Revendicare

Sentinţă civilă 842 din 06.10.2010


DOSAR NR.425/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.842

ŞEDINŢA PUBLICĂ  DIN: 06.10.2010

Complet format din :

PREŞEDINTE: STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare:

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „revendicare”, formulată de reclamantul M. T. în contradictoriu cu pârâtul M. V..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pârâtul M.V. lipsă fiind reclamantul M. T..

Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă,  după care:

Pârâtul prezent în instanţă arată că are probleme de sănătate şi nu se mai poate prezenta în instanţă.

La interpelarea instanţei pârâtul arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Pârâtul, având cuvântul pe fond arată că nu are cunoştinţă pentru ce a fost chemat în instanţă şi de aceea solicită respingerea cererii formulată de reclamant

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 425 la data de  de 20.04.2010, reclamantul  M. T. l-a chemat in judecata pe paratul  M. V.pentru revendicarea unei portiuni de teren .

La termenul de judecata din data de  1.09.2010 , instanta a pus in vedere prin adresa reclamantului sa indice in mod clar obiectul cererii de chemare in judecata in sensul de a preciza suprafata de teren ocupata abuziv de parat.

Avand in vedera ca acesta nu s-a  conformat dispozitiilor instantei si avand in vedere si dispozitiile art 112 Cod Proc Civila  coroborate cu art 133 Cod Procedura Civila , care prevad ca lipsa obiectului cererii de chemare in judecata este sanctionata  cu nulitate absoluta , instanta urmeaza sa  constate nulitatea cererii de chemare in judecata a reclamantului ca lipsita de obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Constată nulitatea cererii de chemare în judecată pentru lipsa obiectului.

Respinge acţiunea formulată de reclamantul Mihăilă Ticuşor, domiciliat în comuna Podu Turcului, sat Sîrbi, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul Martin Vasile, în comuna Podu Turcului, sat Sîrbi, judeţul Bacău.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 06.10.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA  BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD;

Ex.4

20.10.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 06.10.2010 şi devenit irevocabilă  la data de 09.11.2010.