Întreruperea executării pedepsei.txt

Sentinţă penală 285 din 19.03.2009


SENTINŢA PENALĂ NR.285/19.03.2009

Prin cererea depusă la Judecătoria Tulcea şi înregistrată sub nr.1041/325/2009, petentul __ a solicitat întreruperea executării pedepsei ce o execută, invocând motive familiale.

În motivarea cererii, petentul a arătat că solicită întreruperea executării pedepsei pentru a ajunge acasă să-şi ajute mama.

Prezent în instanţă, la termenul de judecată din data de 12.03.2009 a arătat că renunţă la cererea formulată.

În atare situaţie, având în vedere dispoziţiile art.453 al. 21 Cod proc pen. şi ale Deciziei nr.34/2006 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa va lua act de retragerea  cererii de întrerupere a executării pedepsei.

În baza art.192 alin.2 Cod Procedură Penală va obliga petentul la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Onorariul apărătorului din oficiu se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru av.__.