Decizia penala nr.13/23.01.2009 - articolul. 278-1 Cod procedura. penala

Hotărâre 4999 din 23.01.2009


Dosar nr.4999/327/2008

DECIZIA PENALA NR.13

Sedinta publica din 23 ianuarie 2009

Referitor la recursul declarat de petentul ...  împotriva sentintei penale nr. ... din 11 decembrie 2008 a Judecatoriei Tulcea, tribunalul retine urmatoarele :

Prin cererea adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata cu nr. 4999/327/2008 petentul ... a formulat plângere împotriva rezolutiei nr. .../VIII/1/2008 din  ... septembrie 2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea si Ordonantei Primului-procuror cerând trimiterea cauzei de la urmarire penala la o unitate de parchet superioara.

Prin sentinta penala nr. ... din 11.12.2008 a Judecatoriei Tulcea, a fost respinsa plângerea ca inadmisibila.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca la data de 2 septembrie 2008 petentul ... a formulat o cerere, prin care a cerut trecerea dosarului nr. .../P/2008 aflat pe rolul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea la o unitate de parchet ierarhic superioara, deoarece sunt suficiente motive de banuiala legitima care atesta ca impartialitatea procurorilor din judetul Tulcea are de suferit.

Prin rezolutia nr. .../16 sept 2008 Parchetul de pe  lânga Judecatoria Tulcea a respins cererea ca inadmisibila, aceasta fiind mentinuta ulterior prin Ordonanta nr. .../II/2 din 3 octombrie 2008 a Prim -procurorului aceleasi unitati.

A mai retinut prima instanta ca, în cauza, solutia atacata la Judecatoria Tulcea nu este o  rezolutie de neîncepere a urmaririi penale sau ordonanta ori dupa caz o solutie de clasare, scoatere sau  încetare a urmaririi penale, astfel încât cererea este inadmisibila.

Împotriva aceste hotarâri,  în termen legal  a formulat  recurs petentul ... care a invocat  în primul rând ca  în fata primei instante nu a fost legal citat, deoarece nu a primit nici o citatie pentru termenul din 11 decembrie 2008. 

În al doilea rând, s-a aratat ca cererea de stramutare nu are ca temei art. 55 Cod pr. penala, deoarece aceasta este de competenta I.C.C.J., mai ales ca procurorul de caz, ... a fost recuzat, cererea fiind admisa în dosarul nr. .../327/2008.

S-a mai aratat, în final, ca solicitarea petentului din cursul urmaririi penale are ca temei juridic dispozitiile art. 209 Cod pr. penala, existând o situatie de incompatibilitate a procurorului ..., care este interesat  de o solutie de condamnare a recurentului,

Analizând recursul, prin prisma motivelor invocate, tribunalul retine ca acesta este nefondat pentru urmatoarele considerente :

Astfel, în ceea ce priveste citarea petentului ..., se observa ca la fila 26 dosar fond exista procesul verbal de îndeplinire a procedurii de citare care atesta ca acesta a fost citat prin  afisare pe usa principala a locuintei destinatarului conform dispozitiilor art. 178 al 2 Cod pr. penala.

Cu privire  la cererea de stramutare, se contata ca aceasta a fost respinsa  prin încheierea nr. ... din 23.12.2008 de I.C.C.J. cu privire la dosarul de fata, iar în ceea ce priveste recuzarea procurorului ..., aceasta a fost dispusa într-o alta cauza, care nu face obiectul recursului.

Pe fondul problemei, se retine ca potrivit art. 2781 Cod pr. penala, pot  fi atacate cu plângere la instanta competenta de catre persoana vatamata sau orice alte persoane interesate, doar rezolutiile de neîncepere  a urmaririi penale sau ordonante, ori dupa caz rezolutiile de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale data de procuror.

Analizând rezolutia nr. .../VIII/1 din 16.09.2008 pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea se constata ca prin aceasta s-a respins o cerere de preluare  a dosarului de catre un parchet ierarhic superior si nicidecum nu s-a pronuntat o solutie de netrimitere în judecata pentru a ne afla pe terenul  reglementat de art. 2781 al. 1  Cod pr. penala.

În aceste conditii, se constata ca în mod legal Judecatoria Tulcea  a dispus respingerea plângerii ca inadmisibila, instanta de fond neputând sa cenzureze o dispozitie a procurorului care tine de buna desfasurare a urmaririi penale în ceea ce priveste competenta de solutionare a cauzei, în situatia în care  nu s-a pronuntat o solutie din cele prevazute expres de art. 2781 Cod pr. penala.

Referitor la cererea de preluare a dosarului de urmarire penala de catre un parchet ierarhic superior sau cererea de recuzare a procurorului de caz, aceste sunt de competenta prim-procurorilor mergând pe linia ierarhica a organizarii parchetelor, nefiind atributul instantei de a interveni în cursul urmaririi penale pâna la pronuntarea solutiei finale din aceasta faza  procesuala.

Nefiind motive de nulitate absoluta care sa fie invocate din oficiu si sa duca la casarea hotarârii atacate  urmeaza sa fie respins recursul declarat de petentul ..., ca nefundat.

În consecinta, va fi respins recursul  declarat de  petentul  ... , ca nefondat.

Va fi mentinuta sentinta penala nr. .../11 decembrie 2008 a Judecatoriei Tulcea ca legala.

Ca urmare a respingerii recursului, în baza art. 192 alin. 2 Cod pr. penala, va fi obligat recurentul la plata sumei de 20 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.