Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Prioritate

Decizie 235/R din 07.04.2011


Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Prioritate.

C. pen., art. 83, art. 85

Î.C.C.J., Secţiile Unite, decizia nr. XXXXII/13 octombrie 2008

Dacă inculpatul a fost condamnat anterior pentru săvârşirea unor infracţiuni concurente la trei pedepse cu suspendarea condiţionată a executării acestora, iar înăuntrul termenelor de încercare el mai comite şi alte infracţiuni, instanţa nou investită trebuia să dea eficienţă mai întâi prevederilor art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal şi să procedeze la contopirea primelor pedepse, urmând ca mai apoi să constate că noile infracţiuni pentru care inculpatul a fost trimis în  judecată au fost comise în perioada termenului de încercare şi să se procedeze în conformitate cu art. 83 alin. 1 Cod penal, respectiv să revoce suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante, care trebuia să se adauge la pedepsele aplicate de către instanţa de fond pentru noile infracţiuni.

Prin sentinţa penală nr.47/10 februarie 2011 pronunţată de Judecătoria Reghin: în baza art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. e, g Cod penal a fost condamnat inculpatul M.O.I. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 85 Cod penal s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepselor de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare prin sentinţa penală 318 din 23.06.2008 a Judecătoriei Reghin pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare prin sentinţa penală 251 din 05.06.2008 a Judecătoriei Reghin, definitivă prin decizia penală 325/A din 16.12.2008 a Tribunalului Mureş pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie şi 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare prin sentinţa penală 555 din 04.12.2008 a Judecătoriei Reghin pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. e, g Cod penal a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 85 Cod penal s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepselor de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare prin sentinţa penală 318 din 23.06.2008 a Judecătoriei Reghin pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare prin sentinţa penală 251 din 05.06.2008 a Judecătoriei Reghin, definitivă prin decizia penală 325/A din 16.12.2008 a Tribunalului Mureş pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie şi 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare prin sentinţa penală 555 din 04.12.2008 a Judecătoriei Reghin pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi 40 Cod penal s-a stabilit pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 88 Cod penal s-a dispus computarea din pedeapsa rezultantă a perioadei reţinerii din 22.02.2010.

În baza şi condiţiile art. 71 Cod penal i s-a interzis inculpatului, pe perioada prevăzută de acest text, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza 2 şi lit. b Cod penal.

S-a constatat că prejudiciul cauzat părţilor vătămate H.V. şi S.P. a fost recuperat prin restituirea bunurilor sustrase de inculpat.

În baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală instanţa a dispus obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Pentru a hotărî în acest sens, instanţa de fond a avut în vedere următoarele:

 În seara zilei de 14.12.2009 inculpatul a sustras din Piaţa Petru Maior din Reghin un motoscuter aparţinând părţii vătămate H.V., pe care l-a dus în scara blocului unde domiciliază, fiind ridicat de organele de poliţie.

În seara zilei de 09.01.2010 acelaşi inculpat a sustras un moped din cartierul Rodnei din Reghin pe care l-a oferit spre vânzare prin intermediul numitului K.K. martorului L.D., de la care mopedul a fost ulterior ridicat de organele de poliţie.

Coroborând probele administrate în cauză, cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului, dată în cursul urmăririi penale, instanţa a conchis că inculpatul se face vinovat de comiterea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată.

În drept, faptele inculpatului M.O.I. de a sustrage, în loc public şi pe timp de noapte, în baza a două rezoluţii infracţionale diferite, două vehicule din posesia legitimă a părţilor vătămate H.V. şi S.P. în scopul însuşirii pe nedrept, s-a apreciat că întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat, prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. e, g Cod penal (două fapte), cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

La individualizarea pedepselor pe care le-a aplicat inculpatului instanţa a avut în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal şi anume: dispoziţiile părţii generale a Codului penal, limitele de pedeapsă fixate de lege pentru infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului, gradul de pericol social al faptei săvârşite, persoana inculpatului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În cauză, instanţa a reţinut că inculpatul a comis două fapte de furt calificat în concurs real că faptele reţinute în sarcina sa sunt de o gravitate sporită, aspect ce a rezultat şi din limitele de pedeapsă prevăzute de legiuitor şi din faptul că inculpatul, a comis două fapte similare într-un interval de timp relativ scurt, deşi anterior a beneficiat de clemenţa instanţei de judecată, fiind condamnat la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni similare, comise în timpul minorităţii, beneficiind de suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate.

