Furt calificat

Decizie 408 din 08.06.2015


Drept penal

Furt calificat

- art. 208 alin. 1 Cod penal

- art. 209 alin. 1 lit. g) si i) Cod penal

- art.71 alin.3 Cod penal

- art. 396 alin. 2 Cod procedura penala

Schimbarea încadrarii juridice a faptei din infractiunea de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. g si i Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin.1 lit. a si art. 78 Cod penal din 1969 si cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala în infractiunea de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala.

Circumstanta agravanta prev. de art.75 alin.1 lit. a Cod penal din 1969 nu se aplica daca în continutul agravant al infractiunii intra ca element circumstantial savârsirea faptei de 2 sau mai multe persoane împreuna. Aceasta împrejurare se valorifica o singura data ca element circumstantial si în aceasta situatie se retine agravanta prev. de art.209 alin.1 lit. a Cod penal din 1969 (savârsirea faptei de doua sau mai multe persoane împreuna), nu agravanta legala prev. de art.75 alin.1 lit. a Cod penal din 1969 ( savârsirea faptei de 3 sau mai multe persoane împreuna).

Pedeapsa complementara si accesorie a interzicerii dreptului de a fi tutore sau curator (art.64 lit. e Cod penal din 1969). Nelegala aplicare.

În conformitate cu dispozitiile art.71 alin.3 Cod penal din 1969, „interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit. e Cod penal, se aplica tinându-se seama de natura si gravitatea infractiunii savârsite, de împrejurarile cauzei, de persoana infractorului si de interesele copilului ori ale persoanei aflate sub tutela sau curatela”

Curtea de Apel Oradea, Sectia penala

Decizia penala nr. 408 din 8 iunie 2015

Prin sentinta penala nr. 142 din data de 12 decembrie 2014 pronuntata de JUDECATORIA NEGRESTI OAS, în baza art. 396 alin. 2 Cod procedura penala a fost condamnat, printre altii, inculpatul M.G. P. la pedeapsa închisorii de 2 ani si 6 luni pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g si i Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin.1 lit. a) si art. 78 Cod penal din 1969 si cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala.

În baza art. 65 alin.1 Cod penal din 1969 i s-au interzis inculpatului drepturile prevazute de 64 alin. 1 lit.a teza a doua, lit, b si e Cod penal din 1969 pe o durata de 1 an.

În baza art. 71 Cod penal din 1969 i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit.a teza a doua, lit, b si e Cod penal din 1969.

S-a constatat ca infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat în prezenta cauza este concurenta cu infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinta penala nr. 166/01.11.2013 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas în dosar nr. 488/266/2013 si cu infractiunea pentru care a fost condamnat prin Sentinta penala nr. 124/17.06.2014 pronuntata de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 1240/83/2014 definitiva prin Decizia penala nr. 336/A/4.09.2014 a Curtii de Apel Oradea.

S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 16 ani închisoare din Sentinta penala nr. 124/17.06.2014 a Tribunalului Satu Mare definitiva prin Decizia penala nr. 336/A/4.09.2014 a Curtii de Apel Oradea, în pedepsele componente pe care le-a repus în individualitatea lor dupa cum urmeaza:

-15 ani închisoare pentru infractiunea prevazuta si pedepsita de art. 188 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 si art. 44 Cod penal

-1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. 1 Cod penal din 1969 aplicata inculpatului prin Sentinta penala nr. 166/01.11.2013 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas în dosar nr. 488/266/2013.

În baza art. 36 alin. (1) si 34 al. (1) lit. b) Cod penal 1969, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare aplicata inculpatului prin prezenta sentinta cu pedeapsa de 15 ani închisoare aplicata inculpatului prin Sentinta penala nr. 124/17.06.2014 a Tribunalului Satu Mare si s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 15 ani închisoare la care s-a adaugat un spor de 4 luni, în total pedeapsa de 15 ani si 4 luni închisoare.

În temeiul art. 36 alin. 3 Cod penal din 1969 s-a dedus din durata pedepsei aplicate inculpatului durata pedepsei executata în temeiul mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 192/5.09.2014 pâna la zi.

În temeiul art. 83 Cod penal s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa de 1 an închisoare aplicata prin Sentinta penala nr. 166/01.11.2013 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas separat de pedeapsa aplicata prin prezenta hotarâre.

S-a anulat Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 192/5.09.2014 emis de Tribunalul Satu Mare în temeiul Sentintei penale nr. 124/17.06.2014 si s-a dispus emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei conform prezentei sentinte.

S-a admis în parte actiunea civila exercitata de partea civila S.V., domiciliat în R. nr. xxx, jud. Satu Mare si au fost obligati inculpatii în solidar sa plateasca partii civile suma de 10.000 lei cu titlu de despagubiri civile.

În temeiul art.274 alin.1 raportat la art. 272 Cod procedura penala, au fost obligati inculpatii la plata sumei de 1600 lei, câte 400 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedura penala s-a dispus virarea în contul Baroului de avocati Satu Mare din fondurile avansate de Ministerul Justitiei, a sumei de 600 lei reprezentând onorariul cuvenit avocatului H. M. desemnat din oficiu sa acorde asistenta juridica inculpatilor în baza delegatiei cu nr.104/24.10.2014 emisa de Baroul Satu Mare, a sumei de 1200 lei reprezentând onorariul cuvenit avocatului B. V. R. pentru faza de urmarire penala în baza delegatiilor de asistenta juridica obligatorie nr. 54/25.03.2014; 55/25.03.2014; 63/4.04.2014; 64/4.04.2014, a sumei de 300 lei reprezentând onorariul cuvenit avocatului P.A. pentru faza de urmarire penala în baza delegatiei de asistenta juridica obligatorie nr. 5/13.01.2014 si a sumei de 300 lei reprezentând onorariul cuvenit avocatei C. L. pentru faza de urmarire penala în baza delegatiei de asistenta juridica obligatorie nr. 4/10.01.2014.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin rechizitoriul emis în data de 25.06.2014 în dosar nr. …/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria N.O. au fost trimisi în judecata inculpatii M.V. O., M. G. P., în stare de detinere în alta cauza, P.I.S. si P.A. în stare de stare de libertate, pentru savârsirea infractiunii de furt calificat, fapta prevazuta si pedepsita de art. 229 alin. 1 lit. b si d Cod penal.

În actul de sesizare s-a retinut ca în cursul anului 2008, în perioada 15.09-04.10.2008 inculpatii M.V. O., M. G.P., P. I. S. si P. A. au cazut de comun acord pentru a sustrage cupru, fapt pentru care pe timp de noapte s-au deplasat cu totii la palincia persoanei vatamate S.V.

Inculpatul M. V. O. a fortat cu ajutorul unui topor lacatul ce asigura usa de acces în palincie, dupa care au patruns cu totii înauntru si au sustras doua cazane si racitorul ce se afla în cada.

Ulterior inculpatii au distrus cazanele si racitorul pentru a le transporta mai usor în saci si pentru a nu atrage atentia asupra lor. Initial sacii au fost ascunsi lânga râul Talna, iar a doua zi prin intermediul inculpatului M.V.O. au fost înstrainati unei persoane necunoscute contra sumei de 1200 lei, banii fiind împaratiti în mod egal.

Fapta savârsita de inculpati se sustine cu urmatoarele mijloace de proba: proces verbal de consemnarea plângerii sau denuntului (fila 8); proces verbal de cercetare la fata locului si plansa fotografica (f.23); declaratia partii vatamate S. V. C. ( f. 84-85); declaratia suspectilor M. V.O., M.G. P., P. A., (f. 32-34, 47-48, 60-62); declaratia inculpatilor M. V. O., M. G. P., P. A., (f. 38-40, 51-53, 64-66); raportul de constatare tehnico-stiintifica întocmit de I.P.J. Maramures - Serviciul Criminalistic din data de 28.02.2014 (f. 69-75).

Cercetarea judecatoreasca s-a desfasurat în conditiile art. 375 si 377 Cod procedura penala., având în vedere ca la termenul de judecata din data de 10.10.2014 inculpatii M.G. P., M. V.O. si P. A. au declarat ca recunosc fapta pentru care au fost trimisi în judecata si au solicitat ca judecarea cauzei sa aiba loc în baza probelor administrate în faza de urmarire penala, potrivit procedurii recunoasterii învinuirii iar instanta a admis cererea inculpatilor.

Coroborând declaratiile inculpatilor date în fata instantei cu probele administrate în faza de urmarire penala instanta de fond a retinut urmatoarea situatie de fapt:

În toamna anului 2008, respectiv în perioada 15.09.2008 – 4.10.2008 (raportându-ne la momentul formularii plângerii de catre persoana vatamata S. V. si la declaratia acestuia) inculpatii au convenit sa sustraga cupru din distileria persoanei vatamate S. V., situata în comuna R., inculpatii fiind motivati de faptul ca stiau o anumita persoana care cumpara tabla existând astfel oportunitatea valorificarii cuprului.

Declaratiile inculpatilor concorda în ceea ce priveste descrierea modalitatii concrete de savârsire a faptei, în ceea ce priveste actiunea ce realizeaza elementul material al infractiunii de furt calificat, pozitia subiectiva a inculpatilor fata de savârsirea faptei si urmarile acesteia si scopul urmarit de inculpati, acela al însusirii obiectelor din cupru pentru valorificarea acestora. Totodata din declaratiile inculpatilor a rezultat si circumstantele reale în care a fost savârsita fapta respectiv în timpul noptii, prin efractie si de catre toti cei patru inculpati.

Între declaratiile inculpatilor M. G. P. si M. V.O. au existat anumite contradictii în ceea ce priveste initiativa savârsirii furtului, inculpatii imputându-si reciproc calitatea de instigator, precum si în ceea ce priveste activitatea ulterioara savârsirii faptei, de valorificare a cuprului sustras, fiecare dintre cei doi inculpati sustinând ca celalalt cunostea si a luat legatura cu persoanele care au cumparat de la inculpati cuprul sustras. Sub aspectul retinerii elementelor constitutive ale infractiunii de furt calificat în ceea ce priveste activitatea desfasurata de cei doi inculpati împrejurarile mai sus mentionate nu au relevanta, putând influenta doar individualizarea pedepsei în raport cu contributia concreta a fiecaruia la savârsirea faptei.

Cert a fost ca initiativa savârsirii furtului a apartinut inculpatilor M. V.O. si M.G., acestia atragându-i în activitatea infractionala si pe inculpatii P. I. S. si P. A. si de asemenea primii doi inculpati au fost cei care s-au ocupat de valorificarea cuprului ulterior savârsirii faptei. Mijloacele necesare savârsirii faptei respectiv instrumentele folosite pentru înlaturarea lacatului precum si mijlocul de transport au fost asigurate de inculpatul M.V.O. Toti cei patru inculpati au participat la savârsirea furtului iar actiunile acestora s-au îmbinat într-o activitate unica de luare a celor doua cazane din cupru si a racitorului din palincia persoanei vatamate, prin fortarea lacatului de la usa de acces cu ajutorul unui levier si a unui topor, si prin dislocarea caramizilor în care erau încorporate cele doua cazane. În toate declaratiile inculpatilor se mentioneaza ca toti patru au patruns în palincie si au participat la dislocarea caramizilor care asigurau cele doua cazane, scoaterea acestora din palincie, încarcarea acestora în mijlocul de transport pe care îl aveau la dispozitie. Cu alte cuvinte activitatea de luare a bunurilor, de apropriere a acestora (de trecere a bunurilor în sfera de stapânire a inculpatilor) s-a realizat în comun prin actiunile concordante ale inculpatilor, retinându-se în privinta tuturor inculpatilor savârsirea infractiunii de furt calificat prin efractie, raportat la modalitatea de patrundere în locul unde se gaseau bunurile sustrase, chiar daca în concret actiunea de distrugere a lacatului a fost realizata numai de catre unul dintre inculpati.

Obiectele sustrase au fost transportate cu caruta apartinând inculpatului M. V. iar pe drum între localitatile R. si Orasu Nou inculpatii le-au taiat în bucati pentru a nu atrage atentia si, ulterior, le-au depozitat în saci pe un câmp în apropierea râului Talna. În dimineata urmatoare inculpatii au predat cuprul unor persoane a caror identitate nu a fost indicata de catre inculpati. Inculpatii M. G. P. si M. A., au plecat împreuna cu persoanele carora le-au predat cuprul ajutând la descarcarea acestuia în apropierea restaurantului din M. si au primit de la persoanele respective suma de 1250 lei pe care ulterior au împartit-o si cu inculpatii P. I. S. si P. A.

Inculpatul P. A., a sustinut ca initial inculpatul M.V. i-a solicitat ajutorul pentru a transporta fier vechi, fara a-i aduce la cunostinta ca în fapt ceilalti trei inculpati planuiau sa sustraga cazanele de la palincie, împrejurare pe care a constientizat-o doar când a ajuns la fata locului si totodata a invocat faptul ca era în stare de ebrietate. Sustinerile acestuia nu s-au coroborat cu declaratiile inculpatilor M.G. si M. V., care au aratat ca le-au comunicat inculpatilor P. A. si P. I. S. intentia de a sustrage cazanele din palincia persoanei vatamate si acestia au fost de acord. Pe de alta parte chiar daca sustinerile inculpatului ar fi reale, din declaratiile acestuia rezulta ca, cel putin în momentul în care a ajuns la palincie a cunoscut faptul ca aceasta apartine persoanei vatamate S. V., si a participat efectiv la sustragerea cazanelor si în pofida faptului ca inculpatul sustine ca era în stare de ebrietate prin declaratiile date în faza de urmarire penala acesta a descris amanuntit activitatea desfasurata personal precum si de catre ceilalti inculpati.

Prin urmare niciuna din împrejurarile invocate de inculpatul P. A. nu este de natura a înlatura sau a atenua vinovatia acestuia.

În drept, fapta inculpatilor M.V. O., M.G. P., P.A. si P. I. S., de a patrunde în perioada 15.09.- 4.10.2008 pe timp de noapte si prin efractie în palincia persoanei vatamate S. V. si de a sustrage doua cazane si un racitor din cupru întruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g) si i) Cod penal din 1969, în vigoare la data savârsirii faptei, cu retinerea circumstantei agravante prevazuta de art. 75 alin.1 lit. a) din 1969, respectiv savârsirea faptei de catre trei sau mai multe persoane împreuna.

Potrivit art. 5 Cod penal în cazul în care de la savârsirea infractiunii pâna la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale se aplica legea penala mai favorabila.

În aplicarea dispozitiilor legale mentionate, luând în considerare în mod global limitele de pedeapsa, institutiile de drept penal incidente în speta prevazute de vechiul cod penal comparativ cu codul penal actual instanta urmeaza a aplica legea mai favorabila în mod distinct pentru fiecare inculpat în parte, urmând a fi avute în vedere la stabilirea pedepsei.

Cu privire la inculpatul M.G. P., instanta de fond a apreciat ca legea penala mai favorabila a constituit-o Codul penal din 1969. Din analiza cazierului judiciar al inculpatului (f. 55) instanta de fond a constatat ca infractiunea dedusa judecatii în prezenta cauza a fost concurenta cu infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinta penala nr. 166/01.11.2013 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas în dosar nr. 488/266/2013 si cu infractiunea pentru care a fost condamnat prin Sentinta penala nr. 124/17.06.2014 pronuntata de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 1240/83/2014 definitiva prin Decizia penala nr. 336/A/4.09.2014 a Curtii de Apel Oradea.

Conform dispozitiilor art. 36 alin. 1 Cod penal din 1969, respectiv art. 40 alin. 1 Cod penal dispozitiile privind regimul sanctionator al concursului de infractiuni se aplica si în cazul în care infractorul condamnat definitiv, este judecat ulterior pentru o infractiune concurenta.

Sub acest aspect prevederile vechiului cod penal au fost mai favorabile având în vedere efectul facultativ al agravarii pedepsei precum si cuantumul sporului ce poate fi aplicat în cazul concursului de infractiuni potrivit art. 34 Cod penal din 1969 raportat la faptul ca noul cod instituie obligativitatea aplicarii la pedeapsa de baza (pedeapsa cea mai grea) a unui spor egal cu 1/3 din suma celorlalte pedepse.

Asa cum s-a retinut în descrierea starii de fapt inculpatul M.G. P., alaturi de inculpatul M. V., a avut initiativa savârsirii faptei, determinându-i sa participe si pe inculpatii P. A. si P. I. S., în vederea realizarii în mod eficient a activitatii infractionale. Totodata având în vedere faptul ca furtul a fost savârsit de catre patru persoane împreuna, în timpul noptii si prin efractie, între limitele de pedeapsa prevazute de art. 209 alin. 1 Cod penal din 1969 , astfel cum au fost reduse potrivit art. 396 alin. 10 Cod procedura penala, instanta de fond l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa închisorii de 2 ani si 6 luni pentru savârsirea infractiunii de furt calificat, prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g si i Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 75 alin.1 lit. a si art. 78 Cod penal din 1969.

Natura faptei savârsite a reflectat o atitudine de sfidare de catre inculpat a valorilor sociale referitoare la posesia si detentia asupra bunurilor mobile si releva existenta unei nedemnitati în exercitarea drepturilor de natura electorala dar si a dreptului de a fi tutore sau curator, acesta din urma implicând si administrarea patrimoniului unei persoane.

În consecinta, în baza art. 65 alin.1 Cod penal din 1969 instanta de fond i-a interzis inculpatului drepturile prevazute de 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit. b si e Cod penal din 1969 pe o durata de 1 an iar în temeiul art. 71 Cod penal din 1969 instanta de fond i-a interzis inculpatului ca pedeapsa accesorie drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit.a teza a doua, lit, b si e Cod penal din 1969.

Retinând faptul ca infractiunea dedusa judecatii în prezenta cauza a fost concurenta cu faptele ce au atras condamnarile înscrise în cazierul judiciar, instanta de fond a facut aplicarea dispozitiilor art. 36 alin. 1 Cod penal din 1969 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b din vechiul cod penal procedând la contopirea pedepsei de 2 ani si 6 luni aplicata inculpatului prin prezenta sentinta cu pedeapsa de 15 ani închisoare aplicata prin Sentinta penala nr. 124/17.06.2014 a Tribunalului Satu Mare definitiva prin Decizia penala nr. 336/A/4.09.2014 a Curtii de Apel Oradea, pentru infractiunea prevazuta si pedepsita de art. 188 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 si art. 44 Cod penal.

Prin aceeasi sentinta s-a dispus si revocarea suspendarii conditionate a pedepsei de 1 an închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin Sentinta penala nr. 166/01.11.2013 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas în dosar nr. 488/266/2013 si executarea acesteia în regim de detentie alaturat pedepsei ce a atras revocarea suspendarii.

Având în vedere dispozitiile art. 83 Cod penal din 1969 precum si faptul anterior s-a dispus revocarea suspendarii conditionate a pedepsei de 1 an închisoare si executarea acesteia în regim de detentie prin sentinta penala mai sus mentionata intrata în puterea lucrului judecat, instanta de fond a constatat ca aceasta pedeapsa nu poate intra în contopire, deoarece prin aplicarea regimului sanctionator prevazut pentru concursul de infractiuni, acela al cumulului juridic, s-ar înlatura practic efectul revocarii suspendarii conditionate prevazut de art. 83 Cod penal si s-ar aduce atingere totodata puterii de lucru judecat al Sentintei penale nr. 124/17.06.2014 a Tribunalului Satu Mare.

În consecinta, prima instanta a descontopit pedeapsa rezultanta de 16 ani închisoare din Sentinta penala nr. 124/17.06.2014 a Tribunalului Satu Mare definitiva prin Decizia penala nr. 336/A/4.09.2014 a Curtii de Apel Oradea, în pedepsele componente pe care le-a repus în individualitatea lor dupa cum urmeaza:

-15 ani închisoare pentru infractiunea prevazuta si pedepsita de art. 188 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 si art. 44 Cod penal

-1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. 1 Cod penal din 1969 aplicata inculpatului prin Sentinta penala nr. 166/01.11.2013 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas în dosar nr. 488/266/2013

În baza art. 36 al. (1) si 34 al. (1) lit. b) Cp 1969, cu aplic. art. 5 al. (1) Cod penal, instanta de fond a contopit pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare aplicata inculpatului prin prezenta sentinta cu pedeapsa de 15 ani închisoare aplicata inculpatului prin Sentinta penala nr. 124/17.06.2014 a Tribunalului Satu Mare, dispunând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 15 ani închisoare la care s-a adaugat un spor de 4 luni, în total pedeapsa de 15 ani si 4 luni închisoare.

În temeiul art. 36 alin. 3 Cod penal din 1969 s-a dedus din durata pedepsei aplicate inculpatului durata pedepsei executata în temeiul Mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 192/5.09.2014 pâna la zi.

În temeiul art. 83 Cod penal instanta de fond a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa de 1 an închisoare aplicata prin Sentinta penala nr. 166/01.11.2013 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas separat de pedeapsa aplicata prin prezenta hotarâre.

S-a anulat MANDATUL DE EXECUTARE A PEDEPSEI INCHISORII nr. 192/5.09.2014 emis de Tribunalul Satu Mare în temeiul Sentintei penale nr. 124/17.06.2014 si s-a dispus emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei conform prezentei sentinte.

În ceea ce priveste actiunea civila, instanta de fond a retinut faptul ca în prezenta cauza au fost îndeplinite conditiile cumulative prevazute de art. 998–999 Cod civil. În speta este dovedita existenta faptei ilicite, cauzarea unui prejudiciu constând în contravaloarea celor doua cazane de tuica si racitorului, legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu, precum si vinovatia inculpatilor, care au actionat cu intentie directa.

În ceea ce priveste cuantumul prejudiciului s-a retinut faptul ca partea civila nu a dovedit ca valoarea bunurilor sustrase ar fi de 20.000 lei, astfel încât instanta a avut în vedere un pret de circulatie mediu pentru cele doua cazane de tuica confectionate din cupru si pentru racitor si a admis în parte actiunea civila exercitata de partea civila S. V., obligând inculpatii în solidar sa plateasca partii civile suma de 10.000 lei cu titlu de despagubiri civile.

În temeiul art.274 alin.1 raportat la art. 272 Cod procedura penala, instanta de fond i-a obligat pe inculpati la plata sumei de 1600 lei, câte 400 de lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedura penala s-a dispus virarea în contul Baroului de avocati Satu Mare din fondurile avansate de Ministerul Justitiei, a sumei de 600 lei reprezentând onorariul cuvenit avocatului H. M. desemnat din oficiu sa acorde asistenta juridica inculpatilor în baza delegatiei cu nr.104/24.10.2014 emisa de Baroul Satu Mare, a sumei de 1200 lei reprezentând onorariul cuvenit avocatului B.V. R. pentru faza de urmarire penala în baza delegatiilor de asistenta juridica obligatorie nr. 54/25.03.2014; 55/25.03.2014; 63/4.04.2014; 64/4.04.2014, a sumei de 300 lei reprezentând onorariul cuvenit avocatului P. A. pentru faza de urmarire penala în baza delegatiei de asistenta juridica obligatorie nr. 5/13.01.2014 si a sumei de 300 lei reprezentând onorariul cuvenit avocatei C. Legea pentru faza de urmarire penala în baza delegatiei de asistenta juridica obligatorie nr. 4/10.01.2014.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal, a declarat apel inculpatul M.G. P. solicitând admiterea apelului, desfiintarea hotarârii atacate si schimbarea încadrarii juridice din infractiunea de furt calificat prevazuta de art. 208 – 209 alin.1 lit. g si i Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal în infractiunea de furt calificat prevazuta de articolul 208 – 209 alin.1 lit. a, g si i cu aplicarea art.5 Cod penal cu înlaturarea dispozitiilor art.75 alin.1 lit. a si art. 78 Cod penal din 1969 si reindividualizarea pedepsei.

Curtea, prin decizia penala nr. 408 din 8 iunie 2015, în baza articolului 421 punctul 2 litera a din Codul de procedura penala a admis apelul declarat de inculpatul M.G.P. împotriva sentintei penale nr.142 din 12.12.2014 a Judecatoriei Negresti - Oas pe care a desfiintat-o si, în rejudecare, a înlaturat prevederile art. 36 alin.1 si 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal,

A descontopit pedeapsa de 15 ani si 4 luni închisoare aplicata inculpatului M.G. P. în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor si anume 2 ani si 6 luni închisoare aplicata inculpatului prin prezenta sentinta si 15 ani închisoare aplicata inculpatului prin Sentinta penala nr. 124/17.06.2014 a Tribunalului Satu Mare si a înlaturat sporul de 4 luni închisoare.

A înlaturat dispozitia de condamnare a inculpatului la pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare aplicata în cauza. În baza art. 386 Cod procedura penala a schimbat încadrarea juridica a faptei din infractiunea de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. g si i Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin.1 lit. a si art. 78 Cod penal din 1969 si cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala în infractiunea de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala, text de lege în baza caruia l-a condamnat pe inculpatul M. G.P. la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare.

În baza art. 65 alin.1 Cod penal din 1969 a interzis inculpatului drepturile prevazute de 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969 pe o durata de 1 an.

În baza art. 71 Cod penal din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969.

A mentinut dispozitia de descontopire a pedepsei rezultante de 16 ani închisoare din sentinta penala nr. 124/17.06.2014 a Tribunalului Satu Mare definitiva prin decizia penala nr. 336/A/4.09.2014 a Curtii de Apel Oradea, în pedepsele componente de 15 ani închisoare pentru infractiunea prevazuta si pedepsita de art. 188 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 si art. 44 Cod penal si 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 - art. 209 alin. 1 lit. 1 Cod penal din 1969 aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 166/01.11.2013 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas în dosar nr. 488/266/2013.

În baza art. 36 al. 1 si 34 al. 1 lit. b Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal a contopit pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare aplicata inculpatului în cauza cu pedeapsa de 15 ani închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 124/17.06.2014 a Tribunalului Satu Mare si a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 15 ani închisoare la care adauga un spor de 4 luni, în total pedeapsa de 15 ani si 4 luni închisoare.

A mentinut dispozitia instantei de fond de aplicare a art. 83 Cod penal, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa de 1 an închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 166/01.11.2013 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas separat de pedeapsa aplicata prin prezenta hotarâre.

A anulat MANDATUL DE EXECUTARE A PEDEPSEI INCHISORII nr. 192/5.09.2014 emis de Tribunalul Satu Mare în temeiul sentintei penale nr. 124/17.06.2014 si a dispus emiterea unui nou mandat potrivit prezentei.

A mentinut restul dispozitiilor sentintei apelate.

Conform art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat au ramas în sarcina statului.

Suma de 200 lei onorariu pentru aparatori din oficiu, avocat G.S, conform delegatiei nr. 2778/2015 emisa de Baroul Bihor se va plati din fondurile Ministerului Justitiei.

În motivare, curtea a retinut ca, prin rechizitoriul emis în data de 25.06.2014 în dosar nr.776/P/2008 al Parchetului de pe lânga JUDECATORIA NEGRESTI OAS a fost trimis în judecata, printre altii, inculpatul M.G. P, în stare de detinere în alta cauza, pentru savârsirea infractiunii de furt calificat, fapta prevazuta si pedepsita de art. 229 alin. 1 lit. b si d Cod penal din 1969.

S-a retinut ca, în cursul anului 2008, în perioada 15.09-04.10.2008, inculpatii M. G. P, M. V.O, P.I. S. si P. A. au cazut de comun acord pentru a sustrage cupru, fapt pentru care pe timp de noapte s-au deplasat cu totii la palincaria persoanei vatamate S.V. Inculpatul M. V.O. a fortat cu ajutorul unui topor lacatul ce asigura usa de acces în palincarie, dupa care au patruns cu totii înauntru si au sustras doua cazane si racitorul ce se afla în cada.

Ulterior, inculpatii au distrus cazanele si racitorul pentru a le transporta mai usor în saci si pentru a nu atrage atentia asupra lor. Initial sacii au fost ascunsi lânga râul Talna, iar a doua zi prin intermediul inculpatului M.V.O. au fost înstrainati unei persoane necunoscute contra sumei de 1200 lei, banii fiind împaratiti în mod egal.

Audiat în cursul cercetarii judecatoresti, inculpatul M. G. P. a solicitat aplicarea procedurii instituita prin art. 375 din Codul de procedura penala, cerere admisa de catre instanta.

Analizând obiectiv probele dosarului s-a constatat justetea concluziei instantei de fond relativ la existenta si vinovatia inculpatului M.G.P.

Curtea a apreciat însa întemeiata critica referitoare la gresita încadrare juridica data de instanta de fond faptei inculpatului M.G.P. si, prin urmare, cererea acestuia de schimbare a încadrarii juridice data faptei din infractiunea de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. g si i Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin.1 lit. a si art. 78 Cod penal din 1969 si cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala în infractiunea de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala.

Din probatoriul administrat rezulta ca inculpatii M. V. O, M.G.P, P. A. si P.I.S. au patruns cu totii, în perioada 15.09.- 4.10.2008, pe timp de noapte si prin efractie în palincaria persoanei vatamate S. V. si au sustras doua cazane si un racitor din cupru.

Circumstanta agravanta prev. de art.75 alin.1 lit. a Cod penal din 1969 nu se aplica daca în continutul agravant al infractiunii intra ca element circumstantial savârsirea faptei de 2 sau mai multe persoane împreuna. Aceasta împrejurare se valorifica o singura data ca element circumstantial si în aceasta situatie se retine agravanta prev. de art.209 alin.1 lit. a Cod penal din 1969 (savârsirea faptei de doua sau mai multe persoane împreuna), nu agravanta legala prev. de art.75 alin.1 lit. a Cod penal din 1969 ( savârsirea faptei de 3 sau mai multe persoane împreuna).

Prin furt savârsit ,,de doua sau mai multe persoane împreuna” se întelege, în sens larg, furt savârsit de catre doi sau mai multi participanti, autori, instigatori si complici, din care cel putin unul este autor. Legea prevede ca pentru existenta acestui element circumstantial este necesar ca aceste persoane sa fi savârsit fapta împreuna. Aceasta presupune ca faptuitorii sa fi actionat efectiv si concomitent în momentul savârsirii infractiunii. Aceasta agravanta este operabila numai în cazul unei activitati concomitente a participantilor si existenta unui obiect comun asupra caruia se exercita aceasta activitate. Aplicarea prevederilor art. 209 lit. a Cod penal din 1969 exclude agravanta legala generala prevazuta de art. 75 lit. a Cod penal din 1969 referitoare la savârsirea unei infractiuni de trei sau mai multe persoane împreuna. Altfel spus, atunci când agravanta prev. de art.209 alin.1 lit. a Cod penal din 1969 este aplicabila, cum este si cazul în speta, este exclusa agravanta legala generala prevazuta de art. 75 lit. a Cod penal din 1969. În aceasta situatie, trebuie aplicata agravanta prevazuta de art. 209 lit. a Cod penal din 1969 si nu cea prevazuta de art. 75 lit. a Cod penal din 1969.

Astfel, sub acest aspect apelul declarat de inculpat este întemeiat, urmând a fi admis ca atare si în baza art. 386 Cod procedura penala schimbata încadrarea juridica a faptei din infractiunea de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. g si i Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin.1 lit. a si art. 78 Cod penal din 1969 si cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala în infractiunea de furt calificat prevazuta si pedepsita de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala, text de lege în baza caruia va condamna pe inculpatul M.G.P. la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare.

La individualizarea pedepsei, curtea a avut în vedere dispozitiile art. 72 Cod penal din 1969, limitele de pedeapsa, gradul de pericol social si împrejurarile concrete în care infractiunea a fost comisa, respectiv timpul si mijloacele savârsirii ei, pe timp de noapte, prin efractie, urmarile produse, respectiv prejudiciul creat, profilul moral al inculpatului concretizat de fisa de cazier judiciar aflata la fila 55 din dosarul instantei de fond, ceea ce probeaza si predilectia pentru savârsirea infractiunilor în dauna avutului particular.

Având în vedere faptul ca infractiunea dedusa judecatii în prezenta cauza este concurenta cu faptele ce au atras condamnarile înscrise în cazierul judiciar, curtea a facut aplicarea dispozitiilor art. 36 alin. 1 Cod penal din 1969 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b din acelasi cod si a procedat la contopirea pedepsei de 2 ani si 6 luni cu pedeapsa de 15 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 124/17.06.2014 a Tribunalului Satu Mare definitiva prin decizia penala nr. 336/A/4.09.2014 a Curtii de Apel Oradea, pentru infractiunea prevazuta si pedepsita de art. 188 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 si art. 44 Cod penal, în pedeapsa cea mai grea, pe care o va spori cu 4 luni închisoare.

S-a mai retinut ca prin aceeasi sentinta s-a dispus si revocarea suspendarii conditionate a pedepsei de 1 an închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr. 166/01.11.2013 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas în dosar nr. 488/266/2013 si executarea acesteia în regim de detentie alaturat pedepsei ce a atras revocarea suspendarii, instanta mentinând dispozitia instantei de fond de aplicare a art. 83 Cod penal, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa de 1 an închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 166/01.11.2013 pronuntata de Judecatoria Negresti - Oas separat de pedeapsa aplicata prin prezenta hotarâre.

Curtea a aplicat si un spor de pedeapsa de 4 luni închisoare, fiind justificat prin numarul infractiunilor ce intra în concurs si gravitatea acestora ce releva un grad ridicat de periculozitate sociala a inculpatului si perseverenta infractionala a acestuia.

În cauza, inculpatul a savârsit infractiunea de furt calificat, infractiune care prin natura ei, gradul de pericol social si prin raportare la persoana inculpatului, duc la concluzia existentei unei nedemnitati în exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a lit.b Cod penal, astfel ca instanta a interzis cu titlu de pedeapsa complementara pe durata de un an conform art. 65 Cod penal din 1969 si accesorie în conditiile si pe durata stipulata de art. 71 Cod penal din 1969, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal din 1969.

În conformitate cu dispozitiile art.71 alin.3 Cod penal din 1969, „interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit. e Cod penal, se aplica tinându-se seama de natura si gravitatea infractiunii savârsite, de împrejurarile cauzei, de persoana infractorului si de interesele copilului ori ale persoanei aflate sub tutela sau curatela”

În speta s-a constatat ca inculpatul nu a savârsit o infractiune care sa aiba legatura cu o eventuala calitate de tutore sau curator. Aceasta, deoarece, ca si în cazul drepturilor parintesti, interdictia exercitarii dreptului de a fi tutore sau curator este determinata de savârsirea unor infractiuni care le fac nedemne de a îndeplini pe viitor îndatoririle legate de aceasta calitate, facând ca persoana condamnata sa nu mai prezinte garantii morale pentru a fi tutore sau curator. Altfel spus, pedeapsa complementara si accesorie a interzicerii dreptului de a fi tutore sau curator (art.64 lit. e Cod penal din 1969) poate fi dispusa numai daca se constata o legatura între infractiunea savârsita si calitatea de tutore sau curator, în sensul ca savârsirea faptei releva nedemnitatea în exercitarea drepturilor derivate din calitatea respectiva.

Aplicarea pedepselor respective (complementara si accesorie) constituind o ingerinta în exercitarea dreptului la respectarea vietii private si de familie, se justifica numai daca acestea sunt consonante cu dispozitiile prevazute de art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, în sensul ca instanta sa-si formeze convingerea ca, în raport cu tipul de infractiune savârsita de inculpat, cu conduita acestuia si cu interesul minorului, limitarea exercitarii acestui drept este o masura necesara pentru protejarea minorului si, ca atare, urmareste un scop legitim.

În speta, însa, nu au fost îndeplinite conditiile prevazute nici de art.64 lit. e) Cod penal din 1969 si nici de art.8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, motiv pentru care instanta de control judiciar nu a mai aplicat interdictie în calea de atac, astfel ca si sub acest aspect apelul declarat de inculpat a fost întemeiat.

Domenii speta