Plângere - Penitenciar

Rezoluţie 87 din 16.12.2015


Prin plângerea înregistrată la data de W sub nr. T petentul A.B. a reclamat că i s-au încălcat drepturile referitoare la condiţiile de cazare in cele 3 luni in care le-a petrecut la Penitenciarul Bacău, respectiv secţia Z.

Iniţial, petentul a adresat cererea Judecătoriei Bacău, care a trimis-o spre competenta soluţionare judecătorului de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Bacău. Cererea a fost primita la data de C. S-a încercat audierea petentului pentru a preciza obiectul cererii, dar acesta fusese transferat la Penitenciarul H. pentru executare pedeapsa conform dispoziţiei ANP nr. Q. In aceste condiţii, s-a solicitat judecătorului de supraveghere de la Penitenciarul H. sa audieze petentul pentru ca acesta sa precizeze exact ce reclama si ce masuri contesta.

La data de U a fost înaintata la Biroul judecătorului de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Bacău declaraţia petentului luata de judecătorul de supraveghere de la Penitenciarul H. In aceasta declaraţie petentul arata ca formulează plângere încălcare drepturi, plângere care vizează condiţiile de cazare din Penitenciarul Bacău. Aceasta plângere a fost înregistrata sub nr. P. Totodată, a solicitat sa fie efectuata o cercetare la fata locului, proba admisa de judecătorul de supraveghere care in data de N. s-a deplasat împreuna cu grefierul si directorului Penitenciarului Bacău la secţia Z.

Faţă de cele menţionate în plângere şi în declaraţia dată, au fost solicitate relaţii Penitenciarului Bacău, fiind ataşate la dosar adresa nr. 1 si nr. 2

Analizând adele dosarului, judecătorul de supraveghere constată următoarele: Art. 56 din Legea nr. 254/2014 prevede că exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate nu poate fi îngrădită decât în limitele şi în condiţiile prevăzute de Constituţie şi lege.

Împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul capitol, luate de către administraţia penitenciarului, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot face plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în termen de 10 zile de la data când a luat cunoştinţă de măsura luată.

Din declaraţiile date de petent se reţine că acesta este nemulţumit de încălcarea drepturilor la asigurarea condiţiilor minime de detenţie de către administraţia si conducerea Penitenciarului Bacău. Sus numitul arata ca a fost transferat la Penitenciarul Bacău pentru a putea munci, a fost cazat la secţia Z unde a fost cazat intr-o camera cu V deţinuţi in condiţii inumane, respectiv saltele rupte si umplute cu melana, vesela persoana in care manca a fost nevoit sa o tina sub pat intr-o geanta întrucât nu era nici un loc amenajat pentru servit masa. Grupul sanitar este deficitar in sensul ca exista doar 2 chiuvete, 1 dus, 2 WC foarte strâmte, dimineaţa trebuia sa stea la rând pentru a le putea folosi. Mai reclama petentul ca au existat probleme in servirea meselor, mâncarea fiind adusa la Z de la Penitenciarul Bacău la ora 17, nefiind respectate condiţiile de igiena, nu exista o persoana care sa distribuie mâncarea, fiind un haos total, toti cei V de deţinuţi ingramadindu-se sa prindă mai multa mâncare. In dormitor nu se afla o masa la care sa se poată servi mâncarea, deţinuţii improvizând mese din bucăţi de scândura sau mâncând in picioare. In dormitor era miros neplăcut întrucât acesta este situat in imediata apropiere a grajdurilor, fiind si muşte, ploşniţe, şobolani.

In declaraţia data in fata judecătorului de supraveghere de la Penitenciarul H., petentul arata ca si la secţia B camera N din cadrul Penitenciarului Bacău s-a confruntat cu probleme in ceea ce priveşte condiţiile de cazare - saltele rupte, dusul care nu funcţiona tot timpul, usa de la baie cârpită, lipsa unui mop de spălat pe jos, nu a fost scos la cabinetul medical, bucătarul nu avea ţinuta corespunzătoare

Judecătorul de supraveghere a privării de libertate de la Penitenciarul Bacău observă că petentul nu a indicat numărul şi data măsurii contestate pentru a se putea stabili dacă plângerea petentului a fost formulată în termenul de 10 zile de la data când acesta a luat la cunoştinţă de măsura luată, astfel cum prevăd dispoziţiile art.56 alin. 2 din Legea 254/2013.

Din analiza înscrisurilor puse la dispoziţie de Penitenciarul Bacău privind pe deţinutul A.B. rezultă că acesta a fost arestat in data de G si a fost depus in penitenciar la data de H, fiind condamnat la pedeapsa de J ani închisoare.

Camera de deţinere de la Z in care a fost cazat deţinutul A.B. are o suprafaţa de 36,35 mp si volumul de 186,55 mc. Pe perioada cazării petentului la Z numărul deţinuţilor cazaţi in camera respectiva a fost cuprins intre 23 si 28 deţinuţi clasificaţi la regimul deschis, fiind asigurat cel puţin 6 mc pentru fiecare persoana privata de libertate.

Grupul sanitar al camerei are in dotare 2 chivete, 2 dusuri, 2 cabine WC, in dotarea camerei sunt amenajate 5 rafturi, 7 dulapuri pentru păstrarea obiectelor si bunurilor personale. 28 cârlige tip cuier amenajate pe peretele camerei pentru îmbrăcăminte. 5 mese, 10 băncuţe din lemn.

