Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

Sentinţă civilă 1498/2015 din 14.10.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOTRU

Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

Nu a fost inclus la masa partajabilă terenul, solicitat de către pârâta reclamantă reconvenţional să fie adus la masa bunurilor de împărţit , întrucât la dosarul cauzei nu există dovezi cu privire la faptul că părţile ar fi achiziţionat acest teren.

Avându-se în vedere şi natura bunului ce se solicita a fi inclus în masa partajabilă , se impunea ca părţile să facă dovada cu înscrisuri încheiate în formă autentică privind achiziţionarea acestui bun.

Prin cererea înregistrată sub nr. …./263/2013 pe rolul Judecătoriei Motru, reclamantul S. G. a chemat în judecată pe pârâta S. I. L. şi a solicitat instanţei ca , prin sentinţa ce se va pronunţa să dispună încetarea stării de codevălmăşie ca urmare a împărţirii bunurilor dobândite în timpul căsătoriei cu pârâta şi , de asemenea , a datoriilor contractate în comun.

În motivarea în fapt a cererii sale , a arătat reclamantul că a fost căsătorit cu pârâta , iar prin sentinţa civilă nr. ….. din 05 aprilie 2013 , pronunţată de Judecătoria Motru în dosarul nr. …../263/2013 , rămasă definitivă prin neapelare , a fost desfăcută căsătoria.

Că , în raport de dispoziţiile art. 385-387 Cod civil , regimul matrimonial va înceta începând cu data introducerii cererii de divorţ .

Că , în timpul căsătoriei cu pârâta , părţile au dobândit următoarele bunuri : o casă compusă din două camere şi sală deschisă , construită din lemn şi acoperită cu tablă împreună cu terenul silişte de casă în suprafaţă de 2022 mp intabulat în CF 150 a comunei G. cu nr. cadastral … , cumpărate prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. … din 13.12 2006 cu suma de 10.000 lei ; o maşină de spălat Zanussi ; o ladă frigorifică Zanussi ; 2 aragazuri cu câte 4 ochiuri fiecare ; 2 butelii aragaz ; un frigider Zanussi ; un şifonier cu două uşi ; un monitor ; un sistem ; o unitate calculator ; un cazan de fabricat ţuică .

A mai arătat reclamantul că , în baza contractului de credit nr. 2970 din 25.10. 2006 a împrumutat de la BRD suma de 13.900 lei , cu ultimă rată scadentă la 25.10.2013 .

Că ,din ianuarie 2013 ratele au fost achitate exclusiv de către reclamant , astfel încât acesta solicită majorarea lotului său cu sume de 3000 lei.

În drept , reclamantul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 385- 387 Cod civil.

Pentru dovada cererii sale , reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri ( filele 6- 35 din dosar ).

La data de 22.07.2013 reclamantul şi-a precizat cererea arătând că la imobilul casă compusă din două camere a ataşat 3 încăperi construite din bolţari până la centură , solicitând să fie introduse la masa bunurilor de împărţit.

În baza art. 201 Cod procedură civilă , cererea de chemare în judecată , aşa cum a fost precizată , şi înscrisurile doveditoare au fost comunicate pârâtei .

La data de 17.09.2013 , pârâta a depus la dosar întâmpinare , prin care a solicitat admiterea în parte a acţiunii formulate de reclamant.

A arătat pârâta că , este adevărat că în timpul căsătoriei cu reclamantul , a dobândit împreună cu acesta : o casă compusă din două camere , la care părţile au ataşat 3 încăperi construite din bolţari , împreună cu 2022 mp de teren ; o maşină de spălat Zanussi ; o ladă frigorifică Zanussi ;  un aragaz cu  4 ochiuri ; un frigider Zanussi ; un şifonier cu două uşi ; un monitor ; un sistem ; o unitate calculator ; un cazan de fabricat ţuică .

Că , în ce priveşte cele două butelii , acestea i-au fost date zestre pârâtei de către mama sa.

Că , în timpul căsătoriei , pentru dobândirea bunurilor comune a fost ajutată de către fraţii săi , cu mâna de lucru , întrucât nu i-a plătit şi de mama sa , care în perioada respectivă a încasat o sumă de bani de la SIF Oltenia.

