Arestare preventivă. Motive familiale sau de sănătate invocate de către inculpaţi .

Decizie 31/R din 03.04.2007


Arestare  preventivă. Motive  familiale  sau de sănătate  invocate de

către inculpaţi .

Luarea măsurii arestării preventive a

inculpatului în temeiul art. 143  si art. 148 

alin.1 lit.f)  Cod  procedură penală este 

justificată  în cazul  în care s-a constatat 

indicii  temeinice  pentru faptul că acesta a

săvârşito infracţiune  pentru care

prevede închisoarea pe  viaţă sau pedeapsa 

închisorii mai mare de  4 ani  şi există probe 

că lăsarea  sa în  libertate  prezintă  un

pericol concret  pentru ordine a publică

.Condiţiile  materiale grele în care trăieşte

familia  inculpatului nu constituie  un

element care  trebuie să fie luat în seamă la

dispunerea  , prelungirea , sau menţinerea 

arestării preventive .

( Curtea de Apel Piteşti , decizia

penală nr.

 31/R/03  aprilie 2007 )

Prin încheierea  nr. 13 din 31  martie  2007  , pronunţată de 

Tribunalul Vâlcea s-a admis în parte  propunerea de arestare  preventivă

formulată de  parchet  dispunându-se  arestare a preventivă a trei 

inculpaţi  şi respingându-se  pentru al patrulea, pentru care s-a  dispus 

luarea  măsurii preventive  a obligării de a nu părăsi ţara cu obligaţiile 

prev. de art. 145/1 Cod procedură penală.

Pentru a  dispune astfel , instanţa de fond a reţinut că din  cei

patru inculpaţi , doar cel pentru care s-a dispus  luarea  măsurii

preventive a  obligării de a nu părăsi ţara a adoptat  o atitudine de

cooperare  contribuind  la aflarea adevărului şi în plus are şi  probleme 

familiale  şi de  organizare  a  muncii  la  societatea pe care  o

administrează.

Prin decizia  penală nr. 31/R/03 aprilie  2007  pronunţată de

Curtea de Apel Piteşti , s-a admis  recursul procurorului, s-a  casat  în

parte încheierea  în sensul admiterii propunerii de arestare  preventivă  şi

al celui de-al patrulea  inculpat.

Curtea a apreciat că deşi s-a constatat că sunt  îndeplinite 

condiţiile ,prev. de art. 143 -148 cod  procedură penală ,pentru  toţi cei

patru arestaţi, instanţa de fond a greşit atunci  când a apreciat  că

motivele  familiale  invocate de  inculpatul nearestat ,reprezintă  un

impediment  pentru aplicarea  arestării preventive .

Alegerea măsurii ce urmează a fi luată se  face  potrivit art.

136  alin. 8  Cod  procedură penală , se  face  ţinându-se  seama de

scopul acesteia, de sănătatea, vârsta , antecedentele şi alte  situaţii privind 

persoana  faţă de care se ia  măsura .

Domenii speta