M., M. V., S. S., inculpatul P. I.refuzând să dea declaraţie în instanţă. De asemenea, s-au depus de către inculpat rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria …..de confirmare a propunerii de neîncepere a urmăririi penale faţă de inculpatul P. I. pentru infracţiunea de tulburare de posesie din 30.12.2008 dată în dosarul nr.585/P/2008 şi copie după notele din şedinţa publică din 13.01.2004 (dosar penal nr.180/2003 al Judecătoriei ..) pentru a face dovada că între părţi au existat şi alte procese penale.

Tot în această fază instanţa a încuviinţat efectuarea unei cercetări la faţa locului pentru a se face verificări cu privire la locul săvârşirii infracţiunii, respectiv să se constate dacă martorele audiate în cauză aveau posibilitatea să vadă sau nu din locul unde se aflau incidentul dintre părţi, cu ocazia cercetării la faţa locului fiind încheiat procesul verbal din 2.03.2010.

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

Partea vătămată B. S. şi inculpatul P.I. sunt vecini, partea vătămată locuind în com. .., nr…, iar inculpatul la nr... În după-amiaza zilei de 3.09.2007 inculpatul împreună cu membrii familiei sale au sărbătorit un eveniment în curtea imobilului.

În jurul orelor 1900 partea vătămată se afla în grădina  imobilului său situată în spatele şurii. La un moment dat inculpatul a ieşit şi el în grădină, a pătruns în grădina părţii vătămate, între cele două grădini gardul fiind căzut pe anumite porţiuni. Cei doi au început să se înjure reciproc, după care inculpatul a lovit-o pe partea vătămată cu pumnii în zona feţei. O persoană din curtea inculpatului a început să strige la acesta, iar atunci inculpatul a fugit de la locul faptei.

Imediat partea vătămată a ieşit în stradă având sânge pe faţă, spunându-le vecinelor B. S. şi Ş. M. că a fost lovit de inculpat şi de fiul acestuia.

A doua zi partea vătămată s-a prezentat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă .. unde a fost examinat ORL cu diagnosticul traumatism cranian, fractură oase proprii ale nasului, dar nu a fost internată.

Prin certificatul medico-legal nr… eliberat la data de 4.09.2007 de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală . s-a stabilit că partea vătămată prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure şi care pot data din 3.09.2007 şi necesită  8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, dacă nu survin complicaţii.

Ulterior,  prin  completarea certificatului medico-legal nr…. din 13.09.2009 durata îngrijirilor medicale necesare vindecării leziunilor suferite de partea vătămată („Fractură cu deplasare stângă piramida nazală. Hipoacuzie mixtă stângă severă, posibil posttraumatic.”) a fost prelungită la un total de 14-16 zile.

Pe parcursul  urmăririi penale, cât şi în instanţă, inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptei, dar vinovăţia inculpatului rezultă din analiza coroborată a declaraţiilor martorilor B.S. şi Ş. M., concluziile certificatelor medico-legale şi constatările instanţei cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului.

Martora B. S.a declarat că se afla la poartă şi a văzut când partea vătămată s-a dus în grădină cu o pătură după fân, iar în timp ce partea vătămată lua fânul a venit în grădină şi inculpatul. Cei doi s-au deplasat în sus în grădină şi nu a văzut când partea vătămată a fost lovită, însă a auzit o femeie care a strigat la inculpat, după care partea vătămată a ieşit la poartă plină de sânge pe faţă şi pe cămaşă. Fiul inculpatului era şi el acasă, dar pe acesta nu l-a văzut în  grădină.

De asemenea, martora Ş. M. care s-a dus după animale, când s-a întors acasă a văzut-o la poartă pe partea vătămată murdară de sânge pe faţă, aceasta spunându-i că a fost bătută de vecini.

Ceilalţi doi martori audiaţi în instanţă, M. V. şi S. S., nu au putut da informaţii pertinente în cauză  întrucât aceştia au plecat de la locuinţa inculpatului înainte de ora incidentului.

