Alte cereri

Decizie 1731 din 05.12.2011


Prin actiunea introdusa si înregistrata la 09 decembrie 2008, reclamantii M. M., M. I., M. D., M. A., G. S., C. E., B. E., M. S., R. E., M. A., M. V., M. I. si P. V. i-au chemat în judecata pe pârâtii: D. V., D. M., V. I., Primaria comunei Izvoarele Sucevei prin primar, Comisia comunala de fond funciar Izvoarele Sucevei, Comisia judeteana Suceava pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor Suceava si Directia Silvica Suceava, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate ca în actul juridic intitulat „Tabloul proprietatilor particulare”, apartinând de fostul judet Radauti în anul 1946 la numarul curent 122 a fost trecut autorul reclamantilor cu numele I. M., în loc de I. M. ( si nu în loc de D. M. – autorul primilor trei pârâti ), urmând a se dispune modificarea partiala a înscrisului în acest sens si obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare au aratat ca sunt mostenitorii defunctilor M. C. si M. V., iar acestia sunt fii defunctului M. I. zis I. ( decedat la … ); ca acesta din urma s-a nascut la … în comuna … apartinând de Ucraina si întrucât s-a nascut si a crescut într-o zona de influenta ucraineana, cu toate ca în actele de stare civila apare prenumele I., era cunosc cu prenumele de I. (sinonimul din limba ucraineana).

Cunoscând ca autorul lor a fost proprietarul suprafetei de circa 500 ha cu vegetatie forestiera si poieni împadurite, fiind înscris în Tabloul proprietatilor de paduri particulare apartinând de fostul judet Radauti, în anul 1946, la numarul curent 122, la locul numit „Hrebeni” de pe raza comunei Izvoarele Sucevei, apartinând de Ocolul Silvic Breaza, ei au solicitat, înca din anul 2005 reconstituirea dreptului de proprietate, dupa autorul lor I. M. zis I., dar ca pârâtii s-au prezentat ca fiind mostenitori a lui D. M. si au sustinut ca în mod gresit în loc de D. M. s-ar fi înscris I. M., desi, în realitate, era una si aceiasi persoana, aspect ce este contrar realitatii.

Deosebit de aceasta, s-a aratat ca pârâtii D. V., D. M. si V. I. – în contradictoriu cu pârâta Comisia de fond funciar Izvoarele Sucevei au sesizat Tribunalul cu actiune în anulare act si care a fost solutionata prin sentinta civila nr.186/2007 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc, sentinta care, însa, nu le este opozabila dat fiind ca nu au fost chemati în judecata.

În acelasi timp reclamantii au aratat ca, în realitate, „I.” din limba ucraineana are corespondent în limba româna cu „I.”, care este un prenume si nu un nume de familie si ca primii 5 pârâti, în mod intentionat, au creat confuzie între numele si prenumele celor doi defuncti, autorul lor si al pârâtilor, ca în Tabloul proprietatilor de paduri particulare la rubrica „numele proprietarului” se consemna la vremea respectiva, de regula, mai întâi prenumele si apoi numele proprietarului si nu invers, iar din actele de stare civila, reiese ca autorul pârâtilor avea numele de familie D. si prenumele M., încât numele de familie D. nu putea fi asimilat prenumelui I..

Reclamantii si-au justificat actiunea pe considerentul ca cererile lor de reconstituire a dreptului de proprietate sunt blocate la nivelul Comisie locale de fond funciar Izvoarele Sucevei de peste 3 ani, iar primii trei pârâti – în contradictoriu cu ultimii trei pârâti – au formulat plângere împotriva hotarârii 687 din 03 iulie 2008 a Comisiei judetene Suceava referitor la suprafata de 447, 57 ha teren cu vegetatie forestiera la locul numit „Hrebeni”, desi, în realitate, aceasta suprafata a apartinut autorului lor M. I. zis I. si nicidecum autorului pârâtilor în persoana lui D. M..

Actiunea a fost întemeiata pe disp.art.111 cod procedura civila.

La data de 12 februarie 2009 pârâtii D. V., D. M. si V. E. au depus la dosar întâmpinari prin care au solicitat respingerea actiunii formulate cu motivarea ca D. M. este bunicul lor ( fiind tatal mamei lor M., devenita prin casatorie D. ), ca autorul lor a fost înscris în registrul agricol al comunei Izvoarele Sucevei si în Tabloul împroprietaritilor de paduri particulare apartinând de fostul judet Radaut, la numarul curent 122 cu suprafata de 5 ha teren. Ca, la data când s-a întocmit acest tabel, din eroare a fost trecut numele de I., în loc de D., astfel încât, în momentul în care a fost confiscata padurea de catre Statul Român, din eroare s-a trecut I. si nu D.. Ca, în actele de stare civila ale comunei Izvoarele Sucevei, apare trecut doar D. M. si nu I. M., aceasta din urma persoana nefiind trecuta în registrul de stare civila al acestei comune.

Au solicitat pârâtii a se avea în vedere faptul ca la nr. curent 122 din tabloul împroprietaritilor din 1946, figureaza numitul I. M. cu drepturi de 5 ha padure – nu 500 ha – data la care autorul reclamantilor I. M. era decedat, cum rezulta din extrasul de stare civila, deces ce a fost înregistrat la data de ….

Asa fiind, la nivelul anului 1946, nu putea sa figureze I. M. cu dreptul de padure, întrucât era decedat, putând figura doar mostenitorii acestuia, respectiv V. si C. M..

Pârâtii au mai precizat ca prin sentinta civila nr. 1186/2007, Judecatoria Câmpulung Moldovenesc, a stabilit irevocabil identitatea persoanei ce a fost trecuta pe tabelul proprietarilor de padure, astfel încât actiunea reclamantilor nu este justificata.

Comisia Comunala Izvoarele Sucevei a înaintat adresa nr. 2881/2009, potrivit careia D. M., figureaza în tabloul padurilor la nivelul anului 1948, cu suprafata de 2 ha padure, la locul „Alunis”, padure ce a fost revendicata de pârâtii D. V., D. M. si V. E., potrivit Legii 247/2005, reconstituindu-se în total suprafata de 1,90 ha padure la locul „Alunis”, iar dupa autorul I. M.si altii, sub 5 ha figureaza în extras dupa tabloul padurilor eliberat de Directia Judeteana Suceava a Arhivelor Nationale, cu suprafata de 447,57 ha de padure situata la locul „Hreben” dupa care s-a solicitat reconstituirea de catre reclamanti. Concluzionând, Comisia Comunala Izvoarele Sucevei, arata ca D. M. si I. M. sunt doua persoane diferite, care au fost înscrisi cu suprafata de 2 ha si respectiv 5 ha teren.

S-a depus la dosar extras al Arhivelor Statului Suceava, pe numele I. M. s.a., sub 5 ha la locul „Hreben”, adresa Directiei Judetene Suceava a Arhivelor Statului nr. 117, potrivit careia în perioada 1946 – 1948, s-a constatat ca nu figureaza M. C., M. V. sau M. M. în evidentele proprietarilor de padure din comuna Izvoarele Sucevei.

Din aceeasi adresa rezulta ca s-a cercetat tabloul padurilor din Ocolul Silvic Breaza, comuna Izvoarele Sucevei, din anul 1948 si tabloul proprietarilor de paduri particulare din localitati, apartinând de fostul judet Radauti, întocmit de Ocolul Silvic Radauti, la data de 14 martie 1946, pentru Comuna Izvoarele Sucevei si s-a constatat ca în acestea nu figureaza M. I. a lui G., iar întrucât M. I. a lui G. si P. a decedat în 1944, anterior întocmirii evidentelor, acesta putea fi mostenit de descendentii sai.

Au mai fost depuse la dosar adresa nr. 4050/2009 a Primariei comunei Izvoarele Sucevei, însotita de extrasul din registrul de nastere, de casatorie si de deces a lui D. M., decedat în 1954, o traducere din limba ucraineana a traducatoarei Hutan Mihaela, potrivit careia numele I. din limba ucraineana, se traduce prin numele I. în limba româna, cât si traducerea din limba ucraineana în limba româna, potrivit careia potrivit careia prenumele I. se traduce I., I. si I. nefiind acelasi nume.

La dosar s-a mai depus adresa nr. 153/2010 a Comisiei Comunale Izvoarele Sucevei, cuprinzând documentatia care a stat la baza emiterii Titlului de Proprietate nr. 887/2002, respectiv Hotarârea nr. 2228/1995, fisa proces verbal de punere în posesie si schita padurii predate.

Judecatoria Câmpulung Moldovenesc prin sentinta civila nr.333 din 25 februarie 2010 a respins actiunea ca nefondata si a obligat pe reclamanti la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut urmatoarele:

Reclamantii sunt mostenitorii defunctilor M. C. si V., care sunt fii defunctului M. I., zis I., nascut la data …, în …, apartinând de Ucraina si decedat la ...

În tabloul împroprietaritilor din 1946, nu putea sa figureze autorul reclamantilor I.(I. M.), întrucât acesta decedase în .., astfel încât în tabloul împroprietaritilor din 1946, trebuia sa figureze mostenitorii acestuia, respectiv V. si C. M..

D. M., este bunicul pârâtilor, fiind tatal mamei lor M., casatorita D.. Acesta a avut padure particulara si a fost înscris în registrul agricol al comunei Izvoarele Sucevei si în tabloul proprietatilor de padure particulara, apartinând de fostul judet Radauti, la nr. curent 122, cu suprafata de 500 ha teren.

În momentul în care a fost întocmit tabelul mentionat mai sus, a fost trecut din eroare numele de I. în loc de D., asa încât, atunci când a fost confiscata padurea de Statul Român, din eroare s-a trecut I. si nu D..

Din actele dosarului a rezultat împrejurarea ca în actele de stare civila ale comunei Izvoarele Sucevei figureaza numai D. M., nu si I. M., acesta din urma nefiind trecut în registrul de stare civila al comunei.

Din adresa aflata la fila 171 din dosar, a rezultat faptul ca defunctul D. M. a locuit în .. si a fost cunoscut de populatie si sub numele de I. M., iar din adresa aflata la fila 170 din dosar, a rezultat faptul ca acesta figura în tabloul proprietatilor de paduri particulare apartinând de fostul judet Radauti în anul 1946, cu padure la locul „Hreben”, sub 5 ha din suprafata de padure propriu zisa si poieni de 496,57 ha.

Din declaratiile martorilor a rezultat împrejurarea ca l-au cunoscut pe D. M. caruia toata lumea îi spunea I., aceasta fiind porecla lui si care a avut teren de padure la locul „Hreben”.

La nivelul anului 1946, nu putea sa figureze I. M., fiul lui G. si P., întrucât acesta a decedat în ….

Prin urmare, instanta a retinut împrejurarea ca autorul pârâtilor pe nume D. M., a fost cunoscut în localitate si sub numele de I. M., acesta având teren de padure la locul „Hreben”.

Conform adresei nr. 2227/2006 a Primariei comunei Izvoarele Sucevei, dupa I. M.au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pârâtii.

Mai mult decât atât, prin adresa nr. 412/22.04.2009, Directia Judeteana a Arhivelor Statului Suceava, a comunicat ca nu figureaza în tabloul împroprietaritilor de padure particulara pentru anul 1946 M. I. a lui G., deoarece acesta era decedat anterior anului 1946, respectiv în .., astfel încât nu putea sa fie trecut cu acest teren.

De asemenea s-a mentionat ca în ceea ce priveste sustinerile reclamantilor, în sensul ca I. si I. în limba ucraineana ar fi unul si acelasi nume – aspect atestat initial de traducatoarea Hutanu Mihaela, ca fiind veridic, în conditiile în care acelasi traducator a precizat ca I., nu este I., iar din relatiile aflate la dosar a rezultat ca cele doua nume sunt total diferite, nefiind identitate între numele I. si I..

Totodata s-a mai retinut si împrejurarea ca potrivit adresei nr. 412/2009 a Directiei Judetene Suceava a Arhivelor Nationale, a rezultat împrejurarea ca autorul reclamantilor, M. I. a G., nu figureaza cu padure la nivelul anului 1948, acesta fiind nascut în Ucraina, pe când D. M., autorul pârâtilor s-a nascut, a trait si a decedat în …, motiv pentru care a figurat cu teren de padure la acest loc.

Prin decizia nr.1242 din 28 septembrie 2010 a Tribunalului Suceava a fost admis recursul reclamantilor si casata sentinta 333/2010 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc, cauza fiind trimisa spre rejudecare aceleiasi instante.

Pentru a hotarî astfel instanta de casare a retinut urmatoarele aspecte:

Avându-se în vedere principiul relativitatii efectelor hotarârilor judecatoresti, a neopozabilitatii fata de tertele persoane care nu au participat la judecarea cauzei, sentinta civila nr. 1186/2007 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc nu poate fi opusa reclamantilor recurenti si nu produce nici un efect fata de acestia în conditiile în care nu au figurat ca parti în acea hotarâre.

Conform adresei 2881 /2009 emisa de Comisia comunala Izvoarele Sucevei, D. M. – autorul pârâtilor, figureaza în tabloul padurilor la nivelul anului 1948 cu suprafata de 2 ha teren padure la locul numit „Alunis” în timp ce autorul reclamantilor – I.M. si altii sub 5 ha figureaza în extras cu suprafata de 447,57 ha teren la locul numit”Hrebeni”.

S-a mai sustinut ca, desi, în dosarul cauzei, a fost administrat un probatoriul amplu, avându-se în vedere extrasele de la Arhivele Nationale si respectiv adresa 2881/2009 emisa de Comisia comunala Izvoarele Sucevei, se impunea ca instanta sa faca verificari îi ceea ce priveste numele persoanei care în extras figura cu aproximativ 500 de ha teren, prin audierea martorilor care aveau cunostinta despre o astfel de persoana, avându-se în vedere suprafata mare de teren, fiind imposibil ca în comunitate sa nu se fi cunoscut care dintre cei doi autori a avut-o în proprietate.

Astfel, s-a sustinut ca martorii audiati, au relatat unele aspecte legate de cei doi autori, mai putin daca aveau cunostinta despre care din cei doi se stia ca detinea suprafata de aproximativ 500 ha.

Mai mult decât atât, s-a aratat ca instanta de fond si-a însusit doar declaratiile martorilor propusi de pârâti, respectiv B. M. si I. P. care – la data decesului autorului reclamantilor – aveau între 7 si 11 ani, înlaturându-se nejustificat declaratiile martorilor reclamantilor: D. V., A. I. si M. I., care erau persoane în vârsta, i-au cunoscut pe cei doi autori si au fost audiati inclusiv de catre comisiei.

Cauza a fost reînregistrata la instanta la 24 noiembrie 2010.

Primind dosarul dupa casare, instanta s-a conformat indicatiilor dispuse prin decizia de casare.

Comisia comunala de fond funciar Izvoarele Sucevei prin întâmpinarile depuse la dosar ( fila 70 ) a aratat ca îsi mentine punctul de vedere exprimat prin adresa 2881 din 21 septembrie 2009.

În ceea ce le priveste pe pârâtele Comisia judeteana de fond funciar si Directia Silvica Suceava, acestea nu si-au mai exprimat punctul de vedere, dupa casarea sentintei.

Prin sentinta civila nr.  679 din data de 5 mai 2011, Judecatoria Cîmpulung Moldovenesc a admis actiunea civila având  ca obiect „alte cereri”, formulata de reclamantii M. M., M. I., M. D., M.A., G. S., C. E., B. E., M. S., M. A., M. V., R. E., P. V., M. I., în contradictoriu cu pârâtii: D. V., D. M., V. I., Primaria comunei Izvoarele Sucevei prin primar, Comisia comunala de fond funciar Izvoarele Sucevei, Comisia judeteana Suceava pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor Suceava si Directia Silvica Suceava si în consecinta, a constatat ca în actul juridic intitulat „Tabloul proprietatilor particulare” apartinând de fostul judet Radauti, în anul 1846, la numarul curent 122 a fost trecut autorul reclamantilor cu numele de „I. M.” în loc de „I. M.” (si nu în loc de D. M. – autorul primilor trei pârâti ) si a dispus modificarea partiala a înscrisului în acest sens, fara cheltuieli de judecata.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

La solicitarea reclamantilor au fost audiati martorii M. I. de 90 de ani si A. I. a I. de 83 de ani ( fila 73 si 89 dosar ), care au relatat ca  l-au cunoscut pe defunctul M. I. si prin urmare, cunosc ca „lumea” îi spunea I. ( denumire ucraineana ), iar porecla sa era „…”.

În ceea ce-l priveste pe numitul D. M., porecla acestuia era „…”.

Totodata martorii au aratat ca între cele doua persoane nu putea exista nici un fel de asemanare fizica dat fiind ca M. I. zis I. era un om voinic, în timp ce D. M. era o persoana înalta si slaba.

Cât priveste suprafetele de teren pe care cele doua persoane le detineau, martorii au relatat ca M. I. zis I. avea o suprafata de teren padure, la locul numit „Hrebeni” de pe raza comunei Izvoarele Sucevei, în timp ce D. M., avea o suprafata de terne padure ( lânga gospodaria pe care o avea si locuia ), la locul numit „Pârâul Alunis”.

Mai mult decât atât, martorul A. I. a sustinut ca de când tine el minte D.M. a locuit pe Pârâul Alunis unde-si avea gospodaria, dar ambii martori au aratat ca anterior casatoriei nu stiu unde a stat.

Pârâtii si-au propus în dovedirea sustinerilor lor proba cu martorii: D. T. de 75 de ani si P. M. de 80 de ani ( declaratii fila 75, 75 ), care au sustinut ca l-au cunoscut pe D. M. zis I. si ca acesta ar fi locuit la locul numit „Hrebeni” de pe raza comunei Izvoarele Sucevei unde-si avea gospodaria, iar dupa ce s-a casatorit, acesta s-a mutat la locul numit „Alunis”

Martorul D. T., a confirmat ca lui M. I.  ( care a murit în … ) si pe care l-a cunoscut putin, i se spunea ….

De asemenea martorul a mai relatat ca în ceea ce-l priveste pe D. M. acesta doua trupuri de teren padure, unul la „Hrebeni” si unul la „Pohonis”, în timp ce martorul P. a aratat ca respectivul ar fi avut teren padure la locul numit „Hrebeni”.

Nici unul dintre martori nu a putut afirma cam ce suprafete de teren au detinut autorii partilor.

Potrivit adresei nr.2881 din 21 septembrie 2009 emisa de Comisia comunala de fond funciar Izvoarele Sucevei, a reiesit ca numitului M.I. i se spunea I. si ca:

- D. M. a posedat 2 ha teren padure la locul numit „Alunis”, iar

- I. M. si altii sub 5 ha o alta suprafata de teren padure situat la locul numit „Hrebeni”.

Trebuie mentionat ca potrivit adresei 2272 din 03 iunie 2009 emisa de aceiasi comisie, în urma audierii mai multor persoane în vârsta, respectiv: M. V.I. de 88 de ani si D.a M. V. de 78 de ani, a reiesit ca M. I. fiul lui G. si P. a fost cunoscut sub numele (porecla de I. M. ) în timp ce D. M. fiul lui N. si M. a fost cunoscut si sub porecla P., cu precizarea ca nu era posibil confundarea celor doi autori datorita aspectului fizic diferit si a poreclelor diferite.

În raport de toate aceste aspecte instanta a înlaturat depozitiile martorilor propusi de pârâti, respectiv: D. T. si P. M., sustinerile lor fiind infirmate de celelalte probe administrate.

Prin urmare, instanta considerând actiunea întemeiata, a admis-o, iar - potrivit art.111 cod procedura civila – a constatat ca în actul juridic intitulat „Tabloul proprietatilor particulare” apartinând de fostul judet Radauti, în anul 1846, la numarul curent 122 a fost trecut autorul reclamantilor cu numele de „I. M.” în loc de „I. M.” (si nu în loc de D. M. – autorul primilor trei pârâti ) si a dispus modificarea partiala a înscrisului în acest sens.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs pârâtii Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava si pârâtii D. V., D. M. si V. I..

Prin recursul sau, pârâta Comisia judeteana pentru stabilirea dresului de proprietate privata asupra renurilor Suceava a solicitat admiterea acestuia, casarea  sentintei civile atacate, retinerea cauzei spre rejudecare si în consecinta respingerea ca neîntemeiata a cererii principale.

În motivare a aratat ca în cauza s-a încalcat principiul stabilitatii si securitatii raporturilor juridice, drept pentru care invoca exceptia puterii de lucru judecat, având în vedere urmatoarele considerente:

Prin cererea formulata la data de 09.12.2008 reclamantii M. M. sa. au solicitat instantei de judecata, ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate ca, în actul juridic intitulat „Tabloul proprietatilor particulare", apartinând de fostul judet Radauti în anul 1946, la numarul curent 122, a fost trecut autorul reclamantilor I. M., în loc de l. M. (si nu în loc de D. M.), urmând a se dispune modificarea partiala a înscrisului în acest sens si obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata.

Fata de cererea formulata, s-a aratat ca pârâtii D. V., D. M. si V. I. au sesizat instanta cu actiune în anularea acestui act, care a fost solutionata prin sentinta civila nr. 186/2007 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc.

Astfel, prin sentinta civila nr. 186/2007 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc, pronuntata în dosarul nr. 1024/206/2007 aflat pe rolul a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc, s-a stabilit irevocabil identitatea persoanei ce a fost trecuta pe tabloul proprietarilor de padure, astfel încât actiunea reclamantilor nu se justifica:

”Constata ca în Tabloul împroprietaritilor de paduri particulare apartinând de fostul judet Radauti la crt. 122 a fost trecut I. M. în loc de D. M.,

urmând a se modifica partial înscrisul în acest sens ".

In cauza se poate spune ca s-a încalcat principiul stabilitatii juridice. Reclamantii sustin ca, hotarârea judecatoreasca invocata nu le este opozabila, dat fiind ca nu au fost parte în proces.

Autoritatea de lucru judecat este o parte a puterii de lucru judecat. Or, în speta nu trebuie retinuta autoritatea de lucru judecat (întrucât nu exista identitate de parti), ci puterea de lucru judecat pe care o are în aceasta cauza sentinta civila nr. 186/2007 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc.

Lucrul judecat are mai multe efecte, între care exclusivitatea, care face sa nu fie posibil un nou litigiu daca exista tripla identitate de parti, obiect si cauza, dar si obligativitatea care face ca partile sa se supuna hotarârii judecatoresti.

Securitatea raporturilor juridice presupune respectarea principiului res indicata, adica principiului caracterului irevocabil al hotarârilor judecatoresti.

Pe cale de consecinta, având în vedere jurisprudenta C.E.D.O., solicita a se retine ca, în speta dedusa judecarii sunt aplicabile principiile stabilitatii si securitatii raporturilor juridice desprinse din solutionarea cauzei „Amuraritei contra României", în conditiile în care prin pronuntarea sentintei civile nr. 186/2007 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc s-a intrat în putere de lucru judecat, astfel încât considerentele retinute într-o hotarâre judecatoreasca si raportul juridic dedus judecatii a fost solutionat, în mod irevocabil, de catre o instanta judecatoreasca, neputând forma obiectul unei alte actiuni civile care ar viza aceleasi raporturi litigioase între parti.

În drept, a invocat disp. art.  304 pct. 8 si 9, si art. 3041 din Codul de procedura civila.

Prin recursul lor, pârâtii D. V., D. M. si V. I. au solicitat admiterea recursului, casarea în totalitate a sentintaei civile atacate, în sensul respingerii actiunii ca nefondata si obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata din ambele cicluri procesuale.

În motivare au aratat ca instanta de fond, în rejudecare, a îndeplinit dispozitiile instantei de casare, suplimentând probatoriul, procedând la administrarea probei cu martori si alte înscrisuri pe care si-a întemeiat în mod exclusiv solutia, fara a le corobora cu celelalte probe existente la dosar: sentinta nr. 1186/2007 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc, adresele oficial comunicate  de autoritati f. 171, f. 214-217, f. 172, înscrisuri referitoare la traducerea numelui ”I.”, ”I.” româna-ucraineana si uncraineana-româna, declaratiile martorilor date în primul ciclu procesual – S. C., B. M., I. P., relatii de la Directia Judeteana Suceava a Arhivelor Nationale nr. 412/2009, nr. 877/19 august 2009.

În mod incorect si pe baza unor considerente nereale au fost înlaturate declaratiile martorilor audiati la cererea lor, în rejudecare D. T. de 75 de ani – proprietar de teren învecinat cu al lui D. M. (zis ”I.”), autorul lor situat la ”Hrebeni” (a se vedea si declaratia de vecinatate întocmita la Primaria Izvoarele Sucevei la 20 noiembrie 2005) si P. M., de 80 de ani, care confirma aceeasi situatie, cunoscuta de el, personal.

Instanta nu a sesizat ca martorii reaudiati ai reclamantilor M. I. si A. I. au dat declaratii cuprinzând suficiente aspecte contradictorii si de natura a conduce la concluzia nesinceritatii lor, cu consecinta înlaturarii acestora din procesul decizional.

Instanta a interpretat gresit probele administrate de pârâti în sustinerea apararilor formulate permanent, prin întâmpinari, note de concluzii depuse la dosar pe parcursul celor trei ani de procese.

În drept, au invocat disp. art. 299 si urm. din Codul de procedura civila.

Intimatii, desi legal citati, nu au formulat întâmpinare, însa reclamantele intimate M. M., si C. E.  prin aparatorul lor, prezent la dezbateri, au solicitat respingerea recursurilor ca nefondate.

Examinând cu prioritate, conform art. 137 Cod procedura civila, exceptia de netimbrare a recursului declarat de catre pârâta Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, tribunalul retine urmatoarele:

Conform art. 20 din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, iar daca taxa nu a fost platita în cuantumul legal în momentul înregistrarii actiunii (...) instanta va pune în vedere petentului sa achite suma datorata pâna la primul termen de judecata. Alin. 3 al art. 20 prevede ca neîndeplinirea obligatiei de plata pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii.

De asemenea, art. 9 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar stabileste ca în cazul nerespectarii dispozitiilor acestui act normativ privind plata timbrului judiciar se va proceda conform prevederilor legale în vigoare referitoare la taxa de timbru.

Tribunalul retine ca prezenta cale de atac nu face parte din categoria celor scutite prin lege de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar si ca recurenta nu si-a îndeplinit obligatia de plata a celor doua sume, desi i s-a adus la cunostinta îndatorirea prin citatia comunicata cu mai mult de 15 zile anterior termenului de judecata, conform art. 92 alin. 4 C.pr.civ.(f. 13).

Fata de aceste considerente, în temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 si art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995, tribunalul va anula recursul declarat de catre pârâta Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, ca netimbrat.

Examinând recursul pârâtilor, ce se subsumeaza prev. art. 304 pct. 9, art. 3041 Cod procedura civila, prin prisma actelor si lucrarilor dosarului, a considerentelor sentintei si a criticilor invocate, tribunalul îl apreciaza ca întemeiat, pentru considerentele ce succed:

Asa cum corect au semnalat recurentii, aceasta chestiune, privind stabilirea identitatii persoanei ce figureaza sub numele ”I. M.” la poz. 122 în ”Tabloul proprietarilor de paduri particulare apartinând fostului judet Radauti în anul 1946”, a mai facut obiectul unei judecati în dosarul nr. 1024/206/2006 al Judecatoriei Cîmpulung Moldovenesc, pronuntându-se sentinta civila nr. 1186/9 iulie 2007, prin care instanta a constatat ca acea persoana este în realitate autorul recurentilor, D. M., în act înregistrându-se asadar o eroare pe acest aspect (f. 149, 150 dosar prim ciclu procesual).

În prezentul dosar intimatii au încercat sa demonstreze ca de fapt autorul lor, I. M., este persoana înscrisa în tabloul cu proprietarii de padure, invocând la rândul lor o eroare la întocmirea actului.

E adevarat ca intimatii nu au participat la prima judecata, litigiul având loc în contradictoriu doar cu Comisia locala de fond funciar Izvoarele Sucevei, însa hotarârea pronuntata li se opune cu valoare de prezumtie relativa, cea ce înseamna ca lor le revine sarcina de a face dovada contrara celor statuate de respectiva instanta, printr-un probatoriu indubitabil.

Prin urmare, sunt gresite sustinerile intimatilor în sensul ca sus-mentionata sentinta nu ar trebui sa produca niciun efect juridic fata de ei si ca ar trebui înlaturata de plano.

Analizând probatoriul administrat în cauza, în ambele cicluri procesuale, tribunalul retine ca prezumtia de adevar reflectata în sentinta obtinuta de catre recurenti nu a fost rasturnata, intimatii nereusind sa probeze, dincolo de orice îndoiala, ca autorul lor, M. I. si nu cel al recurentilor, se regaseste înscris în tabloul împroprietaritilor de padure apartinând de fostul judet Radauti sub nr. 122 sub denumirea de M. I..

Este adevarat ca martorii propusi de catre intimati, D. V. (f. 127 dosar prim ciclu procesual), A.I. (f. 132 dosar primul ciclu procesual, f. 89 dosar al doilea ciclu procesual) si M. I. (f. 133, f, 73) au aratat ca autorul intimatilor, M. I. mai era cunoscut si sub numele de M. I., zis si ”S.”, ca a locuit la locul în litigiu, ”Hreben”, ca a avut padure la locul ”Hreben”, în timp ce autorului recurentilor, M. D., i se mai spunea în comunitate ”P.”, el locuind si având teren în cu totul alta parte, denumita ”Alunis”.

De asemenea, tot în favoarea intimatilor sunt si ultimele informatii furnizate de Comisia locala pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 Izvoarele Sucevei cu adresele nr. 2272/3 iunie 2009 (f. 127) si nr. 2882/21 septembrie 2009 (f. 210, 211), însa asa cum rezulta din continutul lor, concluziile autoritatii sunt întemeiate nu pe evidente scriptice clare, ci, pe de o parte, pe depozitiile martorilor de mai sus, iar pe de alta parte, pe informatiile de la Arhivele Nationale, unde apar înscrisi cu teren padure atât M. I., cât si au torul recurentilor M. D. (la locul numit ”Alunis”).

Acest probatoriu, aparent în favoarea intimatilor, nu contine însa argumente suficiente în sustinerea actiunii lor, fiind combatut prin probatoriul propus de catre recurenti.

Astfel, relativ la proba testimoniala, si recurentii au solicitat audierea martorilor B. M. (f. 128), I. P. (f. 129), S. C. (f. 130), D. T. (f. 74) si P. M. (f. 75), toti relatând ca D. M. a fost cunoscut în comunicate sub numele de ”I.”, ca acesta a locuit dupa casatorie în zona în litigiu ”Hreben”, unde  a fost proprietar de padure.

Chiar daca intimatii au încercat sa acrediteze ideea ca depozitiile unora dintre martori ar fi nerelevante, data fiind vârsta frageda a acestora, este de observat ca informatiile lor îl vizeaza pe autorul recurentilor, care a decedat în …,data la care martorii aveau vârste cuprinse între 10 ani si 18 ani, fiind suficient de dezvoltati din punct de vedere psihic încât sa poata retine elemente ale realitatii locale de la acea vreme.

Tot intimatii au invocat ca depozitia unuia dintre martorii de mai sus, B. M., ar fi subiectiva, dat fiind ca detine o parte din terenul în discutie, însa o asemenea sustinere nu a fost dovedita conform art. 1169 din vechiul cod civil.

De asemenea, recurentii au depus la dosar acte de stare civila din care rezulta ca autorul intimatilor, M. I. a decedat în …, ceea ce înseamna ca nu putea figura ca proprietar de teren la nivelul anului 1946, ci, eventual mostenitorii acestuia.

Intimatii au admis o asemenea posibilitate, aratând ca tabelele cu proprietarii de paduri se întocmesc pe baza datelor din registrul agricol, act în care de cele mai multe ori nu se opereaza schimbarile care intervin ca urmare a modificarilor de stare civila.

Pe de o parte, cele sustinute nu reprezinta decât o simpla ipoteza, nedovedita, iar pe de alta parte, sunt contrazise implicit de institutia emitenta – Directia jud. Suceava a Arhivelor Nationale (f. 148), aceasta cerând datele de identificare a mostenitorilor, dat fiind ca autorul a decedat anterior întocmirii tabelului în cauza.

Si constatarea traducatorului Hutan Mihaela este pâna la urma în defavoarea intimatilor, traducatorul aratând ca în ucraineana I. si I. nu sunt unul si acelasi nume (f. 262), neavând relevanta ca traducatorul nu a stabilit o identitate între numele de I. si D., întrucât doar intimatii sunt tinuti  sa-si dovedeasca  sustinerile, recurentii posedând o hotarâre judecatoreasca  irevocabila pe acest aspect.

În fine, nu reprezinta o contraproba concludenta, ci doar o simpla supozitie, împrejurarea invocata de intimati în sensul ca autorul recurentilor nu putea figura de doua ori în tabelele întocmite de arhivele nationale, o data sub numele de D. M. si o data sub numele de I. M..

În concluzie, cum probatoriul propus de catre intimati nu a fost suficient de concludent încât sa înlature prezumtia relativa de adevar rezultata din sentinta irevocabila nr. 1186/9 iulie 2007 a Judecatoriei Cîmpulung Moldovenesc, în mod gresit prima instanta a admis actiunea acestora, astfel ca tribunalul, în baza art.312 al. 1 Cod procedura civila va admite recursul, va modifica  în totalitate sentinta civila atacata  si, în rejudecare va  respinge cererea, ca nefondata.

Fiind în culpa procesuala, în baza art. 274 Cod procedura civila reclamantii intimati vor fi obligati la plata catre pârâtii-recurenti a sumei de 509,65 lei cu titlu de cheltuieli de judecata din toate instantele, reprezentând onorar avocat (f. 39 dosar recurs primul ciclu procesual) + taxa judiciara de timbru aferenta caii de atac.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

D E C I D E:

Anuleaza recursul declarat de catre pârâta Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, împotriva sentintei civile nr. 679 din data de 5 mai  2011 pronuntata de Judecatoria Cîmpulung Moldovenesc  în dosar nr. 3796/206/2010, intimati fiind reclamantii M. M., M. I., M. D., M. A., G. S., C. E., B. E., M. S., R. E., M. A., M. V., M. I., P. V. si pârâtele Primaria com. Izvoarele Sucevei – prin primar, Comisia Comunala de fond funciar Izvoarele Sucevei si Directia Silvica Suceava,  ca netimbrat.

Admite recursul declarat de catre pârâtii D. V., D. M. si V. I. împotriva sentintei civile nr. 679 din data de 5 mai  2011 pronuntata de Judecatoria Cîmpulung Moldovenesc  în dosar nr. 3796/206/2010, intimati fiind reclamantii M. M., M. I., M. D., M. A., G. S., C. E., B. E., M. S., R. E., M. A., M. V., M. I., P. V. si pârâtele Primaria com. Izvoarele Sucevei – prin primar, Comisia Comunala de fond funciar Izvoarele Sucevei si Directia Silvica Suceava.

Modifica în totalitate sentinta civila nr. 679/5 mai 2011 a Judecatoriei Cîmpulung Moldovenesc si, în rejudecare:

 Respinge cererea formulata de catre reclamantii M. M., M. I., M. D., M. A., G. S., C. E., B. E., M. S., R. E., M. A., M. V., M. I., P. V., în contradictoriu cu pârâtii D. V., D. M.,  V. I., Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, Primaria com. Izvoarele Sucevei – prin primar, Comisia Comunala de fond funciar Izvoarele Sucevei si Directia Silvica Suceava, ca nefondata.

Obliga reclamantii – intimati la plata catre pârâtii-recurenti a sumei de 509,65 lei cu titlu de cheltuieli de judecata din toate instantele.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica din  5 decembrie 2011.

Domenii speta