Recurs civil-pretentii;

Decizie 47 din 24.01.2012


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA,

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE CIVILA Nr. 47/2012

Sedinta publica de la 24 Ianuarie 2012

T R I B U N A L U L,

Asupra recursului civil de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. .../327/2010 la data de 28 aprilie 2010, reclamanta S.C. ...S.A. - Sucursala Tulcea a chemat în judecata pe pârâtul ..., pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de 11.809,19 lei, cu titlu de despagubiri civile, precum si la cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca la data de 01.05.2007, autovehiculul FIAT al asiguratului S.C. ...S.R.L.  cu nr. B-120290 condus de ...a fost implicat într-un eveniment rutier, vinovat de care era pârâtul ..., care conducea autoturismul FORD cu nr. ..., asa cum a rezultat din procesul-verbal de contraventie seria AY nr. ...din 01.05.2007.

Pentru efectuarea reparatiilor la autovehiculul FIAT al asiguratului S.C. ...S.R.L. cu nr. ... a fost deschis dosarul de daune nr. .../140/10217/AAF/MV0131 în care a fost achitata suma de 11.809,19 lei reprezentând contravaloarea reparatiilor efectuate conform devizului de lucrari nr. 116/19.06.2007, factura fiscala nr. .../19.06.2007, O.P. nr. .../17.07.2007.

S-a mai aratat ca, vinovatia pârâtului s-a retinut prin procesul verbal de contraventie seria AY nr. ...din 01.05.2007 care a fost atacat de pârât, însa, atât plângerea contraventionala, cât si recursul, au fost respinse.

S-a învederat ca, în baza art. 22 din Legea nr. 136/1995, asiguratorul s-a subrogat în drepturile asiguratului în limita indemnizatiei platite, culpabil de producerea accidentului de circulatie fiind pârâtul ....

In drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 22 din Legea nr 136/1995 si ale art. 998 - 999 Cod civ., solicitandu-se de reclamanta judecarea cauzei în lipsa, conform art. 242 Cod proc. civ..

Paratul a depus întampinare (f. 32), solicitând respingerea actiunii.

Prin Sentinta civila nr. 3107 din 13 octombrie 2011, Judecatoria Tulcea a admis în parte cererea formulata de reclamanta S.C. ...- SUCURSALA TULCEA, cu sediul în Tulcea, str...., parter în contradictoriu cu pârâtul ... cu domiciliul în Tulcea, str. ..., judetul Tulcea.

A fost obligat pârâtul la plata catre reclamanta a sumei de 5904,595 lei reprezentând contravaloare reparatii.

 S-a dispus compensarea în parte a cheltuielilor de judecata si obligata reclamanta S.C. ...- SUCURSALA TULCEA la plata sumei de 1035 lei catre pârâtul ..., reprezentând cheltuieli de judecata ramase necompensate.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca situatia de fapt a rezultat atât din procesul-verbal de contraventie seria AY nr. ...din 01.05.2007, declaratia martorului, cât si din raportul de expertiza tehnico-auto efectuat de expert Draghici Mircea Alexandru.

Astfel, în seara zilei de 01.05.2007, orele 21.00 pârâtul se deplasa cu autoturismul FORD cu nr. ... însotit de sotia sa ...pe str. Isaccea din municipiul Tulcea pe directia de mers Centru Pelican.

Din declaratia pârâtului si a martorului ...s-a retinut ca, ajuns în dreptul Salii Sportului si circulând cu o viteza de circa 40 km/h  ... a dorit sa efectueze o manevra de schimbare a benzii de circulatie de pe banda 2 pe banda 1. Pe banda nr. 1 circula în aceeasi directie ...cu autovehiculul FIAT al asiguratului SC ...S.R.L.  cu nr. B-12029, aflat la circa 10-15 m de autoturismul pârâtului si având o viteza de circa 30 km/h.

Asa cum s-a retinut si în raportul de expertiza, în momentul în care pârâtul a vazut în oglinda retrovizoare autovehiculul condus de ...circulând la o mica distanta a redresat imediat spre stânga, moment în care s-a auzit zgomot de frânare si impact, pârâtul oprind pentru a vedea ce s-a întâmplat, fapt relatat de martora Stanciu Lenuta.