Cu ocazia cercetării la faţa locului instanţa a constatat că din faţa locuinţei martorei B. S., pe direcţie oblică, se vede o porţiune din grădina părţii vătămate, astfel că aceasta putea să le vadă pe cele două părţi anterior momentului lovirii părţii vătămate, astfel cum a declarat aceasta. De la poarta martorei nu se poate vedea în grădina inculpatului şi nici gardul care desparte cele două grădini, gard de sârmă care în partea din spate este căzut.

Analiza coroborată a acestor probe, respectiv leziunile suferite de partea vătămată B. S. confirmate de certificatele medico-legale depuse în cauză, prezenţa părţii vătămate şi a inculpatului în grădina părţii vătămate, strigătul auzit de martora B. S. care se afla la poartă şi ieşirea imediată în stradă a părţii vătămate prezentând urme de sânge pe faţă, duc la concluzia lovirii părţii vătămate de către inculpat.

În drept, fapta inculpatului P. I. care în data de 3.09.2007 a lovit-o pe partea vătămată B.S.cu pumnul în zona capului provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 14-16 zile de îngrijiri medicale,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.pen.

Pentru săvârşirea acestei infracţiuni inculpatul va fi condamnat la pedeapsa amenzii penale în sumă de 700 lei şi i se va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art.631 C.pen. privind înlocuirea pedepsei amenzii în cazul sustragerii cu rea-credinţă de la executarea acesteia.

La individualizarea pedepsei s-au avut în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 C.pen., pedepsele alternative şi limitele de pedeapsă prevăzute de art.180 alin.2 C.pen. raportat la art.63 alin.3 C.pen., împrejurările concrete în care a fost săvârşită fapta şi situaţia conflictuală care există între părţi de mai mulţi ani, pe parcursul timpului acestea învinuindu-se reciproc de săvârşirea a diferite fapte penale, persoana inculpatului, respectiv vârsta acestuia, faptul că nu are antecedente penale, dar şi atitudinea nesinceră a acestuia, care a dus la convingerea instanţei că pedeapsa aplicată trebuie executată efectiv.

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanţa constată că s-au constituit părţi civile în cauză B. S. cu suma de 10.000 lei reprezentând despăgubiri materiale şi daune morale, respectiv Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă .. cu suma de 81 lei plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la stingerea sumei datorate, reprezentând cheltuieli ocazionate cu tratarea părţii vătămate B. S.

În baza art.14 şi 346 C.pr.pen. cu aplicarea art.998 şi urm. C.civ. instanţa va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă B.S. şi va fi obligat inculpatul să-i plătească acesteia suma de 1.000 lei cu titlu de daune morale, despăgubirile materiale solicitate de partea civilă nefiind precizate şi dovedite în nici un fel.

În privinţa daunelor morale, instanţa apreciază ca fiind justificate şi necesare în limita sumei de mai sus, având în vedere suferinţa cauzată părţii civile prin leziunile produse de inculpat, care i-au afectat negativ participarea la activităţile zilnice şi în viaţa socială. Suma acordată de instanţă reprezintă o justă satisfacţie acordată părţii civile pentru prejudiciul nepatrimonial încercat, instanţa considerând că suma solicitată de aceasta este exagerat de mare, raportat la împrejurările cauzei şi la urmările produse prin infracţiune, astfel că acordarea acestei sume ar constitui pentru partea vătămată o sursă de îmbogăţire fără just temei.

În conformitate cu art.313 din Legea nr.95/2006 inculpatul va fi obligat să plătească părţii civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă .. suma de 81 lei plus dobânda legală până la data plăţii efective, reprezentând cheltuielile ocazionate cu tratamentul părţii vătămate B. S.

În baza art.191 C.pr.pen., ca urmare a soluţiei de  condamnare, inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor  judiciare  avansate de stat  în sumă de 200 lei.