Divorţ (cu minori)

Sentinţă civilă 318 din 12.05.2011


Dosar nr.435/179/2011

Domeniu alocat : Familie

Tip speţă : sentinţă civilă

Data speţei : s.c. nr. 318/12.05.2011

Titlu: divorţ (cu minori)

Prin cererea adresată acestei instanÅ£e ÅŸi Ă®nregistrată sub nr.435/179/2011 din 30.03.2011 , reclamantul G.C.  a chemat Ă®n judecată pĂ¢rĂ¢ta G.D. pentru ca pe cale de hotărĂ¢re judecătorească să se dispună desfacerea căsătoriei Ă®ncheiată la data de 02.02.2008 ÅŸi Ă®nregistrată sub nr. 5 din aceeaÅŸi dată la Primăria comunei Sarichioi , judeÅ£ Tulcea ; Ă®ncredinÅ£area spre creÅŸtere ÅŸi educare a minorei  G. A. –N. născută la data de 28 aprilie 2009 , obligarea pĂ¢rĂ¢tei la plata pensiei de Ă®ntreÅ£inere Ă®n favoarea minorei, revenirea pĂ¢rĂ¢tei la numele avut anterior căsătoriei ÅŸi anume acela de  G. , cu cheltuieli de judecată.

ĂŽn motivarea acÅ£iunii s-a arătat de către reclamant că s-a căsătorit cu pĂ¢rĂ¢ta la data de 02.02.2008 iar din căsătoria lor a rezultat minora A. –N. , iar despărÅ£irea Ă®n fapt a intervenit datorită pĂ¢rĂ¢tei.

Se mai arată de reclamant că a fost plecat la muncă Ă®n Cipru ,iar la Ă®nceputul acestui an a luat-o ÅŸi pe pĂ¢rĂ¢tă cu el , minora rămĂ¢nĂ¢nd Ă®n continuare Ă®n grija mamei sale , făcĂ¢nd precizarea că pĂ¢rĂ¢ta mai are două fete dintr-o  căsătorie anterioară , care de asemenea au rămas Ă®n grija mamei sale , dar avĂ¢nd Ă®n vedere că pĂ¢rĂ¢ta nu a mai avut răbdarea să aÅŸtepte sezonul de  primăvară pentru a-ÅŸi găsi un loc de muncă , pe data de 20 martie 2011 l-a părăsit plecĂ¢nd la părinÅ£ii acesteia Ă®n Republica Moldova ÅŸi nici Ă®n prezent la data introducerii acÅ£iunii pĂ¢rĂ¢ta nu a venit la copii Ă®n localitatea Zebil , Ă®n schimb i-a comunicat că poate introduce divorÅ£ul  Ă®ntrucĂ¢t refuză să mai convieÅ£uiască cu el , iar relaÅ£ia dintre ei nu a mai  fost una dintre cele mai bune după  naÅŸterea minorei.

Reclamantul arată că  pĂ¢rĂ¢ta Ă®n perioada căsniciei  a fost dominată de obsesia  geloziei fără a avea nici un motiv Ă®n acest sens , o influenţă negativă  asupra pĂ¢rĂ¢tei  cu repercusiuni asupra familiei , a fost generată Ă®n permanenţă de mama acesteia .

ĂŽn acest context Ă®ntre ei  au existat repetate certuri , constatĂ¢nd la pĂ¢rĂ¢tă ÅŸi o schimbare Ă®n planul implicării afective Ă®n relaÅ£ia lor , pĂ¢rĂ¢ta devenind recalcitrantă ÅŸi indiferentă faţă de el , provocĂ¢nd certuri repetate , continuarea căsătoriei devenind  imposibilă pentru el.