Că , în ce priveşte plata ratelor la BRD solicită să nu fie majorat lotul reclamantului cu suma de 3000 lei , deoarece reclamantul nu a plătit această sumă.

Pe cale reconvenţională , pârâta a solicitat să fie aduse la masa bunurilor de împărţit şi următoarele bunuri dobândite în timpul căsătoriei : un televizor color plasmă marca Samsung , 3 camere filmat funcţionale , un aparat foto , 2 stabilizatoare curent , un monitor , o unitate de calculator ; un aspirator , un fier de călcat ; 2 staţii pentru calculator ; o parabolică cu aparat ; o sobă faianţă ; parchet într-o cameră ; o masă ovală de 12 persoane ; 2 paturi ; 2 fotolii ; 2 mese cafea ; 4 pături ; o pilotă ; un birou calculator ; mobilă bucătărie ; 20 pahare ; 20 farfurii ; 5 oale diferite mărimi ; 2 covoare ; 3 perdele ; 3 jaluzele , 2 polate ; 10 ari teren arabil cumpărat de la Buta Ionel ; o magazie zidită din cărămidă ; un halângar vie din ţeavă ; gard împrejmuitor ; un bunar ; anexe proci şi pui .

La data de 1.10.2013 a fost depus la dosar răspunsul pârâtului la întâmpinarea pârâtei.

La data 3012.2013 , pârâta reclamantă reconvenţional Scurtu Ioana Liliana a formulat o precizare arătând că solicită să fie aduse la masa partajabilă şi următoarele bunuri : un televizor , 2 receivere ; un stabilizator curent ; 2 menghini ; un circular ; un motor ; o moară ; un aparat sudură ; 3 biciclete ; scule .

La data de 15.01.2013 , reclamantul pârât reconvenţional a formulat cerere de complinire a masei partajabile cu următoarele bunuri : un porc şi 5 găini.

Pentru probatoriu , a fost încuviinţată proba cu înscrisuri , atât pentru reclamant cât şi pentru pârâtă , proba cu interogatoriile reciproce ale părţilor , precum şi probă testimonială , în cauză fiind ascultaţi martorii : M. D. , S. E. , B. L. , Ş. D. .

Din oficiu , instanţa a solicitat Băncii Române de Dezvoltare ( BRD ) să comunice cuantumul ratelor achitate în baza contractului de credit nr. …./25.10.2006 , în perioada ianuarie 2013 – octombrie 2013 inclusiv.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Pe baza probatoriului administrat în cauză s-a pronunţat încheierea de admitere în principiu din 09.04.2014.

Prin încheierea de admitere în principiu s-a admis în parte şi în principiu cererea având ca obiect partaj bunuri comune formulată de reclamantul – pârât reconvenţional S.G. în contradictoriu cu pârâta reclamantă reconvenţional S. I.L..

S-a admis în parte şi în principiu cererea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă reconvenţional S. I.L. în contradictoriu cu  reclamantul – pârât reconvenţional S. G..

S-a constatat că reclamantul – pârât reconvenţional şi pârâta – reclamantă reconvenţional au dobândit în timpul căsătoriei , în cotă de ½ fiecare , următoarele bunuri : casă cu două camere şi sală deschisă , la care se află ataşate 3 încăperi în construcţie edificate până la centură , împreună cu terenul silişte de casă în suprafaţă de 2022 mp , situate în comuna G. , sat G. , judeţul Gorj , o maşină de spălat marca Zanussi , o ladă frigorifică marca Zanussi , 2 aragazuri cu câte  4 ochiuri fiecare, o butelie pentru aragaz , un frigider Zanussi , 1 şifonier cu două uşi , un monitor, 1 sistem , o unitate calculator , un cazan pentru fabricat ţuică , 1 televizor color marca Samsung , 1 cameră de filmat , 1 aparat foto , 1 stabilizator de curent , 1 aspirator , 1 fier de călcat , 1 staţie pentru calculator , 1 antenă parabolică , 1 sobă îmbrăcată în faianţă , parchet într-o cameră , 2 paturi , 2 fotolii , 2 mese cafea , 2 pături , mobilă de bucătărie , 20 pahare obişnuite , 20 farfurii obişnuite , 3 oale diferite mărimi , 2 covoare , 3 perdele , 1 magazie zidită din cărămidă , 1 halângar vie din ţeavă , 1 bunar , 2 coteţe de porci şi păsări, 2 receivere , 2 menghini , un circular , un motor , o moară , 3 biciclete , scule diverse.

