Pretentii

Sentinţă civilă 1479 din 05.05.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA  ONESTI  JUDETUL BACAU

Dosar nr.7808/270/2009

Din 25.11.2009 pretentii

SENTINTA  CIVILA NR. 1479

Sedinta publica din data de 05.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE  - ADRIAN  ASAVEI

GREFIER - DORINICA LUNGU

Astazi a fost pe rolul instantei solutionarea cauzei civile pentru pretentii formulata de reclamanta ……. …. împotriva pârâtului …….

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru pârât avocat ……., lipsa fiind  celelalte parti .

Procedura  de citare  legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat ……  depune la dosar  raspunsul la cererea întâmpinare  si  un set de acte . Nu are cereri noi de formulat si solicita  a se acorda cuvîntul pe fondul cauzei .

Instanta constata  cauza în stare de judecata , nefiind cereri noi de formulat si acorda  cuvîntul pe fondul cauzei .

Avocat ………  solicita  respingerea actiunii  formulata de reclamanta ,  în  cauza nu au fost depuse acte  din care sa rezulte  daunele pretinse ,a se dispune obligarea garantului  la plata cheltuielilor  de judecata  în conformitate  cu art. 60 Cod procedura civila  .

Dezbaterile fiind  terminate , cauza a ramas în pronuntare .

I N S T A N T A

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de fata  ;

Constata ca reclamanta ….. prin Sucursala …, cu sediul  în ……., judetul Bacau , a chemat în judecata  pârâtul …… , domiciliat  în ….. , judetul Bacau  , solicitând  ca acesta sa fie obligat  sa-i plateasca suma de 12.127 lei reprezentând despagubiri – daune auto reactualizata  la rata inflatiei  de la data de 18  iunie 2008 , precum  si la plata dobânzii  legale .

Actiunea a fost legal timbrata iar în motivare reclamanta arata ca pârâtul a produs un accident rutier  în data de 15.04.2008 în timp ce se afla la volanul autoturismului BC-  06 – CFR pe una din strazile orasului Tg.Ocna , evenimentul fiind  constatat  de Politia orasului Tg.Ocna conform procesului verbal seria PCA nr. 3305220/15.04.2008.

Autoturismul avariat fiind asigurat CASCO , reclamanta arata ca  este îndreptatita  sa se îndrepte împotriva pârâtului în temeiul art.22  din Legea 136/1995.

Pârâtul a formulat întâmpinare , în care arata ca nu poate fi angajata raspunderea  sa civila  pentru daune , întrucât a condus autovehiculul respectiv în timp ce se afla în exercitiul functiunii , autovehicul care apartine angajatorului Regionala CFR Galati .

Pe acest considerent pârâtul a formulat cerere  de chemare în  garantie  a Regionalei  CFR  …. , aratând ca aceasta trebuie  sa raspunda  pentru faptul  ca autovehiculul  condus  de el si care este proprietatea unitatii respective , nu era asigurat pentru raspunderea civila obligatorie.

Vizavi  de cererea de chemare  în garantie , Regionala CFR …….a formulat întâmpinare în care solicitând respingerea cererii , arata ca pârâtul , potrivit  fisei postului , nu avea dreptul  sa  conduca autovehiculele unitatii , având pentru aceasta soferi ce deservesc masinile unitatii.

Pe de alta parte , mai arata chemate în garantie , la data comiterii accidentului , acesta avea în dotare alte trei autovehicul cu asigurarea tip RCA ce puteau fi folosite

In cauza s-a administrat probe cu înscrisuri  din care rezulta urmatoarele :

Potrivit procesului verbal Seria PCA nr. 3305220/15.04.2008 întocmit de Politia oras Tg. Ocna ( fila 15) , pârâtul se face vinovat de producerea  unui accident rutier în data de 15.04.2008  pe una din strazilor orasului Tg. Ocna , în timp ce conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare BC- 06 – CFR , producând avarierea nu numai a autovehiculului  pe care îl conducea dar si a autoturismului  cu nr. de înmatriculare VH 014135 apartinând A.F. ….. , asigurat CASCO .

Conform actelor  din dosarul  de daune ( filele 8 – 16) , reparatia autovehiculului apartinând …… au constata 12.127 lei , suma pe care  reclamanta a trebuit  sa o suporte în virtutea contractului  de asigurare CASCO. Pe de alta parte autoturismul  pe care îl conducea pârâtul nu are asigurarea RCA asa încât reclamanta este îndreptatita sa se îndrepte , în  temeiul art.22  din Legea 136/1995 , împotriva persoanei vinovate  de producerea accidentului , în speta pârâtul .

Cu privire  la cererea  de chemare  în garantie a proprietarului  autoturismului  condus de pârât , asa cum rezulta din fisa postului , întocmita de chemata în garantie  Regionala CFR …….al carui prepus  este  pârâtul , acesta nu avea în sarcina  de serviciu sa conduca autoturismul respectiv. Pe alta parte  , facând abstractie  de acest lucru , pârâtul avea posibilitate sa conduca unul  din celelalte trei autoturisme  din dotarea  chematei în garantie care avea asigurarea  de raspundere civila  obligatorie .

Fata de aceasta situatie , cererea de chemare în garantie formulata de pârât apare  ca neîntemeiata.

Având în vedere motivele expuse mai sus , urmeaza a se admite actiunea  reclamantei si sa se respinga cererea de chemare în garantie , si prin urmare va fi obligat pârâtul sa-i plateasca  reclamantei  suma de 12.127 lei  cu titlu de daune precum si dobânda legala aferenta pâna la achitarea totala a sumei.

In temeiul art. 274 Cod procedura civila , pârâtul va fi obligat  sa-i plateasca reclamantei cheltuieli de judecata .

Pentru  aceste motive ,

In numele legii  ,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea civila  formulata de  reclamanta  ……..  prin Sucursala …. , cu sediul  în …., judetul Bacau , împotriva pârâtului …. , domiciliat  în …….. , judetul Bacau .

Respinge cererea  de chemare în garantie a …………..– Sucursala Regionala …….. , cu sediul în …. , formulata de pârâtul …. .

Obliga pârâtul  sa achite  reclamantului 12.127 lei  cu titlu  de daune auto , cu dobânda legala pâna la achitarea sumei .

Obliga  pârâtul  sa achite reclamantei 810 lei cheltuieli de judecata .

Cu recurs  în 15 zile de la comunicare .

PRESEDINTE, GREFIER,

Domenii speta