Nu Ă®n ultimul rĂ¢nd precizează că pĂ¢rĂ¢ta , pe fondul unei labilităţi psihice a manifestat ÅŸi un comportament deviant , avĂ¢nd două tentative de suicid fiind nevoit să cheme salvarea la domiciliu situaÅ£ie Ă®n care solicită Ă®ncredinÅ£area minorei Ă®ntrucĂ¢t interesul acesteia este să rămĂ¢nă Ă®n Ă®ngrijirea sa  , fiind  foarte ataÅŸată ÅŸi de mama sa iar pĂ¢rĂ¢ta nu-i poate oferi  condiÅ£iile materiale ÅŸi morale adecvate , mama acesteia avĂ¢nd viciul alcoolului , iar tatăl de asemenea consumă alcool fiind ÅŸi grav bolnav.

Se mai arată că  pĂ¢rĂ¢ta este la al doilea divorÅ£ , nu are nici o sursă de venituri ÅŸi mai are Ă®n Ă®ntreÅ£inere  două fete minore , iar pentru el minora a rămas singura motivaÅ£ie , solicitĂ¢nd a-i fi Ă®ncredinÅ£ată .

Dacă pĂ¢rĂ¢ta va fi de acord , reclamantul arată că va consimte la un divorÅ£ amiabil din culpă comună , fără motivarea hotărĂ¢rii , nu va solicita pensie de Ă®ntreÅ£inere ÅŸi nici  cheltuieli de judecată ÅŸi nu se va Ă®mpotrivi ca pĂ¢rĂ¢ta să se implice Ă®n educarea ÅŸi Ă®ngrijirea minorei ÅŸi să aibă legături personale cu minora ori de cĂ¢te ori doreÅŸte .

ĂŽn drept , ÅŸi-a Ă®ntemeiat cererea pe disp.art.37,38 alin.2 , 40 , 42 , 97 , 100 cod familiei , 607 ÅŸi următoarele din codul de procedură civilă.

ĂŽn susÅ£inerea acÅ£iunii a depus la dosarul cauzei  , Ă®n copie , certificatul de căsătorie  seria CD nr. 861729 din 02.02.2008 ÅŸi certificatul de naÅŸtere al minorei G. A.-N .

ĂŽnaintea primului termen de judecată  pĂ¢rĂ¢ta a depus la dosarul cauzei  o cerere reconvenÅ£ională prin care solicită ca prin hotărĂ¢rea ce se va pronunÅ£a  să se dispună desfacerea căsătoriei Ă®ncheiată la data de 02.02.2008 la Primăria comunei Sarichioi , judeÅ£ Tulcea  , trecută Ă®n  registrul de stare civilă la nr.4 din aceeaÅŸi dată , din vina exclusivă a soÅ£ului pĂ¢rĂ¢t , revenirea la numele avut anterior căsătoriei respectiv acela de G. , Ă®ncredinÅ£area ei spre creÅŸtere ÅŸi educare a minorei  Andreea Nicoleta , născută la data de 28 aprilie 2009  , obligarea pĂ¢rĂ¢tului la plata unei pensii de Ă®ntreÅ£inere  Ă®n profitul minorei , Ă®n raport de venitul minim pe economie  .

ĂŽn motivarea cererii a arătat că s-a căsătorit cu pĂ¢rĂ¢tul la data de 02.02.2008 , căsătorie trecută  Ă®n Registrul Stării Civile de pe lĂ¢ngă Primăria comunei Sarichioi , judeÅ£ Tulcea la nr. 4 din aceeaÅŸi dată , iar din căsătoria lor a rezultat minora A. N. , născută la data de 28 aprilie 2009 .

Se mai arată de reconvenientă că despărÅ£irea Ă®n fapt a intervenit Ă®n urmă cu cĂ¢teva luni cĂ¢nd a fost nevoită să pună capăt unei vieÅ£i  umilitoare  ÅŸi pline de violenÅ£e iar motivele ce au condus la destrămarea relaÅ£iilor de familie au fost multiple  ÅŸi generate Ă®n exclusivitate de  comportamentul soÅ£ului pĂ¢rĂ¢t , care s-a dovedit a fi o fire uÅŸuratică ÅŸi aventurieră , care a urmărit să-ÅŸi atingă scopuri personale  , cheltuind banii săi ce i-a avut  la Ă®nceputul relaÅ£iei lor ( 8000 euro ).

