Acţiune în anularea incidentului de plată. Greşita înscriere a incidentului în condiţiile în care titlurile de valoare refuzate la plată pentru lipsa disponibilului, au fost introduse după deschiderea procedurii insolvenţei debitorului, asupra unui c...

Decizie 31 din 06.03.2012


Actiune în anularea incidentului de plata. Gresita înscriere a incidentului în conditiile în care titlurile de valoare refuzate la plata pentru lipsa disponibilului, au fost introduse dupa deschiderea procedurii insolventei debitorului, asupra unui cont bancar care la aceea data nu mai era functional, caci debitorul avea deschis contul insolventei la alta banca.

 Orice executare de creanta împotriva debitorului aflat în insolventa este oprita prin art.36 din Legea 85/2006.

Legea 85/2006 nu prevede vreo exceptie în legatura cu executarea  titlurilor  de valoare. Creditorul ale carui titluri devin scadente dupa deschiderea procedurii insolventei se poate înscrie la masa credala provizoriu, conform art.64 alin.4 din Legea 85/2006, si sa participe la orice repartitie de sume între creditori.

Comunicarea incidentului bancar de catre banca la care au fost introduse la plata titlurile de valoare, alta decât cea la care s-a deschis contul unic de insolventa, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului nr.1/2001, în sine nu este nelegala, ci nelegala este toata procedura ce a dus la aceasta, desfasurata de banca declaranta cu încalcarea dispozitiilor Legii nr. 85/2006, desi fusese notificata cu privire la deschiderea procedurii insolventei debitorului. 

Prin sentinta nr.1 din data de 10 ianuarie 2012, pronuntata de Tribunalul Dolj, Sectia a-II-a Civila, în  dosarul nr. 19578/63/2011, (s-a respins ca neîntemeiata exceptia lipsei calitatii procesual pasive, invocata de pârâta BNR -CIP), s-a respins ca neîntemeiata actiunea precizata formulata de reclamanta SC L&T T. SRL prin administrator judiciar AMT SPRL,  a fost obligata reclamanta catre pârâta Uni Credit Tiriac Bank SA la plata sumei de 5.393 lei reprezentând contravaloare cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinte a formulat apel reclamanta SC L& T T. SRL,  prin administrator judiciar AMT  SPRL.

Curtea a admis apelul ca fiind fondat pentru urmatoarele considerente:

Prin actiunea precizata la data de 29.11.2011 petenta SC L&T T. SRL a solicitat anularea  incidentului de plata si obligarea intimatei Unicredit Tiriac Bank SA, în conditiile art. 36 din Regulamentul BNR, la formularea unei cereri de radiere a incidentului înscris în Centrala Incidentelor de Plati a BNR.

Asa cum corect a invocat intimata pârâta, instanta în asemenea actiune analizeaza daca banca declaranta a procedat nelegal sau abuziv în momentul declararii incidentului.

Or, apelanta reclamanta pe tot parcursul procesului, si în apel, a sustinut ca banca declaranta, intimata pârâta de fata, a procedat nelegal si abuziv în momentul declararii incidentului de plata, aparare înlaturata de instanta de fond pe motivul ca nu sunt incidente dispozitiile Legii 85/2006. Însa, tocmai prin invocarea dispozitiilor Legii precizate, apelanta a argumentat ca incidentul de plata s-a declansat, urmare a atitudinii culpabile a intimatei, care a operat pe un cont ce nu mai putea fi functional potrivit dispozitiilor art.4 din Legea 85/2006 si a introdus la plata biletele la ordin, desi orice executare era suspendata, apelanta fiind în procedura de insolventa.

Astfel în cauza s-a dovedit ca la data de 20.09.2010, prin sentinta nr.1173/20.09.2010,  împotriva apelantei reclamante s-a deschis procedura insolventei, prevazuta de Legea 85/2006.

Aceasta masura a fost adusa la cunostinta intimatei pârâte, notificarea fiind primita de aceasta la data de 29.09.2010.

Cu toate ca avea cunostinta de deschiderea procedurii, de faptul ca, contul prevazut de art.4 din Legea 85/2006 era la alta banca, respectiv la Garanti Bank, intimata pârâta a introdus la  plata, la  data de 4.02.2011, biletele la ordin seria BACX3AA nr.364225 si seria BACX3AA nr.364224, emise de apelanta înaintea declansarii procedurii insolventei în favoarea Unicredit Tiriac Bank SA, în vederea garantarii creditelor acordate de catre institutia bancara conform contractelor de credit nr.05/CRA2/2008 si nr.02/CRA2/2007.

Introducerea la plata a acestor bilete la ordin la data de  4.02.2011 s-a facut cu încalcarea legii, si cu stiinta de catre intimata pârâta, caci stia ca apelanta se afla în procedura de insolventa, ca orice executare de creanta împotriva acesteia era oprita prin art.36 din Legea 85/2006 (intimata pârâta nesolicitând suspendarea masurii în temeiul dispozitiilor art.39 din lege). Sustinerea intimatei ca introducerea la plata a biletelor la ordin nu este o executare silita este nefondata, caci biletele la ordin sunt titluri de valoare, ajunse la scadenta la data introducerii lor la plata, puse în executare printr-un cont bancar care la aceea data nu mai era functional, caci debitorul avea deschis contul insolventei la alta banca.

 În legatura cu executarea  titlurilor  de valoare, Legea 85/2006 nu prevede vreo exceptie, intimata pârâta se putea înscrie la masa credala provizoriu (titlurile devenind scadente dupa deschiderea procedurii insolventei) potrivit art.64 alin.4 din Legea 85/2006 si sa participe la orice repartitie de sume între creditori, potrivit planului administratorului judiciar (art. 65.alin.3 din Legea 85/2006). Sustinerea intimatei ca a urmarit prin aceasta sa execute pe avalist care este administratorul social al debitoarei si nu se afla în insolventa, este nefondata, întrucât ea a operat pe contul ce-l avuse deschis la aceasta apelanta reclamanta si nu pe contul avalistului.

Este adevarat ca nefiind bani în cont, intimata pârâta pentru respectarea dispozitiilor Regulamentului nr.1/2001 (aplicabil spetei de fata, caci acesta era în vigoare la data declansarii incidentului de plata si nu Regulamentul nr.1/2012), a fost nevoita sa comunice incidentul de plata la Centrala Incidentelor de Plati. Comunicarea în sine nu este nelegala, ci nelegala este toata procedura ce a dus la aceasta, desfasurata de banca declaranta. Incidentul de plata nu s-ar fi declansat daca intimata pârâta respecta legea amintita.

Declansarea incidentului de plata, este vatamatoare pentru apelanta reclamanta caci, aflata în prima faza a procedurii insolventei, când se poate propune reorganizarea acesteia, s-ar putea gasi în imposibilitatea folosirii instrumentelor bancare, a deschiderii unei linii de refinantare bancara etc.

S-a mai invocat incidenta dispozitiilor art. 48 din Legea 85/2006, însa acestea sunt  aplicabile situatiei când administratorului social i se ridica dreptul de administrare si instanta da dispozitie bancilor la care debitorul are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului, ori în speta de fata un creditor a accesat un cont al debitoarei ce nu trebuia sa mai fie functional dupa deschiderea procedurii insolventei. Din adresa nr.2435/30.09.2010 a BANCPOST SA Dolj rezulta care este procedura în caz de insolventa si anume ca toate instrumentele de tip CEC, Bilete la Ordin sau Cambie, primite la plata sunt refuzate, fara consecinta înscrierii în CIP, cu motivul " 20 -Insolventa".

Ori, intimata pârâta nu a procedat asa cum s-a mentionat mai sus, a introdus la plata, cu nerespectarea Legii 85/2006, instrumentele bancare, declansând incidentul de plata.

Domenii speta