Tâlhărie

Sentinţă penală 3846/2012 din 02.11.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 3846/2012

Şedinţa publică de la 02 Noiembrie 2012

Instanţa constituită  din :

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR : D.D.

Grefier M.N.

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţi G.R.I. şi P.S.F. şi pe părţi vătămate R.M.A. şi G.E., având ca obiect tâlhărie (art.211 C.p.) al.1 si 2 c.p., al.2 ind. 1 c.p., art. 26 c.p. rap.la art. 211 al. 1 si 2 c.p., al. 2 ind. 1 c.p - art. 300 ind. 1 c.p.p.

La şedinţă a participat procuror B.C., din cadrul Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. 

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că  dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 26.10.2012., fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

La data de 19.09.2012, a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Piteşti, rechizitoriul nr. 5781/P/2012, al procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Prin actul de sesizare al instanţei, au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, inculpaţii G.R.I., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 211 alin. 1 şi 2 lit. c alin. 21 lit. a C.p şi art. 211 alin. 1 şi 2 lit. c, alin. 21 lit. a Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp şi P.S.F., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cp rap. la art. 211 alin. 1 şi 2 lit. c alin. 21 lit. a C.p, cu aplic. art. 33 lit. a Cp.

Învinuirea constă în faptul că, la data de 27.07.2012, în jurul orelor 21:00, în zona cartierului Trivale din Mun.Piteşti, inculpatul G.R.I. le-a deposedat pe părţile vătămate R.M.A. şi D.E.A., prin ameninţarea cu un pistol de jucărie şi prin smulgere, de un lanţ de aur şi două telefoane mobile.

Inculpatul P.S.F. l-a ajutat pe inculpatul G.R.I., la data de 27.07.2012, în jurul orelor 21:00, în zona cartierului Trivale din Mun. Piteşti, să le deposedeze pe părţile vătămate R.M.A. şi G.E.A., prin ameninţarea cu un pistol de jucărie şi prin smulgere, de un lanţ de aur şi două telefoane mobile, asigurându-i paza acestuia.

Părţile vătămate R.M.A.şi G.E. au arătat că nu se constituie părţi civile, întrucât şi-au recuperat în natură bunurile sustrase.

Pentru soluţionarea laturii penale a cauzei, au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţii de învinuit, filele 15-20, 78-83 dup, declaraţii de parte vătămată, filele 27-38 dup, proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşe foto, filele 39-42 dup, proces verbal de recunoaştere a faptei şi planşe foto, filele 43-54 dup, proces verbal de ridicare, filele 55 dup, declaraţii de martor, filele 59-76 dup, proces verbal de recunoaştere din grup şi planşe foto, filele 84-108 dup, proces verbal de ridicare a contractului de amanet, filele 108-110 dup, planşe foto cu pistolul folosit la comiterea infracţiunii, filele 110-115 dup, înscrisuri dovadă de restituire a bunurilor sustrase, filele 115-119.

La termenul de judecată din data de 26.102012, inculpaţii au arătat că nu doresc să facă declaraţii în faza de judecată.

Judecata s-a făcut în baza art. 320 ind. 1 Cpp, într-un proces cu recunoaşterea vinovăţiei.

Inculpaţii au recunoscut şi în faza de urmărire penală, în totalitate faptele şi au regretat comiterea acestora.

În baza probelor administrate instanţa constată următoarea situaţie de fapt:La data de 27.07.2012, inculpaţii au plecat din localitatea de domiciliu, com. Poiana Lacului, jud. Argeş, către mun. Piteşti, inculpatul G.R.I. având asupra sa un pistol de jucărie cu aparenţa unei arme adevărate.

Ajunşi în Parcul Trivale din mun. Pitesti, în jurul orelor 21,00, au observat pe părţile vătămate R.M.A. si G.E.A. având telefoane mobile asupra lor şi lănţic din aur la gât cu pandantive (în cazul primei părţi vătămate), stând în zona scărilor de acces din Parcul Trivale în cartierul Trivale, iar inculpatul G.R.I. i-a propus inculpatului P.S.F. să le deposedeze pe partile vatamate de bunuri, prin amenintarea cu un pistolul de jucarie sus-menţionat. Acesta din urmă a fost de acord, urmând să intervină şi să-i acorde ajutor primului în cazul vreunei reacţii din partea celor două persoane de sex feminin.