Pe parcursul căsătoriei lor , pĂ¢rĂ¢tul a fost plecat să lucreze Ă®n Cipru , de trei ori , ea rămĂ¢nĂ¢nd să locuiască Ă®n locuinÅ£a mamei acestuia , Ă®mpreună cu minora ÅŸi alte două minore rezultate dintr-o căsătorie anterioară de a sa  iar Ă®n această perioadă  a făcut menajul Ă®ntregii gospodării , unde locuia ÅŸi mama pĂ¢rĂ¢tului Ă®mpreună cu concubinul acesteia , a adus  Ă®mbunătăţiri imobilului , dorind să creeze condiÅ£ii mai bune de trai  familiei pe care o Ă®ntemeiase dar pĂ¢rĂ¢tul a manifestat o neglijenţă totală faţă de aceste Ă®ndatoriri , refugiindu-se Ă®n consumul de alcool ÅŸi afirmĂ¢nd că dacă  nu Ă®i convine , să divorÅ£eze , aceeaÅŸi atitudine avĂ¢nd-o ÅŸi mama sa  care , după ce a văzut imobilul renovat , Ă®i spunea tot timpul că se despartă .

ĂŽn luna ianuarie 2011 , după ce primise mai multe informaÅ£ii referitoare la infidelitatea soÅ£ului său , a simÅ£it că afecÅ£iunea  dintre ei a dispărut ÅŸi a plecat Ă®n Cipru să se convingă , unde mai multe persoane din anturajul soÅ£ului i-au relatat despre relaÅ£iile  extraconjugale ale acestuia ÅŸi deÅŸi a Ă®ncercat de nenumărate ori să discute cu pĂ¢rĂ¢tul , Ă®n sensul de a-ÅŸi revizui comportamentul ÅŸi a-i asigura  fiicei lor un climat de familie  propice unei dezvoltări armonioase , acesta nu numai că a refuzat  orice dialog , dar a continuat să se manifeste  indiferent ÅŸi i-a dat de Ă®nÅ£eles că a ales să pună capăt căsniciei lor .

AÅŸa fiind , Ă®n urma probelor ce le va administra , solicită a se constata că relaÅ£iile dintre ei sunt grav ÅŸi iremediabil vătămate , că reluarea convieÅ£uirii a dovedit vădit imposibilă ÅŸi se impune desfacerea căsătoriei din vina soÅ£ului pĂ¢rĂ¢t, dat fiind că acesta se face Ă®n exclusivitate vinovat de  destrămarea relaÅ£iilor  lor de familie .

ĂŽn ceea ce o priveÅŸte  pe minoră , solicită a-i fi Ă®ncredinÅ£ată ei spre creÅŸtere ÅŸi educare , Ă®ntre ea ÅŸi aceasta existĂ¢nd o puternică  afecÅ£iune , iar minora se află la vĂ¢rsta la care are nevoie de Ă®ngrijirea sa ÅŸi Ă®i poate oferi condiÅ£ii bune de trai  alături de surorile sale , Ă®n Republica Moldova , la domiciliul mamei sale, unde se va retrage după divorÅ£ , Ă®nÅ£elegĂ¢nd să se folosească  Ă®n susÅ£inerea motivelor arătate  de proba cu acte ÅŸi martori pe care Ă®i va indica Ă®n instanţă spre a fi audiaÅ£i .

ĂŽn drept , Ă®ÅŸi Ă®ntemeiază cererea pe disp.art.119 din codul de  procedură civilă cu referire la art.38 , 40 , 42 , 86-94 toate din codul familiei .

