Ucidere din culpă

Sentinţă penală 1215 din 20.06.2013


Infractiuni: ucidere din culpă prev. de art.178 alin.1,2 C.pen.

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr.10119/P/2011 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului GS - sub aspectul savarsirii infracţiuinii de ucidere din culpă prev. de art.178 alin.1,2 C.pen.

În motivarea actului de sesizare se afirmă că inculpatul GS în ziua de  24.11.2011, în jurul  orelor 06:40, aflându-se pe str….., conducând autovehiculul marca …, cu numărul de înmatriculare …, a surprins şi accidentat mortal  victima HP.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost propuse spre administrare următoarele mijloace de probă:

-proces verbal de cercetare la fata locului

- actele autovehicul şi ale inculpatului

- rezultatul alcooltest d

-raport verificare tehnică

-raport medico legal necropsie

- buletinul de analiză toxicologică

- raport expertiză criminalistică

- declaraţii partea civilă

-declaraţii martor , declaraţiile inculpatului GS.

În temeiul art.320 ind.1 Cod pr.penală, pînă la începerea cercetării judecătoreşti inculpatul a declarat personal că recunoaşte savârşirea faptei reţinute în actul de sesizare al instanţei şi că solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Constatând îndeplinite condiţiile prev.de art,320 ind.1 C.pr.pen. instanţa a admis cererea inculpatului.

În temeiul art.38 Cpp instanţa va disjunge judecarea acţiunii civile.

Prin coroborarea probelor administrate, instanţa reţine că, în ziua de 24.11.2011, în jurul orelor 6:40, inculpatul GS, conduce autoturismul, marca R, cu R, pe banda situată lângă axul drumului, cu direcţia str.C, din B, aşa cum rezultă din procesul verbal de cercetare la faţa locului cotoborat cu  declaratiile martorului CV şi ale inculpatului.

În autovehiculul condus de inculpatul GS se afla martorul CV pe locul din dreapta faţa.

În dreptul imobilului nr.43, inculpatul GS se apropie de o trecere de pietoni, aflat pe banda a doua, în timp ce pe prima bandă, situată lângă trotuar, circula un alt autovehicul, care încetinea, aşa cum rezultă din coroborarea declaratiilor  inculpatului GS cu ale martorului CV.

După câteva momente în care inculpatul GS încetinise autoutilitara pe care o conducea, determinat de faptul că autovehiculul aflat în faţa sa pe prima bandă a accelerat, procedează în mod corespunzator, aşa cum rezultă din coroborarea declaraţiilor  inculpatului GI cu  cele ale martorului CV.

După câteva momente în care inculpatul GS încetinise autoutilitara pe care o conducea, determinat de faptul că autovehiculul aflat în faţa sa pe prima bandă a accelerat, procedează în mod corespunzator, aşa cum reszultă din coroborarea declaraţiilor inculpatului GS cu cele ale martorului CV.

Însă ajuns lângă trecerea de pietoni surprinde şi accidentează mortal victima HP angajata în traversarea regulamentară a străzii R, aşa cum rezultă din procesul verbal de cercetare la faţa locului coroborat cu declaraţiile martorului CV precum şi cele ale inculpatului.

Analizând concluziile raportului de constatare medico-legală nr.322 din 25.11.2011, constatăm că moartea victimei HP a fost de natură violentă, urmare a unui politraumatism cu traumatism toracic, fracturi costale, ruptură de organele interne (plămîni), cu hemotorax bilateral şi contuzie forte coloană vertebrală cu fractură completă D5-D6, iar leziunile s-au putut produce în cadrul unui accident rutier.

În cauză a fost efectuată o expertiză criminalistică, expertul criminalist folosind metoda analitică, stabileste că la momentul impactului cu victima HP autoturismul condus de inculpatul GS circula cu o viteză de 59 km/h.

Având în vedere că la faţa locului nu au fost identificate urme de frînare, ţinând cont de declaraţiile inculpatului GS coroborat cu cele ale martorului CV, se constată că inculpatul nu a acţionat sistemul de frînare decît după impactul cu victima, iar anterior incidentului se afla în accelerare.

Avand în vedere rezultatul produs, inculpatul GS în calitate de conducător auto nu a dat dovadă de un comportament prin care să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor, conform obligaţiei stabilite de art.35 alin.1 din OUG 195/2002 republicată.

Spre aceeaşi concluzie conduce şi împrejurarea că deşi la momentul producerii evenimentului rutier asfaltul era umed şi ploua inculpatul GS conducea autoturismul cu o viteză de 59 km/h, în condiţiile în care cunoştea că se afla la o distanţă foarte mică de o trecere de pietoni, iar autovehiculul aflat pe prima bandă încetinise în prealabil.

Astfel, inculpatul GS nu şi-a îndeplinit obligaţia prev. de disp.art.48 alin.1 din OUG nr.195 din 2002 rep.de a adapta viteza de deplasare la condiţiile de drum, precum şi cea din art.49 alin.1 din OUG nr.195/2002, republicata.

Din procesul verbal de cercetare la faţa locului s-a reţinut că drumul era în pantă în direcţia de deplasare a autoutilitarei conduse de inculpatul GS, astfel încât din croborarea declaraţiilor acestuia cu ale martorului CV, autovehiculul s-a deplasat spre înapoi, între 4 şi 6 metri, faţă de poziţia în care a fost găsit acesta de lucrătorii de poliţie judiciară.

Astfel încât, viteza de deplasare a autoutilitarei era mai mare decât  cea stabilită de expertul judiciar care a avut în vedere numai distanţele găsite la faţa locului de organele de cercetare penală.

La reţinerea situaţiei de fapt instanţa a avut în vedere următoarele mijloace de probă:

- -proces verbal de cercetare la fata locului

- actele autovehicul şi ale inculpatului GS

- rezultatul alcooltest D

-raport verificare tehnică

-raport medico legal necropsie

- buletinul de analiză toxicologică

- raport expertiză criminalistică

- declaraţii partea civilă HP

-declaraţii martor CV declaraţiile inculpatului GS.

În drept, fapta inculpatului întruneste conţinutul constitutiv al infractiunii de ucidere din culpă, prev. de art.178 alin.1 şi alin.2 C.p.

În temeiul art.345 C.p.p. avand în vedere că fapta există, constituie infracţiune şi că a fost savarsită de către inculpat, urmează a dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va ţine seama de criteriile generale prev. de art.72 C.p., respectiv dispoziţiile părţii generale ale C.p. limitele de pedeapsă fixate în partea specială aşa cum vor fi reduse prin aplic.art.320 ind.1 C.proc.pen., gradul de pericol social al faptei, persoana inculpatului.

Având în vedere că pedeapsa aplicata este mai mică de 3 ani, că inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni şi că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executare, instanţa constatând întrunite condiţiile şprev. de art.81 C.p., urmează a dispune suspendarea condiţionată a executarii acesteia, va stabili termenul de încercare pe durata prev. de art. 82 C.p. şi va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 C.p.

În temeiul art.71 alin.1,2 C.p. instanta va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi b C.p.

În temeiul art.71 alin.5 C.p. instanţa va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi b C.p. pe durata suspendării condiţionate a executarii pedepsei închisorii

În temeiul art.7 din Legea 76/2008 instanţa va dispune recoltarea de la inculpat a probelor biologice în vederea stocării acestora în S.N.D.G.J.

În temeiul art.191 alin.1 C.p.p. instanţa constatând culpa procesuală a inculpatului, urmează a dispune obligarea acestuia, la plata cheltuielilor judiciare către stat.