S-a dispus majorarea lotului reclamantului – pârât reconvenţional cu suma de 2970 , reprezentând contravaloarea ratelor aferente contractului de credit bancar nr…../25.10.2006 achitate de către reclamant.

S-a respins în rest şi în principiu cererea principală .

S-a respins în rest şi în principiu cererea reconvenţională .

Pentru pronunţarea încheierii de admitere în principiu, instanţa a reţinut că, în ce priveşte bunurile dobândite de cei doi soţi în timpul căsătoriei, potrivit contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. …./13.12.2006 , reclamantul S. G. şi fosta sa soţie , pârâta S. I. G. , au dobândit suprafaţa de 2022mp teren silişte de casă situat în intravilanul comunei G. , sat G. , jud. Gorj , cu vecini la răsărit şoseaua , la apus B. S. , la Miazăzi D. O. şi la miazănoapte cu C. C. , împreună cu o casă cu două camere şi sală deschisă , construită din lemn , acoperită cu tablă , întabulat în CF nr. …… a comunei G..

De asemenea, s-a reţinut că fac parte din masa bunurilor de împărţit şi cele 3 încăperi ataşate casei de locuit , edificate din bolţari , până la stadiul centură , acestea fiind recunoscute prin întâmpinare de către pârâtă ( filele 36 ,41 din dosar ) şi răspunsul la interogatoriu ( filele 109-111 din dosar ), martorii ascultaţi la filele 66,67 şi 68 confirmând existenţa acestor edificate.

Au fost introduse la masa partajabilă bunurile recunoscute de pârâta reclamantă reconvenţional prin întâmpinare şi răspunsul la interogatoriu ( filele 109-111 din dosar ), respectiv : o maşină de spălat Zanussi ; o ladă frigorifică Zanussi ;  2 aragazuri cu câte  4 ochiuri fiecare ; un frigider Zanussi ; un şifonier cu două uşi ; un monitor ; un sistem ; o unitate calculator ; un cazan de fabricat ţuică .

Pe baza răspunsului pârâtului la interogatoriu , coroborat cu depoziţiile martorilor ascultaţi la filele 66,67 şi 68 din dosar şi cu înscrisul reprezentat de sesizarea făcută de reclamant către organele de poliţie ( filele 82,83 din dosar ) , au fost  incluse la masa bunurilor de împărţit următoarele bunuri : 1 televizor color marca Samsung , 1 cameră de filmat , 1 aparat foto , 1 stabilizator de curent , 1 aspirator , 1 fier de călcat , 1 staţie pentru calculator , 1 antenă parabolică , 1 sobă îmbrăcată în faianţă , parchet într-o cameră , 2 paturi , 2 fotolii , 2 mese cafea , 2 pături , mobilă de bucătărie , 20 pahare obişnuite , 20 farfurii obişnuite , 3 oale diferite mărimi , 2 covoare , 3 perdele , 1 magazie zidită din cărămidă , 1 halângar vie din ţeavă , 1 bunar , 2 coteţe de porci şi păsări,2 receivere , 2 menghini , un circular , un motor , o moară , 3 biciclete , scule diverse.

Nu a fost inclus la masa partajabilă terenul în suprafaţă de 10 ari , solicitat de către pârâta reclamantă reconvenţional să fie adus la masa bunurilor de împărţit , întrucât la dosarul cauzei nu există dovezi cu privire la faptul că părţile ar fi achiziţionat acest teren.

Avându-se în vedere şi natura bunului ce se solicita a fi inclus în masa partajabilă , se impunea ca părţile să facă dovada cu înscrisuri privind achiziţionarea acestui bun.

De asemenea , nu au fost incluse la masa partajabilă animalele şi păsările solicitate de reclamantul – pârât reconvenţional întrucât acestea nu mai există , pârâta precizând că le-a sacrificat pentru a asigura hrana fiicelor pe care le are împreună cu reclamantul.

Sub aspectul cotei de contribuţie la dobândirea bunurilor comune , s-a reţinut o cotă de contribuţie de ½ pentru fiecare dintre părţi , din probele cauzei nerezultând că vreuna dintre părţi ar avea o cotă de contribuţie mai mare la dobândirea bunurilor comune.