ĂŽn cauză s-a dispus efectuarea  unei anchete sociale la domiciliul părÅ£ilor Ă®n satul Zebil , judeÅ£ Tulcea ,  fiind  depusă ÅŸi o anchetă socială  efectuată la domiciliul numitei G.D. din s. Mereni, r-ul Anenii Noi , Republica Moldova .

ExaminĂ¢nd probatoriul administrat Ă®n cauză, instanÅ£a reÅ£ine următoarele ;

La data de 02.02.2008  , părÅ£ile s-au căsătorit , căsătorie Ă®nregistrată sub nr.4 din aceiaÅŸi dată , Ă®n Registrul de Stare Civilă  la Primăria comunei Sarichioi, judeÅ£ Tulcea , iar din căsătoria părÅ£ilor a rezultat minora  G. A.-N.  născută la data de 28 aprilie 2009.

ĂŽn dovedirea acÅ£iunii ÅŸi a cererii reconvenÅ£ionale reclamantul-pĂ¢rĂ¢t ÅŸi pĂ¢rĂ¢ta reconvenientă au administrat proba testimonială cu martorii R.C.–M.,  D.C. ÅŸi T.M.D. .

Martora R.C.-M. , propusă de reclamant a declarat că  părÅ£ile se despart datorită faptului că pĂ¢rĂ¢ta este geloasă ,dar consideră că nu are motive , Ă®n perioada cĂ¢t reclamantul a fost cu pĂ¢rĂ¢ta nu a avut nici o relaÅ£ie cu vreo altă femeie ÅŸi pentru că  părÅ£ile au lucrat Ă®n Cipru , unde locuieÅŸte ÅŸi ea cu familia , a păstrat o legătură cu acestea . fiind de faţă la mai multe discuÅ£ii cĂ¢nd pĂ¢rĂ¢ta Ă®i cerea socoteală cu privire la relaÅ£iile  avute de reclamant  pĂ¢nă la căsătoria cu ea. SoÅ£ii au Ă®mpreună  o fetiţă ÅŸi chiar după naÅŸterea copilului pĂ¢rĂ¢ta a continuat să fie geloasă , iar cĂ¢nd copilul avea 4/5 luni a vrut să-l lase cu mama reclamantului  , dar aceasta a refuzat-o Ă®ntrucĂ¢t copilul era mic .

Martora mai declară că are cunoÅŸtinţă că cele două fete ale pĂ¢rĂ¢tei au fost Ă®ntreÅ£inute de către reclamant , fetele locuind un an Ă®n Republica Moldova ÅŸi doi ani Ă®n RomĂ¢nia , iar cĂ¢t au locuit Ă®n RomĂ¢nia  cele două fete au stat la părinÅ£ii reclamantului , iar copilul rezultat din  căsătoria părÅ£ilor se află Ă®n prezent tot la mama reclamantului .

A mai declarat martora că ÅŸtie de la părÅ£i că pĂ¢rĂ¢ta nu avea condiÅ£ii bune de trai Ă®n Republica Moldova  , avea o casă neterminată iar fetele locuiau  la o cumătră de-a pĂ¢rĂ¢tei Ă®ntrucĂ¢t ÅŸi mama acesteia lucra Ă®n Cipru .CĂ¢nd au fost aduse cele două fete Ă®n RomĂ¢nia erau murdare , pline de jeg , aspect ce Ă®l cunoaÅŸte chiar de la pĂ¢rĂ¢tă , iar cĂ¢nd a revenit ea Ă®n RomĂ¢nia , s-a Ă®ntors ÅŸi mama pĂ¢rĂ¢tei Ă®n Republica Moldova pentru că Ă®i expirase viza , iar Ă®n prezent  pĂ¢rĂ¢ta locuieÅŸte cu cele două fete Ă®n Republica Moldova  , iar minora A. N. , locuieÅŸte la bunica paternă .

Se mai arată de către martora că de la mama pĂ¢rĂ¢tei cunoaÅŸte că Ă®n imobilul din Republica Moldova locuiesc 9 persoane , iar de la reclamant cunoaÅŸte că  acest imobil este format doar din două camere .