Cei doi inculpaţi s-au plimbat puţin în jurul locului unde stăteau cele două fete, care consumau băuturi alcoolice, au intrat în vorbă cu ele, cerându-le ţigări, s-au asigurat că nu sunt alte persoane prin preajmă, iar inculpatul G.R.I. a scos pistolul de jucărie, a făcut un gest ca şi cum l-ar fi încărcat, l-a îndreptat spre partea vătămată R.M.A. şi a ameninţat-o cu el, cerându-i să-i dea telefonul mobil. Aceasta s-a speriat, convinsă că pistolul este adevărat, şi i-a dat inculpatului telefonul mobil marca Samsung Galaxy  Mini, după care inculpatul i-a smuls de la gât şi un lănţic din aur cu 2 pandantive. Apoi acelaşi inculpat a îndreptat pistolul şi către partea vătămată G.E.A., i-a smuls acesteia telefonul mobil marca Samsung pe care îl avea în mână, dar imediat ulterior aceasta a sesizat că pistolul nu era real şi şi-a smuls rapid înapoi telefonul din mâna inculpatului. Părţile vătămate au început să strige, iar cei doi inculpaţi au fugit, luând cu ei bunurile sustrase de la partea vătămată R.M.A.

Inculpatul G.R.I. a păstrat bunurile în acea seară, iar ulterior le-a valorificat, amanetând lănţicul din aur la o casă de amanet pe numele altei persoane, M.M.G., respectiv vânzând telefonul mobil marca Samsung Galaxy Mini numitului G.R.M., după care a împărţit banii obţinuţi cu celălalt inculpat.

Inculpaţi au recunoscut comiterea faptelor şi pe parcursul cercetărilor au condus organele de poliţie la locul comiterii faptelor şi la casa de amanet din Piteşti unde a fost valorificat lanţul de aur.

Părţile vătămate R.M.A. şi G.E.A. i-au recunoscut pe inculpaţii G.R..I şi P.S.F. ca fiind autorii tâlhăriei din data de 27.07.2012.

În aceste condiţii, instanţa constată că în cauză, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de rezultat prevăzute de art. 211 alin. 1 şi 2 lit. c alin. 21 lit. a C.p şi art. 211 alin. 1 şi 2 lit. c, alin. 21 lit. a Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp.

Aceste infracţiuni au fost comise cu intenţie directă de către inculpatul G.R.I.

Furtul săvârşit prin violenţe ori ameninţări de două persoane împreună într-un loc public, în scopul însuşirii pe nedrept a bunului sustras, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 1 şi 2 lit. c alin. 21 lit. a C.p.

Având în vedere că inculpatul a comis infracţiunea de tâlhărie, aşa cum a fost încadrată juridic mai sus, asupra a două persoane, în mod distinct, în sarcina acestuia s-au reţinut două infracţiuni de tâlhărie, aflate în concurs real.

În acest caz, sunt aplicabile disp. art. 33 lit. a Cp, deoarece au fost comise, aşa cum am arătat, două infracţiuni de tâlhărie, săvârşite de aceiaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele.

În cauză, se reţine pericolul concret pentru ordinea publică, deoarece faptele au fost săvârşite în public, asupra a două părţi vătămate de sex feminin, ce aveau o vârstă tânără, de două persoane împreună, după o înţelegere prealabilă ce a avut loc între aceştia, pentru a folosi ca mijloc de comitere a faptei, un pistol de jucărie, care avea aparenţa unei arme adevărate, conform planşelor fotografice, aflate la dosarul cauzei, precum şi prin folosirea violenţei în momentul smulgerii lănţicului de la gâtul victimei, precum şi a telefonului din mână.

Cât priveşte ameninţarea cu pistolul din plastic, aceasta a fost eficientă, deoarece până la un moment dat, părţile vătămate s-au supus ameninţării, întrucât arma din plastic părea destul de veridică, ca să inspire teamă.