Instanţa a mai reţinut faptul că inculpatul în cursul urmăririi penale a recunoscut comiterea faptelor însă această atitudine nu a continuat şi pe parcursul cercetării judecătoreşti iar recuperarea bunurilor de către părţile vătămate nu s-a datorat acţiunilor inculpatului ci eficienţei organelor de urmărire penală.

Ţinând seama de aceste aspecte, precum şi de principiul gradării pedepsei, reţinând că inculpatul anterior a mai fost condamnat la pedepse cuantificate la limita minimă prevăzută de lege pentru infracţiunile comise, sau chiar sub acest nivel, instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatului în modalitatea arătată atunci când a fost prezentat dispozitivul sentinţei.

Împotriva deciziei tribunalului a declarat în termen legal recurs Parchetul de pe  lângă Judecătoria Reghin care a susţinut că infracţiunile nou comise au fost săvârşite de către inculpat înăuntrul termenului de încercare a altor trei pedepse la care a fost condamnat anterior inculpatul cu suspendare condiţionată.

S-a solicitat să se procedeze la revocarea acestor pedepse, să se contopească cu pedepsele pentru cele două fapte deduse judecăţii, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă în regim de detenţie. Parchetul a invocat cazul de casare prev. de art.3859 pct.171 Cod procedură penală.

Analizând sentinţa atacată, prin prisma motivelor de recurs invocate, precum şi din oficiu, pe baza materialului şi lucrărilor din dosarul cauzei,  conform art.38514 Cod procedură penală şi prin raportare la art.3859 pct.171 Cod procedură penală  se reţin următoarele:

Instanţa de fond a reţinut corect starea de fapt în cauză, probele administrate, corect analizate, sunt de natură să stabilească fără dubiu că inculpatul este autorul celor două infracţiuni pentru care a fost trimis în  judecată, respectiv a sustras din loc public şi pe timp de noapte, la datele de 14.12.2009 şi 09.01.2010, două vehicule aparţinând părţilor vătămate H.V. şi S.P.

De fapt, inculpatul nu a promovat recurs, fiind mulţumit cu soluţia pronunţată de către instanţa de fond, recunoscând implicit săvârşirea celor două fapte.

În ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptelor, Curtea apreciază că instanţa de fond a reţinut corect că inculpatul se face vinovat de comiterea a două infracţiuni de furt calificat, prev. şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.g Cod penal.

Se apreciază că şi individualizarea pedepselor aplicate inculpatului pentru aceste două fapte a fost corect realizată de către instanţa de fond, în conformitate cu disp.art.72 Cod penal.

Curtea, apreciază că instanţa de fond în mod greşit a procedat în conformitate cu art.85 Cod penal şi a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepselor de: 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare, aplicată prin sentinţa penală nr.318/23.06.2008, 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare, aplicată prin sentinţa penală nr.251/05.06.2008 a Judecătoriei Reghin şi 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare, aplicată prin sentinţa penală nr.555/04.12.2008 a Judecătoriei Reghin.

În urma verificării dosarului se constată că cele trei pedepse aplicate inculpatului, prin cele trei sentinţe penale  ale Judecătoriei Reghin, au fost aplicate pentru fapte concurente astfel că instanţa trebuia să dea eficienţă prev. art.33 lit.a şi 34 lit.b Cod penal şi să procedeze la contopirea acestora, urmând ca mai apoi să se constate că noile infracţiuni pentru care inculpatul a fost trimis în  judecată au fost comise în perioada termenului de încercare şi să se procedeze în conformitate cu art.83 alin.1 Cod penal, respectiv să se revoce suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante, de 1 an şi 6 luni închisoare, care trebuia să se adauge la pedepsele aplicate de către instanţa de fond pentru noile infracţiuni.

