Reabilitare (de drept sau judecătorească)

Sentinţă penală 402 din 04.10.2012


Sentinţa penală nr. 402

4.10.2012

Prin cererea adresată acestei instanţei la data de 28.06.2012 înregistrată sub nr.xxx petentul condamnat xxx a solicitat instanţei să dispună reabilitarea pedepsei amenzii penale de 25.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr.180 din 25.04.1996 pronunţată în dosarul nr. 721/1996 a Judecătoriei Moineşti.

In motivarea cererii, petentul a arătat că din anul 1996 şi până în prezent nu a avut nici un fel de abatere, a achitat amenda în totalitate , şi deoarece încă figurează în cazierul judiciar cu amendă penală, a fost nevoit să introducă prezenta cerere.

Cererea nu a fost motivată.

In susţinerea cererii a depus la dosarul cauzei în copie următoarele înscrisuri: sentinţa penală nr. 180 din 25.04.1996 a Judecătoriei Moineşti, certificat cazier judiciar.

La solicitarea instanţei s-a depus la dosarul cauzei fişa de cazier a petentului condamnat ( fila 9 dosar).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Petentul condamnat xxx a fost condamnat prin sentinţa penală penală nr.180 din 25.04.1996 pronunţată în dosarul nr. 721/1996 a Judecătoriei Moineşti, la pedeapsa amenzii în sumă de 25.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de prezentare la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice, faptă prevăzută de art. 18 alin.2 lit.b din Decretul nr.400/1981.

Conform referatului întocmit de Compartimentul executări penale, reiese că petentul a achitat amenda penală conform chitanţei nr. 0108535 din 1.07.1996 şi cheltuielile judiciare conform chitanţei nr. 0108536 din 1.07.1996.

Instanţa constată că termenul de reabilitare s-a împlinit, fiind îndeplinite şi condiţiile prevăzute de art. 134 al. 1 cod penal, astfel încât urmează să admită cererea şi va dispune reabilitarea petentului condamnat pentru pedeapsa amenzii penale de 25.000 lei.

In baza art. 192 alin.3 cod procedură penală cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.