ĂŽn prezent  reclamantul locuieÅŸte la Zebil , fiind angajat la o firmă , iar de creÅŸterea ÅŸi Ă®ngrijirea minorei s-ar ocupa  acesta Ă®mpreună cu mama sa care este relativ tĂ¢nără are vĂ¢rsta de 54 ani  ,iar Ă®ntre minoră ÅŸi bunica paternă există o relaÅ£ie de afectivitate puternică  , iar  Ă®ntre reclamant ÅŸi minoră afectivitatea este ÅŸi mai puternică  .

Cel de al doilea martor propus de reclamant , D.C. , a declarat că a lucrat Ă®n Cipru Ă®n urmă cu peste un an de zile  , Ă®n aceeaÅŸi perioadă Ă®n care lucrau ÅŸi părÅ£ile , tot Ă®n Cipru , iar acestea se despart pentru că pĂ¢rĂ¢ta este geloasă pe reclamant iar cĂ¢nd părÅ£ile locuiau Ă®n Cipru el mergea la acestea acasă, soÅ£ii se certau deseori , pĂ¢rĂ¢ta reproÅŸĂ¢ndu-i reclamantului că ar Ă®ntreÅ£ine relaÅ£ii extraconjugale ,dar  acuzaÅ£iile nu era veridice . PĂ¢rĂ¢ta consumă băuturi alcoolice, el personal văzĂ¢nd-o  Ă®n stare de ebrietate de revelion.

CunoaÅŸte că pĂ¢rĂ¢ta mai are două fete care au fost Ă®ntreÅ£inute de către reclamant pe perioada cĂ¢t au locuit Ă®n Republica Moldova , iar Ă®n prezent minora rezultată din căsătoria părÅ£ilor locuieÅŸte cu tatăl ei Ă®n localitatea Zebil , Ă®ntr-un imobil proprietatea părinÅ£ilor reclamantului , fetiÅ£a fiind Ă®ngrijită bine .

Se mai arată de martor că el merge Ă®n vizită la reclamant la Zebil ÅŸi de aceea cunoaÅŸte faptul că fetiÅ£a este bine Ă®ngrijită ÅŸi a fost Ă®n casa părÅ£ilor ÅŸi Ă®nainte de divorÅ£ , iar fetiÅ£a era Ă®ngrijită de bunica paternă pentru că pĂ¢rĂ¢ta era plecată Ă®n Cipru care venea ÅŸi pleca din Å£ară , iar de cĂ¢nd a Ă®nceput acÅ£iunea de divorÅ£ pĂ¢rĂ¢ta nu a mai fost plecată Ă®n Cipru , acum locuind Ă®n Republica Moldova .

Martora T.M.D. , propusă de pĂ¢rĂ¢ta-reconvenientă a declarat că  o cunoaÅŸte pe pĂ¢rĂ¢tă de mai bine de un an de zile , din luna mai 2010, deoarece are un copil Ă®n plasament care este la ÅŸcoală Ă®mpreună cu una din fetiÅ£ele acesteia .

Declară martora că ea a fost Ă®n casa părÅ£ilor de circa 3,4 ori , mai des venea pĂ¢rĂ¢ta la ea acasă Ă®ntrucĂ¢t cĂ¢nd aceasta mergea la magazin sau la poÅŸtă , trecea prin dreptul porÅ£ii .CunoaÅŸte că părÅ£ile au plecat pe data de 03.01.2011 Ă®n Cipru ÅŸi s-au Ă®ntors Ă®nainte de introducerea acÅ£iunii de divorÅ£ , pĂ¢rĂ¢ta venind pe data de 04.04.2011 , ÅŸi-a luat cele două fetiÅ£e care erau la mama reclamantului  ÅŸi a plecat Ă®n Republica Moldova . De cĂ¢nd o cunoaÅŸte pe pĂ¢rĂ¢tă ÅŸi pĂ¢nă la data de 03.01.2011 , aceasta nu a mai fost plecată Ă®n Cipru ÅŸi a locuit  la soacra ei Ă®mpreună cu cele două fete ale ei ÅŸi cu fetiÅ£a ce o are Ă®mpreună cu reclamantul .