În cauza de fata s-a retinut nerespectarea de catre pârât a dispozitiilor art. 54 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, "conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rând de vehicule stationate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmeaza sa efectueze o întoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna în pericol siguranta celorlalti participanti la trafic", asa cum s-a retinut prin procesul verbal de contraventie seria AY nr. ...din 01.05.2007 mentinut prin Sentinta civila nr. 1982 din 27.06.2007 si Decizia civila nr. 858 din 09.11.2007 a Tribunalului Tulcea în dosarul nr. .../327/2007.

De asemenea se retine nerespectarea de catre celalalt sofer a dispozitiilor art. 48 din O.U.G. nr. 195/2002, "conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze în functie de conditiile de drum, astfel încât sa poata efectua orice manevra în conditii de siguranta".

Se pune întrebarea, daca se putea stabili o legatura de cauzalitate între fapta pârâtului si accidentul autovehiculul FIAT cu nr. B-12029 condus de ....

Era indubitabil ca, din cauza manevrei efectuate de pârât, ...  s-a speriat si a efectuat o manevra de virare spre dreapta în urma careia s-a lovit de un copac aflat pe trotuar.

Din raportul de expertiza s-a retinut ca accidentul putea fi evitat de conducatorul autovehiculul FIAT fiind suficienta frânarea pe traiectoria de frânare de la viteza de 53 km/h, prejudiciul producându-se cu precadere ca urmnare a lipsei de experienta a conducatorului auto ..., care la sesizarea unei simple tentative  redresate de incomodare a deplasarii din partea autovehiculului din fata s-a speriat si a optat pentru o manevra deosebit de periculoasa, prin care în loc sa opreasca pe traiectoria de frânare, a virat dreapta sarind peste bordura si lovind un copac.

Concluziile expertului erau pertinente într-o situatie normala de trafic, însa trebuie sa tinem seama de împrejurarea ca ...se afla sub imperiul unei stari de stres determinate de manevra pârâtului ....

Astfel, instanta a retinut existenta unei culpe concurente a celor doi soferi, a pârâtului care fara a se asigura a efectuat o tentativa de schimbare neregulamentara a benzii de circulatie de pe banda a doua pe banda întâi pe care se afla celalalt sofer, iar acesta din urma aflat la circa 10 - 15 m în spate, speriindu-se a reactionat gresit efectuând o manevra periculoasa soldata cu avariereea autovehiculului. În ceea ce priveste proportia vinovatiei celor doi soferi, instanta de fond a apreciat la %0% pentru fiecare, fara manevera pârâtului, celalalt sofer nu ar fi abordat la rândul sau o manevra eronata.

Astfel, în ceea ce priveste fapta ilicita, instanta de fond a retinut ca era îndeplinita cerinta impusa de art. 998 Cod civ., "orice fapta care cauzeaza altuia prejudiciu", instanta retinând culpa concurenta a celor doi soferi.

În urma impactului s-a produs avarierea autovehiculul FIAT cu nr. B-12029 condus de ....

În ceea ce priveste prejudiciul, instanta de fond a avut în vedere ca acesta reprezenta rezultatul negativ suferit de o persoana, ca urmare a faptei ilicite savârsite de o alta persoana. În cazul producerii unui accident de circulatie care a avut ca rezultat distrugerea autoturismului, prejudiciul este reprezentat de avarierea autoturismului.

În ceea ca priveste avariile autovehiculul FIAT cu nr. B-12029, agentul constatator, în procesul verbal de contraventie seria AY nr. ...din 01.05.2007 a retinut urmatoarele piese avariate: bara de protectie fata, grila radiator, janta dreapta fata, anvelopa dreapta fata, suport numar înmatriculare, sistem de evacuare, capota motor. Agentul constatator atunci când a întocmit procesul verbal a efectuat o verificare exterioara a autovehiculului fara a putea aprecia daca sunt avariate si alte elemente aflate sub capota cum ar fi radiatorul racire, intercooler, baie de ulei, ventilator, etc.

