Calomnie

Dosar Nr. 612 (08.05.2009)

DOSAR PENAL NR. 29120/212/2008

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA PENALA

SENTINTA PENALA NR. 612

Sedinta publica din data de 15.05.2009

Pe rol solutionarea plângerii formulata de petenta SC împotriva rezolutiei pronuntata în dos.nr.13135/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Constanta la data de 29.04.2008.

Dezbaterile asupra cererii au avut loc în sedinta publica din data de 08.05.2009 consemnate în încheierea de sedinta de la acea data si care face parte integranta din prezenta hotarâre când instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 15.05.2009.

I N S T A N T A:

Deliberând asupra cauzei penale de fata, retine urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr.29120/212/2008 petenta SC a solicitat desfiintarea rezolutiei nr.13135/P/2007 din data de 29.04.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Constanta. În motivare plângerii petenta arata ca în mod gresit prin rezolutia atacata s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numitii CI siCA, sub aspectul savârsirii infractiunii de calomnie, prevazuta de art.206 Cod penal, întrucât, prin decizia nr.62/2007 a Curtii Constitutionale s-a statuat ca dispozitiile art.I din Legea nr.278/2006 referitoare la abrogarea art.205, 206 si 207 din Codul penal sunt neconstitutionale.

A fost atasat dosarul nr.13135/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Constanta.

Analizând probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarele:

La data de 13.11.2007 petenta CS a formulat plângere penala împotriva numitilor CI siCA , sub aspectul savârsirii infractiunii de calomnie, prevazuta de art.206 Cod penal.

Prin rezolutia nr.13135/P/2007 din data de 29.04.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Constanta s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numitii CI siCA , sub aspectul savârsirii infractiunii de calomnie, prevazuta de art.206 Cod penal. S-a retinut ca prin art.I din Legea nr.278/2006 au fost abrogate dispozitiile art.206 Cod penal.

Instanta constata ca în mod corect s-a dispus neînceperea urmaririi penale prin rezolutia atacata, întrucât infractiunea prevazuta de art.206 Cod penal a fost dezincriminata. Desi ulterior, prin decizia nr.62/2007 a Curtii Constitutionale s-a statuat ca dispozitiile art.I din Legea nr.278/2006 referitoare la abrogarea art.205, 206 si 207 din Codul penal sunt neconstitutionale, este de mentionat ca reincriminarea faptelor de insulta si calomnie este atributul exclusiv al legiuitorului, dar legiuitorul nu a intervenit în acest sens. De altfel, dupa intrarea în vigoare a dispozitiilor art.I din Legea nr.278/2006 nu mai este posibila tragerea la raspundere penala a celor care au savârsit faptele prevazute de art.205 si 206 Cod penal, întrucât legea penala trebuie sa fie accesibila si previzibila, astfel cum a statuat constant în jurisprudenta sa Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Or, în cauza nu se poate vorbi de o lege previzibila în sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, care sa permita celor vizati sa îsi adapteze comportamentul conform rigorilor legii.

Pentru considerentele mai sus aratate, apreciind ca solutia procurorului este legala si temeinica, în baza art.2781 alin.8 lit.a Cod procedura penala instanta va respinge plângerea formulata de petenta SC ca nefondata si va mentine rezolutia nr.13135/P/2007 din data de 29.04.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Constanta.

În temeiul art.192 alin.2 Cod procedura penala va obliga petenta la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

În baza art.2781 alin.8 lit.a Cod procedura penala respinge plângerea formulata de petenta SC ca nefondata.

Mentine rezolutia nr.13135/P/2007 din data de 29.04.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Constanta.

În temeiul art.192 alin.2 Cod procedura penala obliga petenta la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru cele lipsa.

Pronuntata în sedinta publica azi, 15.05.2009.

Red./dact.jud.A.I./08.06.2009

Ex.4