Ca urmare, apreciind că instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a art.85 Cod penal şi că în cauză este incident cazul de casare prev. de art.3859 pct.171 Cod procedură penală, se va admite recursul parchetului şi în baza art.38515 pct.2 lit.d Cod procedură penală, se va casa parţial sentinţa atacată şi în urma rejudecării cauzei,  în baza art. 34 lit. b rap. la art. 33 lit. a Cod penal, se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului M.O.I.  după cum urmează:

- 1,6 ani închisoare cu suspendare aplicată prin sentinţa penală nr. 318/23.06.2008 a Judecătoriei Reghin, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal, cu reţinerea art. 99 şi urm. Cod penal  şi cu aplic. art. 81-83 Cod penal;

- 1,6 ani închisoare cu suspendare aplicată prin sentinţa penală nr. 251/05.06.2008 a Judecătoriei Reghin, definitivă prin decizia penală nr. 325/A/16.12.2008 a Tribunalului Mureş, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 21 alin. 1, 2 lit. a, b, c,  alin. 21 lit. a Cod penal, cu reţinerea art. 99 şi urm. Cod penal, art. 74 lit. c şi art. 76 lit. c Cod penal  şi cu aplic. art. 81-83 Cod penal;

- 1,6 ani închisoare cu suspendare aplicată prin sentinţa penală nr. 555/04.12.2008 a Judecătoriei Reghin, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, e, g Cod penal, cu reţinerea art. 41 alin. 2, art. 109, art. 110 Cod penal, art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b Cod penal şi cu aplic. art. 81-83 Cod penal.

Se va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1,6 ani închisoare, cu aplic. art. 81-83 Cod penal.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 1,6 ani închisoare, care se va adăuga la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare stabilită de prima instanţă pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e, g Cod penal, rezultând pedeapsa de 5,6 ani (cinci ani şi şase luni) închisoare.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 1,6 ani închisoare, care se va adăuga la pedeapsa de 4,6 ani (patru ani şi şase luni)  închisoare stabilită de prima instanţă pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e, g Cod penal, rezultând pedeapsa de 6 ani (şase ani) închisoare.

În baza art. 34 lit. b rap. la art. 33 lit. a Cod penal, se vor contopi pedepsele rezultante, de 5,6 ani şi 6 ani închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care inculpatul va fi obligat  să o execute.

Se vor înlătura din sentinţă prev. art.85 Cod penal şi vor fi menţinute restul dispoziţiilor din sentinţa atacată.

Notă: În cazul concomitenţei anulării şi a revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei, instanţa de judecată trebuie să aplice cu prioritate soluţia de anulare a suspendării condiţionate a executării. Aceasta, întrucât, în primul rând, anularea suspendării condiţionate intervine datorită unei cauze anterioare, preexistente suspendării condiţionate şi sancţionează tocmai neîndeplinirea condiţiilor în care aceasta putea fi dispusă. Astfel,, anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei constituie un remediu procesual având ca scop desfiinţarea dispoziţiei de suspendare atunci când aceasta este lovită, ab initio, de un viciu esenţial, fiind impusă de necesitatea ca soluţia să fie conformă cu realitatea obiectivă şi să se înlăture o situaţie contrară adevărului, ce nu îşi găseşte justificare cât timp există o perseverenţă a inculpatului de a săvârşi fapte penale de natură să ducă la revocarea suspendării condiţionate.

În consecinţă, măsura anulării duce la înlăturarea suspendării executării pedepsei, ca şi cum această măsură nici nu ar fi fost pronunţată, făcând astfel să nu se poată revoca ceea ce nu mai exista la data săvârşirii infracţiunii ulterioare.

Aşadar, înlăturarea prin anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei face să dispară temeiul regimului sancţionator special (cumul aritmetic) bazat pe dispoziţiile art. 83 alin. 1 teza finală din Codul penal.

În al doilea rând, contopirea pedepselor nu poate opera decât pentru sancţiuni executabile, or, atâta timp cât executarea pedepselor este suspendată condiţionat, ele nu pot fi contopite decât după anularea suspendării condiţionate or, cum subliniam mai sus, anularea exclude aplicarea măsurii revocării.

În acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, în recurs în interesul legii prin decizia nr. XXXXII/13 octombrie 2008 .

De altfel, Curtea de Apel Tg.-Mureş şi-a reconsiderat practica şi, prin decizia penală nr. 439/R/29 iunie 2011 , a dat prioritate anulării şi nu revocării suspendării condiţionate a executării pedepei.