Asiguratorul a deschis dosarul de daune nr. .../140/10217/AAF/MV0131, iar prin procesul verbal din 02.05.2007 a constatat avariile autovehiculului. Cum actul constatator al asiguratorului era întocmit a doua zi dupa producerea evenimentului rutier, exista presupunerea rezonabila ca cele constatate în procesul verbal din 02.05.2007 erau produse ca urmare a accidentului si nu erau rezultatul unor alte evenimente. Valoarea reparatiilor s-au ridicat la suma de 13.173,53 lei asa cum a rezultat din devizul nr. 116/19.06.2007 si factura fiscala nr. .../19.06.2007. Din aceasta suma reclamantul l-a despagubit pe detinatorul autovehiculul FIAT cu nr. B-... condus de ...cu suma de 11.809, 19 lei, diferenta de 1364,34 lei fiind cenzurata de asigurator.

Astfel  valoarea prejudiciului era de 11.809,19 lei, reprezentând valoarea reparatiilor.

Potrivit art. 22 din Legea nr. 136/1995, în limitele indemnizatiei platite în asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.

În cauza de fata, reclamanta S.C. ...-SUCURSALA TULCEA, în temeiul art. 22 din Legea nr. 136/1995, subrogându-se în drepturile asiguratului sau s-a regresat împotriva pârâtului ..., responsabil în parte de producerea pagubei, notificat la 12.02.2009 (f. 16 - 17) pentru efectuarea platii.

Impotriva acestei hotarâri, a formulat recurs pârâtul ..., criticând hotarârea ca netemeinica si nelegala.

Astfel, recurentul a sustinut în esenta ca, în cauza, instanta de fond a apreciat în mod gresit ca sunt întrunite elementele raspunderii civile delictuale, cu privire la prejudiciul produs, întrucât lipseste culpa sa cât si legatura de cauzalitate între fapta si prejudiciu.

S-a aratat de catre recurent ca, în ceea ce priveste culpa sa, instanta nu a luat în considerare concluziile expertizei judiciare efectuata în cauza, în sensul ca, accidentul s-a produs datorita unei abordari cu vadita lipsa de experienta a unei situatii de trafic de catre pagubitul ...care s-a speriat nejustificat si nu a mai efectuat nicio manevra corecta de evitare, frânare pe traiectoria de deplasare, suficienta pentru evitarea unui eventual impact.

Aceeasi expertiza a concluzionat ca evenimentul nu s-a produs în spatiul de manevra necesar conducatorului auto ...pentru a putea opri pe traiectoria de frânare.

S-a sustinut de catre recurent ca, între tentativa de manevra si prejudiciul produs nu exista legatura de cauzalitate, prejudiciul fiind determinat de manevra lui ...pe fondul lipsei de experienta si a vitezei neadaptate la conditiile de trafic.

S-a mai aratat ca, manevra efectuata de catre pârât constând în semnalizare si apropierea autovehiculului de linia ce desparte cele doua benzi de circulatie fara trecerea pe aceasta, nu justifica într-un mod rezonabil asa-zisul "stres" retinut în beneficiul lui ...si nu explica manevra brusca efectuata de acesta.

Cu alte cuvinte, între fapta pârâtului si prejudiciul produs s-a interpus fapta victimei, care a "rupt" legatura de cauzalitate si care trebuia sa determine înlaturarea raspunderii civile delictuale a pârâtului.

Referitor la cel de-al doilea motiv de critica a hotarârii s-a aratat ca, instanta în mod gresit s-a raportat la valoarea prejudiciului solicitat de reclamanta, întrucât din înscrisurile depuse a rezultat ca aceasta a înteles sa plateasca asiguratului contravaloarea unor "avarii", a caror existenta nu a fost constatata prin actele întocmite de organul competent.

Celelalte înscrisuri pe care reclamanta le-a folosit pentru a-si justifica pretentiile retinute de instanta, nu reprezinta acte de constatare nefiind facute de vreun organ competent si nici nu au fost însusite prin semnatura de catre pârât, împrejurare care a determinat administrarea probei cu expertiza pentru stabilirea valorii avariilor legal constatate.

