Dosare procese

Dosar 1214/96/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

obligatia de a face;

Dosar 1215/96/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

anulare act de control taxe şi impozite taxa poluare;

Dosar 1216/96/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

anulare act de control taxe şi impozite taxa poluare;

Dosar 1217/96/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 1218/96/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 1219/96/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 1220/96/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 1221/96/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 1291/258/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

stabilire program vizitare minor;

Dosar 2611/96/2012* din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

acţiune în răspundere patrimonială rejudecare;

Dosar 3140/258/2014 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

anulare proces verbal de contravenţie P.V. SERIA DGAF, NR. 0010871 DIN DATA DE 22.05.2014;

Dosar 3482/258/2012 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

fond funciar;

Dosar 560/258/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

pretenţii;

Dosar 759/258/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

contestaţie la executare;

Dosar 863/258/2015 din 27.08.2015

Tribunalul Harghita

contestaţie la executare;

Dosar 1207/96/2015 din 26.08.2015

Tribunalul Harghita

contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă Dec.nr.323/01.07.2015. Act adit.nr.3/15.07.2015;

Dosar 1208/96/2015 din 26.08.2015

Tribunalul Harghita

contestaţie decizie de sancţionare Dec.nr.6414/13.07.2015;

Dosar 1209/96/2015 din 26.08.2015

Tribunalul Harghita

drepturi băneşti dobândă legală;

Dosar 1210/96/2015 din 26.08.2015

Tribunalul Harghita

anulare act de control taxe şi impozite timbru de mediu;

Dosar 1211/96/2015 din 26.08.2015

Tribunalul Harghita

pretenţii;

Dosar 1575/258/2015 din 26.08.2015

Tribunalul Harghita

alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP);