Plângere contravenţională

Hotărâre 526 din 08.05.2014


Petentul BC a fost sancţionat contravenţional de Primăria GH – Poliţia Locală pentru că nu a furnizat datele persoanei care a parcat nelegal autoturismul pe trotuar. Petentul a solicitat anularea procesului-verbal, motivând că a vândut autoturismul altei persoane.

Instanţa a reţinut că din contractul de vânzare-cumpărare a unui vehicul folosit din 21.02.2009 rezultă că petentul a vândut autoturismul lui DM şi a semnat certificatul de radiere a autoturismului de pe numele său. Cum petentul a vândut autoturismul în urmă cu 5 ani se explică de ce nu a putut furniza numele celui ce a parcat autoturismul pe trotuar. Petentul a fost sancţionat în temeiul art.2/31 din Legea nr.61/1991 republicată, dar conform acestui articol în vigoare la data săvârşirii faptei conform ultimelor modificări contravenţia constă în refuzul de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei la cererea/invitaţia organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ori în speţă petentul nu a săvârşit vreuna din aceste fapte, ci pentru că a refuzat să comunice datele persoanei care a parcat nelegal autoturismul pe trotuar, această din urmă faptă nefiind contravenţia menţionată în textul legal indicat de agentul constatator în procesul-verbal atacat, astfel că instanţa a admis plângerea contravenţională şi a anulat procesul-verbal de contravenţie.