Nu poate fi reţinută în cauză însă, circumstanţa prevăzută la art. 211 alin. 2 ind. 1 lit. b Cp, deoarece inculpaţii nu au folosit o armă adevărată în comiterea tâlhăriei, ci doar una din plastic, suficientă însă, pentru a ameninţa victimele şi  pentru a fi întrunite în cauză elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 211 alin. 1 Cp.

Instanţa îl va condamna pe inculpatul G.R.I.ulian, pentru comiterea infracţiunii  prev. de art. 211 alin 1 şi 2 lit c, alin 2 ind 1 lit a Cp, cu aplic. art.74 lit a,b,c Cp şi art. 76 lit. c Cp, în condiţiile art. 320 ind. 1 Cp la pedeapsa închisorii de 4 ani.

Îl va condamna pe inculpatul G.R.I. pentru comiterea infracţiunii  prev. de art. 211 alin 1 şi 2 lit c, alin 2 ind 1 lit a Cp, cu aplic. art.74 lit a,b,c Cp  şi art. 76 lit. c Cp, în condiţiile art. 320 ind. 1 Cp la pedeapsa închisorii de 4 ani.

În baza art. 33 lit. a Cp şi art. 34 lit. b Cp va aplica inculpatului G.R.I. pedeapsa  cea mai grea de 4 ani închisoare.

Pentru proporţionalizarea pedepsei instanţa a ţinut cont de gradul de pericol social al infracţiunii şi de împrejurările în care a fost comisă fapta.

Inculpatul a avut o bună conduită înainte de săvârşirea infracţiunii, s-a prezentat în faţa organelor judiciare având o comportare sinceră în cursul procesului.

Instanţa constată şi faptul că judecata s-a produs în cadrul unui proces în care inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia până la începerea cercetării judecătoreşti, potrivit art. 320 ind. 1 Cpp.

În acest sens, acesta a beneficiat la stabilirea duratei pedepsei şi de disp. art. 320 ind. 1 alin 7, în sensul că acesta a beneficiat de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

În aceste condiţii, instanţa constată existenţa în cauză a circumstanţelor judiciare atenuante prev. art. 74 lit. a, b şi c Cp, sens în care va da eficienţă acestora, reducând pedeapsa sub minimum special prevăzut de lege.

Având în vedere durata pedepsei pronunţate, dar şi faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale instanţa constată că, inculpatul îşi poate forma o atitudine corectă faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială şi fără executarea pedepsei, în condiţii de detenţie, sens în care va suspenda sub supraveghere executarea pedepsei .

La stabilirea regimului de executare al pedepsei, instanţa a ţinut cont de cuantumul pedepsei aplicate, dar şi de comportamentul acestuia după comiterea faptei, considerând că pronunţarea condamnării în cauză, constituie un avertisment pentru acesta şi chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni.

În acest sens, instanţa a considerat că un termen de încercare maxim, stabilit în cauză, poate fi o garanţie, dar şi o constrângere că inculpatul nu va mai comite în viitor alte infracţiuni.

Pe de altă parte, folosirea de către inculpat a unei arme de jucărie, limitează totuşi gradul de pericol social al infracţiunilor, întrucât acest mijloc de comitere a infracţiunilor poate fi considerat, la un moment dat, impropriu, dar totuşi suficient pentru a da consistenţă infracţiunilor comise.

Din acest punct de vedere, ţinându-se cont, că una dintre victime, şi-a dat seama că arma este de jucărie, în cauză, modul de executare al pedepsei stabilit, poate fi suficient pentru a garanta că pe viitor acesta nu va mai comite infracţiuni.

Va fixa termen de încercare de 9 ani, în condiţiile art. 86 ind. 2 Cp.

În baza art. 86 ind. 3 Cp va fixa în sarcina inculpatului G.R.I. următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a infractorilor din cadrul  Tribunalului Argeş; - să anunţe, în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea  locului de muncă; - să comunice  informaţii de natură  a putea fi controlate mijloacele  lui de existenţă.

În baza art. 86 ind. 3 alin 3 Cp va dispune ca supravegherea obligaţiilor date să se facă de către Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a infractorilor din cadrul Tribunalului Argeş, care va fi înştiinţat.

Va atrage atenţia  asupra disp.art. 86 ind. 4 Cp, în condiţiile art. 359 Cpp. 

