Contraventie

Sentinţă civilă 866 din 11.03.2011


Judecătoria Moineşti Sentinţa civilă nr.866/11.03.2011

Prin cererea înregistrată la data de 24.11.2008 sub nr. de dosar 4171/260/2008, petentul C. F. a solicitat în contradictoriu cu intimaţii IPJ B. şi SC O. V. I. GROUP SA, anularea procesului verbal seria AU nr. 0283743/ 17.11.2008.

A arătat petentul că a fost sancţionat deoarece a trecut pasajul de cale ferată şi nu a respectat semnalul luminos şi acustic în funcţiune în zona L., intrând în coliziune cu trenul personal 5205, procesul verbal fiind semnat de către petent fără obiecţiuni.

Cele menţionate nu corespund realităţii, datorită impactului cu locomotiva a fost în stare de şoc şi din acest motiv nu a precizat vreo obiecţiune, în zonă nu a existat semnal acustic sau luminos deoarece se efectuau lucrări la calea ferată şi dirijarea circulaţiei era făcută de un muncitor al căilor ferate. Petentul a mai precizat că doar a respectat indicaţiile persoanei care dirija circulaţia, acesta fiind motivul pentru care se angajase în traversarea căii ferate şi a fost surprins de trenul personal.

In susţinere petentul a depus înscrisuri, respectiv copia procesului verbal, adeverinţă medicală, bilet de trimitere către psihiatrie, autorizaţie de circulaţie provizorie, certificat de căsătorie, certificat de naştere, copie permis de conducere.

Intimatul IPJ B.a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată deoarece procesul verbal a fost întocmit cu respectarea tuturor prevederilor legale, petentul se face vinovat de săvârşirea faptei pentru care a fost sancţionat, că într-adevăr în zona respectivă se executau lucrări la calea ferată, însă existau muncitori care dirijau circulaţia doar când nu funcţionau semnalele acustice şi luminoase, semnale pe care petentul nu le-a respectat, chestiune ce poate fi confirmată de martorul M. V..

In susţinere intimatul a depus un se t de înscrisuri constând în copii după declaraţiile luate după accident şi raportul agentului constatator.

La cererea părţilor au fost audiaţi martorii C. R. propus de către petent şi M. V. propus de către intimat.

La data de 26.02.2009 s-a dispus suspendarea cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 341 l/P/2008 aflat la acel moment la Parchetul de pe lângă Judecătoria M..

Prin încheierea din data de 25.01.2011 s-a dispus repunerea cauzei pe rol deoarece respectivul dosar penal a fost soluţionat definitiv.

1

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal seria AU nr. 0283743/ 17.11.2008 a fost sancţionat contravenţional petentul în baza art. 138 alin. 1 lit. b din HG nr. 1391/2006 şi art. 102 alin. 3 lit. c OUG nr. 195/2002 deoarece la trecerea peste calea ferată nu a respectat semnalul acustic şi luminos, a pătruns în pasajul CFR intrând în coliziune cu trenul personal nr. 5205.

Procesul verbal a fost încheiat fără ca petentul să solicite menţionarea vreunei obiecţiuni.

Conform art. 102 alin. 3 lit. C din OUG nr. 195/2002, forma în vigoare la data sancţionării petentului, constituie contravenţie neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.

A.

In cauză cu privire la incidentul în care a fost implicat petentul şi în urma căruia a fost sancţionat contravenţional, a fost întocmit dosarul penal nr. 3411/P/2008, iar prin rechizitoriul din data de 19.11.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria M.s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului B. V., persoana care dirija circulaţia la trecerea de cale ferată, deoarece a dat semnale specifice de traversare a căii ferate unor autovehicule, deşi semnalele sonore şi acustice avertizau asupra iminentei apropieri a unei garnituri de tren, iar în privinţa petentului s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 276 alin. 4 cu referire la art. 276 alin. 3 Cod penal.

După trimiterea în judecată prin actul menţionat s-a format dosarul penal nr. 5908/ 260/2009, iar prin sentinţa penală nr. 409/16.09.2010 pronunţată de Judecătoria Moineşti, rămasă definitivă prin neapelare, a fost condamnat inculpatul B. V. la pedeapsa de trei ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 276 alin. 4 cu referire la art. 276 alin. 3 Cod penal şi s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut că în seara zilei de 17.11.2008 în jurul orei 17,00, la ieşirea din C. în direcţia G., trenul personal 5205 a surprins şi lovit un autocamion marca IVECO cu nr. BV 071797 la trecerea de nivel de cale ferată amplasată la km 76 + 074 pe secţia de circulaţie C. -S. în urma căruia a rezultat avarierea locomotivei şi a camionului.

In ziua respectivă,la acest pasaj se lucra de către o echipă de muncitori de la căile ferate, circulaţia autovehiculelor desfăşurându-se într-un singur sens.

Pentru dirijarea circulaţiei peste pasaj prin semnale de mână date cu instrumente portative, au fost instruite două persoane, una dintre acestea fiind inculpatul B. V. dirijând circulaţia dinspre oraşul C. în partea dreaptă,pe direcţia de mers C. -G..

Conducătorul auto de pe camionul angajat în coliziune, C. F. efectuase în ziua respectivă mai multe curse, traversând de mai multe ori pasajul de cale ferată.

2

Afară era întuneric la ora la care s-a produs impactul, semnalele luminoase erau în funcţiune la trecerea peste pasaj iar inculpatul B.V. dădea semnal prin gestică cu mâna cu instrument portativ pentru a se trece peste pasaj.

Inculpatul deşi dinspre C. se apropia trenul personal, a dat semnal maşinilor care aşteptau în partea pasajului pe direcţia C. G., să treacă peste calea ferată.

In aceste condiţii a trecut şi petentul, chestiune confirmată şi de martorii audiaţi în prezenta cauză, chiar şi de martorul propus de intimatul IPJ B..

Astfel, ambii au declarat că la data la care a avut loc impactul dintre autoturismul condus de petent şi trenul personal, în zonă se efectuau lucrări la calea ferată şi deşi semnalele acustice şi luminoase funcţionau, circulaţia era dirijată de un lucrător de la CFR.

Martorul propus de intimat a declarat că se afla la trecerea la nivel de cale ferată şi în faţa sa se mai aflau două sau tei autoturisme, unul dinte ele fiind cel condus de petent. Deşi se vedea venind trenul persoana care dirija circulaţia făcea semn conducătorilor auto aflaţi în faţa sa să treacă, în aceste condiţii a trecut şi petentul şi a fost lovit de tren.

Potrivit art. 1 din OG nr. 2/2001 „Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului B., a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului B.".

Din întregul material probator administrat în cauză rezultă că petentul nu a trecut din proprie iniţiativă peste calea ferată, ignorând cu vinovăţie semnalele acustice şi luminoase, trecerea fiind făcută la indicaţiile persoanei desemnată să dirijeze circulaţia în zonă, respectiv numitul B. V. care a şi fost condamnat definitiv pentru semnalizarea defectuoasă din acea zi.

In aceste condiţii petentul nu a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat cu vinovăţia cerută de lege, drept pentru care fapta sa nu constituie contravenţie şi în mod greşit a fost sancţionat pentru aceasta.

Pentru aceste considerente plângerea va fi admisă şi va fi anulat procesul verbal contestat.

3