Art.181 c.p

Dosar Nr. 6 (16.01.2009)

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Filiasi, din 20.10.2008, dat de procuror in dosarul 660/P/2007, al aceluiasi Parchet, a fost trimis in judecata in stare de libertate, inculpatul D. I., pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala prevazuta si pedepsita de art. 181 al.1 C.p.Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Filiasi sub nr. 1281/230/2008.In expunerea starii de fapt, in rechizitoriu, procurorul arata ca în seara zilei de 23/24.06.2007, partea vatamata G. G. I. se afla în discoteca organizata în satul Fratostita, judetul Dolj, impreuna cu mai multi prieteni printre care si martorii B. V. M., C. F. si G. A. C. La un moment dat, în timp ce se afla în discoteca partea vatamata a fost atentionata de martorul B. V. M. sa nu iese din incinta discotecii deoarece îl auzise pe învinuitul D. I. ca intentioneaza sa-l bata. Ulterior, în jurul orei 01,00 partea vatamata a iesit din discoteca împreuna cu martorul C. F., iar la iesirea din discoteca, învinuitul D. I., fara sa spuna ceva a împins-o pe partea vatamata si apoi, dezbracându-se de tricou, a apucat-o pe aceasta de piept, lovind-o cu pumnul în zona fetei. La rândul sau partea vatamata a ripostat, cele doua parti continuând sa-si aplice reciproc lovituri, inculpatul fiind ajutat în timpul exercitarii actelor de agresiune de catre numitul B.M., prietenul sau care a intervenit în conflict, tinând-o pe partea vatamata de mâini în timp ce inculpatul îi aplica lovituri. Dupa ce inculpatul a doborât-o la pamânt pe partea vatamata a continuat sa-i aplice lovituri cu pumnul si i-a rasucit degetul mare de la mâna dreapta, producându-i acestuia o fractura metacarp I police drept.Starea de fapt retinuta în rechizitoriu, s-a bazat pe urmatoarele mijloace de proba: plângerea si declaratia partii vatamate, declaratie inculpat, declaratie învinuiti B. M. si B. V. certificat medico-legal nr. 1383/A2/25.06.2007 si adresa nr. 515/A1 din 18.03.2008 eliberate de IML Craiova, declaratiile martorilor C. F., G. A.C., B. V. M.In faza cercetarii judecatoresti a fost ascultat inculpatul,partea vatamata si au fost audiati nemijlocit martorii C.F., G. A. C.si B. V. M. S-a solicitat fisa de cazier judiciar a inculpatului din care instanta constata ca inculpatul nu are antecedente penale.Analizând probatoriul cauzei administrat atât în faza de urmarire penala cât si in faza de judecata, instanta constata si retine urmatoarele:

În seara zilei de 23/24.06.2007, partea vatamata G. G. I. se afla în discoteca organizata în satul Fratostita, judetul Dolj, impreuna cu mai multi prieteni printre care si martorii B. V. M., C. F. si G. C., în aceeasi discoteca aflându-se si inculpatul D. I. Când partea vatamata a iesit din discoteca împreuna cu martorul C. F., inculpatul D. I., fara sa spuna ceva, a împins-o pe partea vatamata si apoi, dezbracându-se de tricou, a lovit-o pe partea vatamata cu pumnul în zona fetei. La rândul sau partea vatamata a ripostat, cele doua parti continuând sa-si aplice reciproc lovituri. În urma loviturilor primite, partea vatamata a suferit leziuni medicale care au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale.Aceasta stare de fapt instanta o retine din coroborarea tuturor probelor administrate in cauza, respectiv, declaratia inculpatului care recunoaste savârsirea faptei, dar arata ca partea vatamata l-a lovit primul, fapt care însa nu a fost confirmat de nici unul din martorii audiati în cauza, martori care au asistat la conflictul dintre parti, declaratia martorilor audiati în certificatul medico-legal nr. 1383/A2/25.06.2007 eliberat de IML Craiova si adresa nr. 515/A1/18.03.2008 a IML Craiova.Ca urmare a celor retinute, instanta constata ca fapta inculpatului întruneste in drept elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala prevazuta de art. 181 alin.1 C.p..In consecinta, instanta urmeaza sa-l condamne pe inculpat pentru fapta retinuta în sarcina sa.In individualizarea pedepsei ce urmeaza a-i fi aplicata inculpatului, instanta va aplica criteriile generale prev. de art.72 cp, tinând seama de împrejurarile savârsirii faptei, retinând ca partile s-au lovit reciproc si ca fapta a fost savârsita noaptea si într-un loc public, persoana inculpatului care nu are antecedente penale, limitele de pedeapsa prevazuta de norma incriminatoare.Din fisa de cazier judiciar a inculpatului, instanta retine ca inculpatul a avut o conduita buna înainte de savârsirea faptei si, de asemenea, retine ca inculpatul a avut o atitudine sincera în faza de judecata, recunoscând savârsirea faptei si va da relevanta juridica acestor împrejurari, apreciindu-le ca circumstante atenuante personale pentru inculpat, urmând sa faca aplicarea art. 74 lit. a si c C.p. si implicit a art. 76 lit. e C.p. si sa scada pedeapsa ce urmeaza a fi aplicata inculpatului, sub minimul special.Astfel, instanta va aplica inculpatului pedeapsa de 2 luni inchisoare .Inculpatul neavând antecedente penale asa cum rezulta din fisa de cazier, fiind foarte tânar si tinând seama de împrejurarile savârsirii faptei, instanta apreciaza ca in cauza sunt întrunite conditiile prev. de art. 81 C.p., motiv pentru care va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate pe o perioada de 2 ani si 2 luni, termen de încercare stabilit conf. art. 82 alin.1 C.p.Instanta urmeaza sa puna în vedere inculpatului prevederile art. 83 C.p. in conditiile art. 356 C.p.p.In cauza se va face aplicarea art. 71 alin.2 C.p. si vor fi interzise inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza II, art. 64 lit. b., instanta facând aplicarea si jurisprudentei CEDO, respectiv cauza Hirst contra Regatului Unit al Mari Britanii unde s-a statuat ca interzicerea absoluta a dreptului la vot a unui condamnat, indiferent de circumstante, constituie o incalcare a art. 3 din Protocolul 1 al CEDO, instanta apreciind ca fapta savârsita de inculpat nu impune interzicerea dreptului la vot al acestuia.De asemenea, in cauza se va face aplicarea art. 71 alin.5 C.p. In baza art.14 si 346 c.p.p., instanta va lua act ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila.In baza art.191 c.p.p., instanta va obliga inculpatul la plata sumei de 260 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

In baza art.181 c.p. cu aplicarea art.74 al.1 lit.a, c si 76 lit.e C.p.Condamna pe inculpatul D. I., la pedeapsa de 2 luni închisoare.In baza art.71 al.2 c.p.Interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a teza II si lit.b c.p. In baza art.81,82 c.p. Dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicata inculpatului pe o perioada de 2 ani si 2 luni, termen de încercare. Face aplicarea art.71 al.5 c.p. Atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art.83 c.p. în conditiile art.359 c.p.p. In baza art.14 si 346 c.p.p. Ia act ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila. In baza art.191 c.p.Obliga inculpatul la plata sumei de 260 lei, cheltuieli judiciare catre stat.