Inadmisibilitatea actiunii directe la instanta pentru reconstituirea dreptului de proprietate atata timp cat nu a fost urmata procedura speciala impusa de legile funciare .

Decizie 567 din 16.04.2009


Inadmisibilitatea  actiunii directe la instanta pentru reconstituirea dreptului de proprietate  atata timp cat  nu a fost urmata procedura speciala impusa de  legile funciare .

Prin sentinta civila nr. 165 din data de 26 ianuarie 2009, pronuntata de Judecatoria Caracal, in dosarul civil nr. 4874/207/2008, s-a respins actiunea formulata de  reclamanta P E, impotriva  paratelor  P M – C. L de aplicare a legii fondului funciar si P O - C  J O de aplicare a legii fondului funciar.

Pentru a pronunta aceasta  sentinta instanta de fond  a retinut ca reclamanta  nu a formulat cerere  de reconstituire a dreptului de proprietate  in termenele prevazute de legile funciare , pentru terenul solicitat.

Impotriva acestei sentinte  a declarat recurs reclamanta considerand-o netemeinica  si nelegala  intrucat  gresit aceasta a respins  actiunea  cu toate ca a dovedit prin inscrisurile depuse dreptul de proprietate pentru suprafata de 0,75 ha teren extravilan de pe urma autorului P T.

Mentioneaza recurenta  ca autorul a figurat in anul 1948  cu suprafata totala de 6,66 ha  cu privire la care a formulat cerere de reconstituire , contrar sustinerilor instantei.

Ca urmare  a solicitat  ca suprafata de 0,75 ha sa fie inscrisa in titlul de proprietate nr. 46777/43/2000 deoarece  autorul  nu a trecut suprafata de 1 ha  ginerelui sau  cum gresit considera comisia locala.

Fata de motivele de recurs invocate C L M a depus intampinare  solicitand  respingerea cererii ca neintemeiata  deoarece  s-a reconstituit dreptul de proprietate conform registrelor agricole pe anii 1959-1963.

Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate, dar si in lumina dispozitiilor art. 3041 Cod procedura civila, tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este nefondat.

Reclamanta a solicitat  modificarea titlului de proprietate emis in conformitate cu dispozitiile legilor funciare de pe urma autorului P T  in anul 2000  in sensul completarii acestuia cu suprafata de 0,75 ha teren  intrucat  a solicitat  C L M reconstituirea dreptului de proprietate  si aceasta a indrumat-o la instanta.

Avand in vedere  continutul cererii  introductive  , tribunalul apreciaza ca instanta de fond  a dat o interpretare corespunzatoare dispozitiilor speciale impuse de legile funciare  asa cum au fost ele modificate in perioada 1991-2005, cererea neputand fi rezolvata  printr-o actiune directa adresata instantei .

Modul de reconstituire  al dreptului de proprietate pentru autorul P T s-a facut in conformitate cu cererile depuse de mostenitorii mentionati in titlu si cu actele premergatoare emise de comisia locala, nemultumirile acestora  putand fi rezolvate  in termenele speciale impuse de legiuitor .

Reclamanta nu a facut dovezi din care sa rezulte  ca in momentul aparitiei L 247/2005 ar fi solicitat reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autorului pentru suprafata de 0,75 ha teren  astfel incat  sustinerile invocate de catre aceasta la fond si reluate in cererea de recurs nu pot fi primite.

Emiterea titlului de proprietate in anul 2000  denota faptul ca  mostenitorii autorului  au fost multumiti  cu suprafata de teren  reconstituita  pana in acel moment si daca acestia descopereau  alte acte de proprietate  din care sa rezulte ca autorul detinea mai mult teren decat cel reconstituit , erau obligati  in lumina L 247/2005  sa formuleze  in termen  cererii adresate comisiei  locale, ce urmau a fi rezolvate  conform legii speciale  cui posibilitatea  contestarii  hotararii  comisiei judetene  la instanta .

Intrucat  reclamanta nu a uzitat de drepturile  conferite de legiuitor  asa cum  de altfel  a retinut si instanta de fond , tribunalul in conformitate cu dispoz. art. 312 c.p. va respinge recursul.

Data publicarii pe portal : 22.05.2009

Domenii speta