A mai declarat martora că  are o impresie bună  despre pĂ¢rĂ¢tă , nu a văzut-o consumĂ¢nd băuturi alcoolice , iar Ă®n  sat  nu s-a discutat că  ar avea o conduită necorespunzătoare , nu cunoaÅŸte  motivul pentru care părÅ£ile divorÅ£ează ,dar consideră că se despart deoarece ambele sunt bolnave de gelozie .

Cei doi soÅ£i au plecat pe data de 03 ianuarie Ă®mpreună ÅŸi s-au Ă®ntors Ă®n Å£ară pentru a divorÅ£a , iar pĂ¢rĂ¢ta i s-a plĂ¢ns că relaÅ£ia ei cu reclamantul nu mai este aceeaÅŸi  ca la Ă®nceput , acesta e mai rece faţă de ea ÅŸi bănuia că ar putea să aibă o altă femeie Ă®n Cipru .

CĂ¢nd a revenit Ă®n Å£ară  Ă®n luna aprilie 2011 , pĂ¢rĂ¢ta s-a plĂ¢ns că a auzit că reclamantul a Ă®ntreÅ£inut o  relaÅ£ie extraconjugală Ă®n Cipru , nu era sigură de acest aspect , dar aÅŸa vorbea lumea Ă®n Cipru .

Se apreciază de către martoră că Ă®ntre pĂ¢rĂ¢tă ÅŸi fetiţă există o relaÅ£ie de afectivitate puternică , oriunde mergea pĂ¢rĂ¢ta o lua ÅŸi pe  fetiţă , de multe ori a venit cu pĂ¢rĂ¢ta  ÅŸi cu fetiÅ£a la Babadag ÅŸi la Tulcea, iar ea a văzut că atĂ¢t fetele pĂ¢rĂ¢tei cĂ¢t ÅŸi  Andreea, sunt Ă®ngrijite ÅŸi Ă®mbrăcate curat ÅŸi de asemenea a văzut că  minora Andreea se Ă®nÅ£elegea  bine cu celelalte două surori ale sale .

AvĂ¢nd Ă®n vedere probatoriul administrat Ă®n cauză , instanÅ£a constată că relaÅ£iile dintre soÅ£i sunt grav vătămate , continuarea căsătoriei nu mai este posibilă  ,vinovate de destrămarea relaÅ£iilor de căsătorie fiind ambele părÅ£i ,astfel că acÅ£iunea introdusă de reclamantul G.C. , cĂ¢t ÅŸi cererea reconvenÅ£ională sunt Ă®ntemeiate sub acest aspect ,motiv pentru care  va desface căsătoria Ă®ncheiată de părÅ£i la data de  02.02.2008 ÅŸi Ă®nregistrată sub nr.4 din 02.02.2008 Ă®n Registrul de Stare Civilă la  Primăria comunei Sarichioi , judeÅ£ Tulcea , din vina ambelor părÅ£i.

Cum nu sunt Ă®ntrunite disp.art.40 alin.1 si 2  Cod Familiei , urmează ca Ă®n baza art.40 alin.3 , Cod Familiei , pĂ¢rĂ¢ta să revină la numele purtat anterior  căsătoriei , acela de G..

Reclamantul a solicitat Ă®ncredinÅ£area spre creÅŸtere ÅŸi educare a minorei A. - N. născută la data de 28 aprilie 2009 , Ă®ntrucĂ¢t pĂ¢rĂ¢ta nu-i poate oferi condiÅ£ii materiale ÅŸi morale adecvate .