În baza art. 71 Cp va aplica inculpatului G.R.I. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II a şi lit. b Cp în condiţiile art. 71 alin 5 Cp.

Instanţa constată că în cauză, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de rezultat prevăzute de art. 26 Cp rap. la art. 211 alin. 1 şi 2 lit. c alin. 21 lit. a C.p, cu aplic. art. 33 lit. a Cp.

Aceste infracţiuni au fost comise cu intenţie directă de către inculpatul P.S.F.

Ajutorul dat pentru sustragerea prin violenţă ori ameninţare de două persoane împreună, aflate într-un loc public, în scopul însuşirii pe nedrept a bunului sustras, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii complicitate la tâlhărie, prevăzută de art. 26 Cp rap. la art. 211 alin. 1 şi 2 lit. c alin. 21 lit. a C.p.

Având în vedere că inculpatul a comis infracţiunea de complicitate la tâlhărie, aşa cum a fost încadrată juridic mai sus, asupra a două persoane, în mod distinct, în sarcina acestuia s-au reţinut două infracţiuni de tâlhărie, aflate în concurs real.

În acest caz, sunt aplicabile disp. art. 33 lit. a Cp, deoarece au fost comise, aşa cum am arătat, două infracţiuni de tâlhărie, săvârşite de aceiaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele.

În cauză, se reţine pericolul concret pentru ordinea publică, deoarece faptele au fost săvârşite în public, asupra a două părţi vătămate de sex feminin, ce aveau o vârstă tânără, de două persoane împreună, după o înţelegere prealabilă ce a avut loc între aceştia, pentru a folosi ca mijloc de comitere a faptei, un pistol de jucărie, care avea aparenţa unei arme adevărate, conform planşelor fotografice, aflate la dosarul cauzei, precum şi prin folosirea violenţei în momentul smulgerii lănţicului de la gâtul victimei, precum şi a telefonului din mână.

Cât priveşte ameninţarea cu pistolul din plastic, acesta a fost eficient, deoarece până la un moment dat, părţile vătămate s-au supus ameninţării, întrucât arma din plastic părea destul de veridică, ca să inspire teamă.

Nu poate fi reţinută în cauză însă, circumstanţa prevăzută la art. 26 Cp rap. la art. 211 alin. 2 ind. 1 lit. b Cp, deoarece inculpaţii nu au folosit o armă adevărată în comiterea tâlhăriei, ci doar una din plastic, suficientă însă, pentru a ameninţa victimele şi  pentru a fi întrunite în cauză elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prev. de art. 26 Cp. rap. la art. 211 alin. 1 Cp.

Instanţa îl va condamna pe inculpatul P.S.F., pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 26 Cp rap. la art. 211 alin 1 şi 2  lit. c alin 2 ind. 1 lit. a Cp, cu aplic. art. 74 lit b şi c Cp  şi art. 76 lit c Cp, în condiţiile art. 320 ind. 1 Cp la pedeapsa închisorii de 4 ani.

Va condamna pe inculpatul P.S.F. pentru comiterea infracţiunii prev. de art.26 Cp rap. la art. 211 alin 1 şi 2  lit. c, alin 2 ind. 1 lit a Cp, cu aplic. art. 74 lit b şi c Cp  şi art. 76 lit. c Cp, în condiţiile art. 320 ind 1 Cp la pedeapsa închisorii de 4 ani.

În baza art. 33 lit. a Cp şi art. 34 lit. b Cp va aplica inculpatului P.S.F. pedeapsa  cea mai grea de 4 ani închisoare.

Pentru proporţionalizarea pedepsei instanţa a ţinut cont de gradul de pericol social al infracţiunii şi de împrejurările în care a fost comisă fapta.

Inculpatul a avut o bună conduită înainte de săvârşirea infracţiunii, s-a prezentat în faţa organelor judiciare având o comportare sinceră în cursul procesului.

Instanţa constată şi faptul că judecata s-a produs în cadrul unui proces în care inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia până la începerea cercetării judecătoreşti, potrivit art. 320 ind. 1 Cpp.