Aspectele sesizate de petent au fost verificate la faţa locului de judecătorul de supraveghere la data de L când a fost efectuata in prezenta directorului Penitenciarului Bacău o cercetare la fata locului la Z , respectiv camera de deţinere unde a fost cazat petentul, grupul sanitar. Domnul director al Penitenciarului Bacău a adus la cunoştinţa judecătorului de supraveghere ca este în curs de amenajare o încăpere pentru servirea mesei , aspect observat personal cu ocazia efectuării cercetării .Aceasta sala a fost dotata cu mese si banci pentru servirea mesei, erau montate 2 chiuvete, urmând a fi adus si un televizor. Ni s-a comunicat ca aceasta sala va avea si destinaţia de club.

In ceea ce priveşte condiţiile de cazare rezulta următoarele : suprafaţa camerei - 36,35 mp, volumul 186,55 mc, 23 - 28 persoane cazate, camera nu are igrasie, este bine întreţinuta, încălzita corespunzător, calorifele fiind funcţionale.

Potrivit OMJ nr. 433/2010 pentru fiecare persoana privata de libertate incadrata la regimul deschis trebuie sa se asigure cel puţin 6 mc de aer.

Din adresa emisa de administraţie se observa ca volumul minim de aer se respecta.

Verificările efectuate au confirmat doar in parte cele susţinute de petent, in sensul ca s-a constatat ca mai mult de 20 de deţinuţi folosesc 2 chiuvete, 2 WC si 2 duşuri, ceea ce constituie o încălcare a dispoziţiilor art. 5 al. 2 din OMJ nr. 433/2010.

Cu privire la existenta mobilierului, reiese din adresa nr. XZ ca, in camera se afla amenajate 5 rafturi, 7 dulapuri pentru păstrarea obiectelor si bunurilor personale, 28 cârlige tip cuier amenajate pe peretele camerei pentru îmbrăcăminte, 5 mese, 10

băncuţe din lemn. Raportat la spaţiul existent in camera, mai multe piese de mobilier nu pot fi aduse, iar art 4 din OMJ nr. 433/2010 stabileşte acest criteriu, respectiv spaţiul existent.

Din mijloacele administrate in cauza nu au rezultat indicii din care sa rezulte ca au fost încălcate prevederile legale analizate referitoare la alimentaţia persoanelor condamnate. Potrivit documentaţiei puse la dispoziţie de administraţie, rezulta ca mâncarea respecta meniurile zilnice diferă de la o zi la alta, distribuirea alimentelor se face dupa lista zilnica de alimente care se întocmeşte dupa tabelul decadal si in baza notei de efective întocmita de către şeful de tura si aprobata de către directorul penitenciarului, hrana este pregătita in vederea transportului către secţiile de deţinere si Z in recipiente de aluminiu pentru fiecare norma in parte. La secţia Z distribuirea se face in prezenta supraveghetorilor de pe secţie, aceştia având atribuţii clare in ceea ce priveşte distribuirea exacta a cantităţilor pe porţii si regimuri.

Ceea ce s-a remarcat la cercetarea la fata locului la camera de deţinere Z este ca spaţiul din camera nu permite amplasarea de mese mari pentru servirea mesei. Pe de alta parte, conducerea penitenciarului a făcut eforturi pentru amenajarea unui spaţiu adecvat pentru servitul mesei. Potrivit art. 4 al. 2 din OMJ nr. 433/2010, în măsura în care este posibil, cu respectarea normelor de securitate, unităţile penitenciare asigura servirea mesei de către persoanele private de libertate în sali de mese special amenajate.

Având in vedere suprafaţa camerei de deţinere si numărul de deţinuţi cazaţi, judecătorul de supraveghere opinează ca este necesar a se asigura servirea mesei in alt spaţiu decât al dormitorului.

In ceea ce priveşte lipsa de obiecte de curăţenie, mop, matura, coşuri de gunoi etc din documentaţia pusa la dispoziţie de administraţie rezulta ca in luna R au fost distribuite pentru dormitorul Z materiale de întreţinere a spatiilor potrivit bonului de consum anexat la dosarul cauzei. De asemenea, se remarca ca incepand cu luna I, la dormitorul GAZ s-au executat lucrări de zugrăveli, inlocuit feronerie la usi, inlocuit tocuri la usi si ferestre, s-au executat lucrări de reparaţii la instalaţiile sanitare, lucrări de reparaţie la acoperiş, lucrări de zugrăveli la sala de mese, anexandu-se la dosar procesele verbale de recepţie lucrări.

In ceea ce priveşte condiţiile de cazare pe secţia Z verificările efectuate in cauza nu au nu au confirmat aspectele sesizate de petent, constatându-se însă, în acord cu prevederile art.48 din Legea 254/2013, că sunt respectate în acest moment normele minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor condamnate. In prezent, la aceasta secţie se realizează lucrări de renovare.

Este evident ca in ceea ce îl priveşte pe petent, masurile care vor fi dispuse nu mai au efect, întrucât a acesta a fost transferat pentru executarea pedepsei la Penitenciarul H., dar acestea trebuie remediate pentru a fi asigurate condiţii minime si decente de cazare pentru ceilalţi deţinuţi.

Având în vedere cele reţinute mai sus,