Retinere permis.

Sentinţă civilă 1125/2008 din 03.09.2008


Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petentul  P F  domiciliat în  ,judetul  Alba,  împotriva procesului verbal  seria CC nr. 1467703  încheiat la dat de  09.08.2008  de  Politia  orasului  Cîmpeni - INSPECORTAUL POLITIEI JUDETULUI ALBA, având ca obiect plângere contravetionala.

La apelul nominal făcut în sedinta publică ,  s-a prezentat petentul, lipsă fiind intimata .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier dupa care:

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau exceptii de invocat, instanta acordă cuvântul pe probe:

Petentul solicită instantei încuviintarea probei cu înscrisuri, respectiv înscrisurile existente la dosar, precum si un martor cu care doreste să dovedească faptul că nu a consumat băuturi alcoolice.

Instanta , fată de cele de mai sus, în baza art. 167 Cod Procedură  Civilă, încuviintează proba  cu  înscrisuri, apreciind  ca fiind probă pertinentă, concludentă si utilă cauzei,  si  respinge  proba cu un martor, ca  nefiind utilă solutionării cauzei, aspectul pe care petentul întelege să-l dovedească cu acest mijloc de probă fiind probat de către organul constatator cu probe stiintifice, dovadă care nu poate fi înlăturată prin proba cu martori.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Petentul, solicită admiterea plîngerii si anularea procesului  verbal  mai sus mentionat.

Prin  plîngerea înregistrată la această instantă sub dosar nr. _/203/2008,  la data de 11.08.2008, formulată de  petentul  P F,  domiciliat în judetul  Alba,  împotriva Procesului verbal  seria CC nr. 1467703,  încheiat la dat de  09.08.2008  de  Politia  orasului  Cîmpeni – INSPECTORATUL  POLITIEI JUDETULUI ALBA, acesta a solicitat instantei să dispună anularea  procesului  verbal mai sus mentionat.

În motivarea în fapt a cererii petentul arată că a consumat o bere seara si nu în momentul în care a fost oprit si testat cu aparatul alcooltest.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

Intimata, desi legal citată, nu s-a prezentat si nici nu a formulat întâmpinare.

Conform dispozitiilor art. 112 C.pr.civ., petentul a depus la dosarul cauzei, în copie, procesul-verbal de contraventie  seria CC, nr. 1467703 încheiat la data de 09.08.2008.

Pe parcursul judecătii instanta a încuviintat si administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanta retine următoarele:

Prin procesul-verbal atacat s-a retinut în sarcina petentului săvârsirea de către acesta la data de 09.08.2008, ora 8.30,  a faptelor prevăzute de art. 101.1.9 si art. 102.3.A. din  OUG  195/2002 si sanctionate de aceleasi articole din acelasi act normativ, constând în aceea că petentul a  condus autoturismul marca Citroen,  cu nr. de înmatriculare, fără a respecta viteza legală de deplasare, fapt ce a generat părăsirea părtii carosabile si iesirea în decor. Totodată, testat fiind cu aparatul alcooltest, a reiesit că acesta era sub influenta băuturilor alcooloice, rezultatul obtinut fiind de 0,24 mg/L.

Ca urmare a faptelor retinute a fost aplicată sanctiunea contraventională a amenzii în cuantum de 4.500.000 lei si s-a dispus retinerea permisului de conducere al petentului. Procesul-verbal a fost semnat de către petent, cu mentiunea că a consumat alcool seara si nu solicită probe de sânge.

Analizând procesul verbal de contraventie prin prisma motivelor de nelegalitate, respectiv  a cauzelor de nulitate care se iau în considerare din oficiu conform art. 17 teza finală din O.G. nr. 2/2001, instanta retine nelegalitatea actului atacat.

Astfel, se  constată că în sarcina petentului s-a retinut săvârsirea unui număr de două  fapte contraventionale, prevăzute de art. 101.1.9 si art. 102.3.A. din  OUG 195/2002 si sanctionate de aceleasi articole din acelasi act normativ, agentul constatator aplicând o singură sanctiune principală, si anume amenda în cuantum de 4.500.000 lei, iar ca sanctiune complementară retinerea permisului de conducere.

Potrivit art. 101 alin.1 pct. 9 din OUG 195/2002 „ Constituie contraventii si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sanctiuni următoarele fapte săvârsite de persoane fizice: … nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament”, iar nerespectarea acestor dispozitii este sanctionată conform art. 98 alin.4 pct. c din OUG 195/2002 de la 6 la 8 puncte amendă.

A mai retinut agentul constatator si încălcarea dispozitiilor  art. 101.3.A din OUG 195/2002 conform cărora „Constituie contraventie si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârsirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: a)conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;”, iar nerespectarea acestor dispozitii este sanctionată conform art. 98 alin.4 pct. d din OUG 195/2002 de la 9 la 20 puncte amendă.

Instanta constată că în situatia retinută agentul constatator avea obligatia potrivit art.10 alin.1 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor să aplice câte o sanctiune pentru fiecare faptă săvârsită, urmând să cumuleze apoi cele doua sanctiuni aplicate, cu respectarea cerintei impuse de alin. 2 al textului citat, respectiv ca sanctiunile cumulate să nu depăsească dublul maximului amenzii prevăzut de lege pentru contraventia  cea  mai gravă,  iar în spetă  a fost aplicată o singură  sanctiune pentru ambele fapte.

Acest aspect duce la nulitatea procesului verbal de contraventie, întrucât instanta, învestită potrivit art. 34 din OG nr.2/2001 cu verificarea tuturor aspectelor referitoare la temeinicia si legalitatea aplicării sanctiunii, este în acest mod împiedicată să verifice respectarea de către agentul constatator a limitelor speciale prevăzute de lege cu caracter imperativ pentru fiecare din faptele retinute (având în vedere că minimul special al amenzii pentru fiecare dintre cele două fapte, cumulat, ar duce la aplicarea unei sanctiuni constând în 15 puncte amendă, mai mare decât cea aplicată în cauză, de 9 puncte amendă), a prevederilor imperative  ale art.10 alin.1 si 2 din OG nr.2/2001, citate mai sus, precum si modul de individualizare a fiecărei sanctiuni aplicate în raport de gravitatea concretă si de urmările celor două fapte săvârsite de contravenient, potrivit  criteriilor prevăzute de art.21 alin.3  din acelasi  act normativ.

Pentru aceste considerente instanta apreciază plângerea ca întemeiată si urmează  să o  admită, cu consecinta anulării procesului verbal de contraventie atacat si a măsurilor principale si complementare dispuse în temeiul acestuia.

Admite plîngerea formulată de petentul  P F  domiciliat în  judetul  Alba,  împotriva Procesului verbal  seria CC nr. 1467703,  încheiat la data de  09.08.2008  de  Politia  orasului  Cîmpeni – INSPECTORATUL  POLITIEI JUDETULUI ALBA.

Anuleaza  procesul  verbal atacat, seria CC nr. 1467703  încheiat la data  de  09.08.2008  de  Politia  orasului  Cîmpeni  si sanctiunile  principale si complementare dispuse  prin acesta.

PRESEDINTE GREFIER