În acest sens, acesta a beneficiat la stabilirea duratei pedepsei şi de disp. art. 320 ind. 1 alin 7, în sensul că acesta a beneficiat de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

În aceste condiţii, instanţa constată existenţa în cauză a circumstanţelor judiciare atenuante prev. art. 74 lit. b şi c Cp, sens în care va da eficienţă acestora, reducând pedeapsa sub minimum special prevăzut de lege.

Având în vedere durata pedepsei pronunţate, dar şi faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale instanţa constată că, inculpatul îşi poate forma o atitudine corectă faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială şi fără executarea pedepsei, în condiţii de detenţie, sens în care va suspenda sub supraveghere executarea pedepsei .

La stabilirea regimului de executare al pedepsei, instanţa a ţinut cont de cuantumul pedepsei aplicate, dar şi de comportamentul acestuia după comiterea faptei, considerând că pronunţarea condamnării în cauză, constituie un avertisment pentru acesta şi chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni.

În acest sens, instanţa a considerat că un termen de încercare maxim, stabilit în cauză, poate fi o garanţie, dar şi o constrângere că inculpatul nu va mai comite în viitor alte infracţiuni.

Pe de altă parte, ajutorul dat, pentru ca celălalt inculpat, să folosească  o armă de jucărie, limitează totuşi gradul de pericol social al infracţiunilor, întrucât acest mijloc de comitere a infracţiunilor poate fi considerat, la un moment dat, impropriu, dar totuşi suficient pentru a da consistenţă infracţiunilor.

Din acest punct de vedere, ţinându-se cont, că una dintre victime, şi-a dat seama că arma este de jucărie, în cauză modul de executare al pedepsei stabilit, poate fi suficient pentru a garanta că pe viitor acesta nu va mai comite infracţiuni.

Va fixa termen de încercare de 9 ani, în condiţiile art. 86 ind. 2 Cp.

În baza art. 86 ind. 3 Cp va fixa în sarcina inculpatului P.S.F. următoarele măsuri de supraveghere :- să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecţie a Victimelor şi  Reintegrare Socială a infractorilor din  cadrul  Tribunalului Argeş; - să anunţe, în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea  locului de muncă; - să comunice  informaţii de natură  a putea fi controlate mijloacele  lui de existenţă.

În baza art. 86 ind. 3 alin 3 Cp va dispune ca supravegherea obligaţiilor date să se facă de către Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a infractorilor din cadrul Tribunalului Argeş, care va fi înştiinţat.

Va atrage atenţia asupra disp.art. 86 ind. 4 Cp, în condiţiile art. 359 Cpp. 

În baza art. 71 Cp, va aplica inculpatului Pisculungeanu F. Silviu Florinel pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit a teza II a  şi lit b Cp în condiţiile art. 71 alin 5 Cp.

Va lua act că părţile vătămate R.M.A. şi G.E. nu s-au constituit părţi civile în cauză, întrucât şi-au recuperat în totalitate bunurile sustrase.

În baza art. 350 alin 3 lit. b Cpp va dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor G.R.I.  şi P.S.F. dacă nu mai sunt arestaţi în altă cauză, avându-se în vedere modul de executare al pedepsei.

În baza art. 88 Cp va deduce din pedepsele pronunţate perioada reţinerii şi a arestului preventiv faţă de cei doi inculpaţi începând cu data de 04.09.2012 la zi.

Va obliga pe inculpaţii G.R.I. şi P.S.F.  în baza art. 191 Cpp  la plata  a câte 500 de lei  fiecare cu titlu de  cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul G.R.I pentru comiterea infracţiunii  prev. de art. 211 alin 1 şi 2 lit c, alin 2 ind 1 lit a Cp, cu aplic. art.74 lit a,b,c Cp  şi art. 76 lit. c Cp, în condiţiile art. 320 ind. 1 Cp la pedeapsa închisorii de 4 ani.

Condamnă pe inculpatul G.R.I. Iulian pentru comiterea infracţiunii  prev. de art. 211 alin 1 şi 2 lit c, alin 2 ind 1 lit a Cp, cu aplic. art.74 lit a,b,c Cp  şi art. 76 lit. c Cp , în condiţiile art. 320 ind. 1 Cp la pedeapsa închisorii de 4 ani.

În baza art. 33 lit. a Cp şi art. 34 lit. b Cp  aplică inculpatului G.R.I. pedeapsa  cea mai grea de 4 ani închisoare.