În ce priveşte cererea pârâtului privind majorarea lotului său cu c/valoarea ratelor aferente creditului bancar nr……/25.10.2006 , instanţa a apreciat-o  ca fiind întemeiată în parte .

Astfel , coroborând probele cauzei , respectiv sentinţa de divorţ din care rezultă perioada în care părţile s-au despărţit în fapt cu depoziţiile martorilor ascultaţi în cauza de faţă şi răspunsul Băncii Române de Dezvoltare la solicitarea instanţei , s-a reţinut  că , după despărţirea de pârâtă , reclamantul a achitat în exclusivitate suma de 2970 lei.

Faţă de aceste considerente , văzând şi dispoziţiile art. 983 şi 984 Cod procedură civilă , s-a admis  în parte şi în principiu cererea având ca obiect partaj bunuri comune formulată de reclamantul – pârât reconvenţional S. G. în contradictoriu cu pârâta reclamantă reconvenţional S. I. L..

S-a admis  în parte şi în principiu cererea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă reconvenţional S. I. L. în contradictoriu cu  reclamantul – pârât reconvenţional S. G..

S-a constatat  că reclamantul – pârât reconvenţional şi pârâta – reclamantă reconvenţional au dobândit în timpul căsătoriei , în cotă de ½ fiecare , următoarele bunuri : casă cu două camere şi sală deschisă , la care se află ataşate 3 încăperi în construcţie edificate până la centură , împreună cu terenul silişte de casă în suprafaţă de 2022 mp , situate în comuna G. , sat G. , judeţul Gorj , o maşină de spălat marca Zanussi , o ladă frigorifică marca Zanussi , 2 aragazuri cu câte  4 ochiuri fiecare, o butelie pentru aragaz , un frigider Zanussi , 1 şifonier cu două uşi , un monitor, 1 sistem , o unitate calculator , un cazan pentru fabricat ţuică , 1 televizor color marca Samsung , 1 cameră de filmat , 1 aparat foto , 1 stabilizator de curent , 1 aspirator , 1 fier de călcat , 1 staţie pentru calculator , 1 antenă parabolică , 1 sobă îmbrăcată în faianţă , parchet într-o cameră , 2 paturi , 2 fotolii , 2 mese cafea , 2 pături , mobilă de bucătărie , 20 pahare obişnuite , 20 farfurii obişnuite , 3 oale diferite mărimi , 2 covoare , 3 perdele , 1 magazie zidită din cărămidă , 1 halângar vie din ţeavă , 1 bunar , 2 coteţe de porci şi păsări,2 receivere , 2 menghini , un circular , un motor , o moară , 3 biciclete , scule diverse.

S-a dispus  majorarea lotului reclamantului – pârât reconvenţional cu suma de 2970 , reprezentând contravaloarea ratelor aferente contractului de credit bancar nr…../25.10.2006 achitate de către reclamant.

S-a dispus efectuarea expertizelor specialitatea construcţii civile şi evaluări bunuri imobile şi bunuri mobile.

Prin încheierea de şedinţă din 23.04.2014  a fost desemnat expert  pentru efectuarea expertizei specialitatea evaluare  proprietate imobiliară ,domnul  expert  R. P. , iar  pentru evaluarea bunurilor  mobile a fost numită  doamna expert M. G. .

La rapoartele de expertiză întocmite în cauză ,părţile au formulat obiecţiuni , obiecţiuni ce au fost  încuviinţate de  instanţă .

La formarea şi atribuirea loturilor , instanţa va ţine seama de criteriile stabilite în art.987 C.p.civ. , respectiv de mărimea cotei părţi ce se cuvine fiecăruia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor , posesia actuală a bunurilor şi va evita sultele disproporţionate, cu respectarea disp.art.983 alin.2 C.proc.civ. potrivit cu care instanţa va face împărţeala în natură.

Faţă de aceste considerente, se va admite în parte cererea principală , se va admite în parte cererea reconvenţională , urmând a fi omologat raportul de expertiză în varianta C (varianta finală) şi atribuite bunurile .

În baza art. 453 C.proc.civ. vor fi compensate între ele cheltuielile de judecată şi obligată pârâta –reclamantă reconvenţional la plata sumei de 1131 lei cheltuieli de judecată către reclamantul pârât.