Astfel, s-a mai aratat conform raportului de expertiza valoarea totala a avariilor legal constatate, se ridica la suma de 3005,58 lei care corespund din perspectiva dinamicii accidentului, cu viteza de deplasare a autoturismului condus de ....

In consecinta, s-a solicitat admiterea recursului si modificarea hotarârii în sensul respingerii actiunii ca nefondata, iar în subsidiar, obligarea recurentului la plata sumei reprezentând jumatate din valoarea avariilor legal constatate, adica la plata sumei de 1506 lei.

Reclamanta intimata ...S.A. Bucuresti - Sucursala Tulcea a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

De asemenea, recurentul, prin aparatorul sau, a depus concluzii scrise prin care au solicitat în plus si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata în fond si în recurs, în situatia admiterii recursului.

Examinând  recursul, prin prisma motivelor de netemeinicie si nelegalitate invocate, tribunalul considera ca acesta este nefondat.

In ceea ce priveste culpa recurentului pârât ..., instanta apreciaza ca prin hotarârea pronuntata s-a dat o interpretare justa sistematica probelor administrate în cauza, pornind de la situatia de fapt constatata prin procesul verbal de contraventie, care a fost mentinut în urma exercitarii cailor de atac legale împotriva acestuia, si raportând-o la celelalte probe administrate în cauza si la dispozitiile legale incidente în cauza.

Astfel, fapta pârâtului recurent ... a constat în nerespectarea disp. art. 54 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, referitoare la obligatiile conducatorilor auto de a se asigura la schimbarea directiei de mers, în sensul de a nu pune în pericol siguranta celorlalti participanti la trafic, si prin semnalizarea corespunzatoare acestei manevre.

Fapta sa l-a obligat pe celalalt conducator auto sa efectueze la rândul sau, o manevra gresita, de virare spre dreapta în urma careia s-a lovit de un copac aflat pe trotuar, si acesta la rândul sau nerespectând disp. art. 48 din OUG 19572002, referitoare la regimul legal de viteza si adaptarea acesteia în functie de conditiile de drum.

Potrivit suplimentului la raportul de expertiza, între manevra nefinalizata a pârâtului si parasirea carosabilului de catre celalalt conducator auto se poate stabili o legatura indirecta de cauzalitate, generata în cea mai mare masura de viteza peste limita legala a autoutilitarei Fiat Doblo, pe fondul unei presupuse lipse de experienta si/de atentie în trafic a conducatorului auto ....

Prin urmare, pe baza situatiei de fapt si a concluziilor exprimate prin suplimentul la raportul de expertiza, instanta a apreciat în mod corect existenta unei culpe concurente a celor doi soferi, însa în ceea ce priveste proportia instanta nu a cuantificat-o considerând în mod just ca fara manevra pârâtului ..., celalalt sofer nu ar fi abordat la rândul sau o manevra gresita.

In ceea ce priveste cel de-al doilea motiv de critica, se retine ca prejudiciul a fost apreciat în mod corect de catre instanta, întrucât în momentul producerii evenimentului, agentul constatator a efectuat doar o verificare exterioara a avariilor produse autovehiculului, fara a se vedea avariile produse si în ceea ce priveste celelalte piese din interiorul autovehiculului.

Prin procesul verbal întocmit de asigurator la data de 2 mai 2007, s-au constatat de catre reprezentantii reclamantei, împreuna cu specialistii unitatii reparatoare, toate avariile produse autoturismului, iar potrivit suplimentului la raportul de expertiza s-a concluzionat ca "valoarea de deviz a avariilor constatate a fost stabilita prin procedurile de despagubire elaborate de asigurator la suma de 11.809,19 lei, care în lipsa unor constatari nemijlocite, poate reprezenta o evaluare corecta tinând cont de calificarea de specialitate a reprezentantilor asiguratorului".

Asa fiind, având în vedere considerentele mai sus aratate, în raport de disp. art. 312 alin. 1 si 2 Cod proc. civ., va fi respins recursul ca nefondat si va fi mentinuta hotarârea instantei de fond ca temeinica si legala.

6

Domenii speta