În baza art. 86 ind 1 Cp suspendă sub supraveghere executarea pedepsei .

Fixează  termen de încercare de 9 ani în condiţiile art. 86 ind. 2 Cp.

În baza art. 86 ind. 3 Cp fixează în sarcina inculpatului G.R.I. următoarele  măsuri de supraveghere :

- să se prezinte la datele  fixate la Serviciul de Protecţie a Victimelor şi  Reintegrare Socială a infractorilor din  cadrul  Tribunalului Argeş.

- să anunţe, în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea,

- să comunice şi să justifice schimbarea  locului de muncă,

- să comunice  informaţii de natură  a putea fi controlate mijloacele  lui de existenţă.

În baza art. 86 ind. 3 alin 3 Cp dispune ca supravegherea obligaţiilor date să se facă de către Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a infractorilor din cadrul Tribunalului Argeş, care va fi înştiinţat.

Atrage atenţia  asupra disp.art. 86 ind. 4 Cp, în condiţiile art. 359 Cpp. 

În baza art. 71 Cp aplică inculpatului G.R.I. pedeapsa accesorie a interzicerii  drepturilor prev. de art. 64 lit a teza II a  şi lit b Cp în condiţiile art. 71 alin 5 Cp.

Condamnă pe inculpatul P.S.F., pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 26 Cp rap. la art. 211 alin 1 şi 2  lit. c, alin 2 ind 1 lit a Cp, cu aplic. art. 74 lit b şi c Cp  şi art. 76 lit c Cp, în condiţiile art. 320 ind 1 Cp la pedeapsa închisorii de 4 ani.

Condamnă pe inculpatul P.S.F. pentru comiterea infracţiunii prev. de art.26 Cp rap. la art. 211 alin 1 şi 2  lit c, alin 2 ind 1 lit a Cp, cu aplic. art. 74 lit b şi c Cp  şi art. 76 lit. c Cp, în condiţiile art. 320 ind 1 Cp la pedeapsa închisorii de 4 ani.

În baza art. 33 lit. a Cp şi art. 34 lit. b Cp  aplică inculpatului P.S.F. pedeapsa  cea mai grea de 4 ani închisoare.

În baza art. 86 ind 1 Cp suspendă sub supraveghere executarea pedepsei .

Fixează  termen de încercare de 9 ani în condiţiile art. 86 ind. 2 Cp.

În baza art. 86 ind. 3 Cp fixează în sarcina inculpatului P.S.F. următoarele  măsuri de supraveghere :

- să se prezinte la datele  fixate la Serviciul de Protecţie a Victimelor şi  Reintegrare Socială a infractorilor din  cadrul  Tribunalului Argeş.

- să anunţe, în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea,

- să comunice şi să justifice schimbarea  locului de muncă,

- să comunice  informaţii de natură  a putea fi controlate mijloacele  lui de existenţă.

În baza art. 86 ind. 3 alin 3 Cp dispune ca supravegherea obligaţiilor date să se facă de către Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a infractorilor din cadrul Tribunalului Argeş, care va fi înştiinţat.

Atrage atenţia  asupra disp.art. 86 ind. 4 Cp, în condiţiile art. 359 Cpp. 

În baza art. 71 Cp aplică inculpatului P.S.F. pedeapsa accesorie  a interzicerii  drepturilor prev. de art. 64 lit a teza II a  şi lit b Cp în condiţiile art. 71 alin 5 Cp.

Ia act că părţile vătămate R.M.A. şi G.E. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 350 alin 3 lit. b Cpp dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor G.R.I. şi P.S.F. dacă nu mai sunt arestaţi în altă cauză.

În baza art. 88 Cp deduce din pedepsele pronunţate perioada reţinerii şi a arestului preventiv faţă de cei doi inculpaţi începând cu data de 04.09.2012 la zi.

Obligă pe inculpaţii G.R.I. şi P.S.F. în baza art. 191 Cpp la plata  a câte 500 de lei  fiecare cu titlu de  cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu recurs în 10 zile.

Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Noiembrie 2012.

Judecător,

D.D.

Grefier,

M.N.

Red.D.D

Tehnored.G.F/10.12.2012/2 ex