De asemenea ÅŸi G.D. , prin cererea reconvenÅ£ională a solicitat să-i fie Ă®ncredinÅ£ată minora pe motiv că  Ă®ntre ea ÅŸi aceasta există o puternică afecÅ£iune minora fiind la vĂ¢rsta la care are nevoie de Ă®ngrijirea sa , putĂ¢ndu-i oferi condiÅ£ii bune de trai alături de surorile sale.

La Ă®ncredinÅ£area minorilor unuia sau altuia dintre părinÅ£i  se va avea Ă®n vedere interesul superior al copilului  care urmează să fie stabilit  prin examinarea tuturor criteriilor de apreciere , cum ar fi vĂ¢rsta copilului , condiÅ£iile pe care  părintele le poate asigura pentru o bună dezvoltare morală , intelectuală ÅŸi fizică , ataÅŸamentul său faţă de copil , precum ÅŸi al copilului faţă de părinte  ÅŸi alte asemenea Ă®mprejurări , fără a se putea absolutiza vreunul dintre criteriile menÅ£ionate

Reclamantul a susÅ£inut că pĂ¢rĂ¢ta nu are mijloace materiale pentru Ă®ntreÅ£inerea minorei dar se apreciază că dacă este Ă®n interesul copilului A.-N. , aceasta poate fi Ă®ncredinÅ£ată  mamei sale , chiar dacă nu ar dispune de suficiente mijloace materiale , avĂ¢nd Ă®n vedere că ambii părinÅ£i sunt obligaÅ£i să contribuie la Ă®ntreÅ£inerea minorei .

Din ancheta socială efectuată Ă®n Republica Moldova  de către Primăria Mereni ÅŸi adeverinÅ£a eliberată de aceeaÅŸi primărie , rezultă că  familia pĂ¢rĂ¢tei dispune de un imobil cu un nivel , casa este electrificată , conectată la reÅ£eaua de gaze naturale , reÅ£ea telefonică , iar Gheorghe Dorina este angajată la această primărie , avĂ¢nd un  salariu permanent.

DeÅŸi martorii reclamantului  au arătat că acesta este angajat la o firmă , Ă®n Å£ară , G.C. nu a depus la dosar nici un Ă®nscris Ă®n acest sens ÅŸi nici ancheta socială efectuată la Zebil nu a relevat acest aspect.

Faţă de probele administrate Ă®n cauză , instanÅ£a apreciază că este Ă®n interesul superior al minorei A.-N. de a fi Ă®ncredinÅ£ată mamei sale , Å£inĂ¢nd seama de vĂ¢rsta extrem de fragedă a minorei, că aceasta are mai multă nevoie de Ă®ngrijirea mamei ,de afecÅ£iunea ÅŸi dragostea maternă ,Ă®ntre minoră ÅŸi reclamantă  existĂ¢nd o legătură de afectivitate puternică , motiv pentru care  minora A.-N. va fi Ă®ncredinÅ£ată spre creÅŸtere ÅŸi educare pĂ¢rĂ¢tei – reconveniente.

AvĂ¢nd Ă®n vedere disp.art.86 si 94 alin.1 ÅŸi 3 din Codul Familiei ÅŸi cum reclamantul nu a făcut dovada că realizează venituri ,  pensia de Ă®ntreÅ£inere va fi stabilită la venitul minim net pe economie,astfel că urmează a obliga reclamantul-pĂ¢rĂ¢t la plata sumei de 140 lei lunar cu titlu de  pensie de Ă®ntreÅ£inere Ă®n favoarea minorei G.A.-N. , de la  data introducerii acÅ£iunii ÅŸi pĂ¢nă la majoratul acesteia .

Urmează a lua act că reclamantul-pĂ¢rĂ¢t nu a solicitat cheltuieli de judecată.

 Cum pĂ¢rĂ¢ta-reconvenientă a solicitat cheltuieli de judecată ÅŸi a făcut dovada acestora, pe cale de consecinţă urmează a obliga reclamantul-pĂ¢rĂ¢t la plata sumei de 1576 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către pĂ¢rĂ¢ta reconvenientă .