Cerere de reexaminare a taxei de timbru - calitate procesuala activa

Dosar Nr. (14.04.2010)

Cerere de reexaminare a taxei de timbru - calitate procesuala activa

Cererea de reexaminare este instrumentul juridic pe care legiuitorul l-a pus la îndemâna reclamantului din cadrul unei actiuni aflata pe rolul instantei, prin care acesta poate cere unui alt complet de judecata decât cel care i-a stabilit cuantumul taxei de timbru sa recalculeze suma fixata cu acest titlu, pe care o apreciaza ca fiind nejustificat de mare, iar nu pârâtului, care poate contesta suma doar ca aparare, pe cale de exceptie

(ÎNCHEIEREA din Sedinta Camerei de Consiliu de la 14 aprilie 2010)

Constata ca prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 08.03.2010, D. V. C. si A. V., având calitatea procesuala de pârâte în dosarul nr.520/1259/2009, au solicitat reexaminarea taxei judiciare de timbru de 3.211 lei, pe care instanta învestita cu solutionarea dosarului 520/1259/2009 a pus-o în vedere reclamantei S.C. T. C. S.R.L. la termenul de judecata din 03.02.2010.

Au sustinut petentele ca, valoarea pretentiilor reclamantei fiind de 800.000 lei, suma pe care aceasta o datoreaza cu titlu de taxa de timbru calculata conform dispozitiilor art.2 alin.1 lit.g) din Legea 146/1997 este de 12.111 lei, si nu de 3.211 lei asa cum instanta a stabilit.

Au solicitat petentele ca instanta sa puna în vedere reclamantei sa-si timbreze actiunea cu suma de 12.111 lei.

Analizând cererea formulata de petentele D. V. C. si A. V., instanta învestita cu solutionarea cererii de reexaminare a taxei de timbru care a fost stabilita în dosarul nr.520/1259/2009 urmeaza sa o respinga, cu urmatoarea motivare:

Potrivit dispozitiilor art. 18 din Legea 146/1997, privind taxele judiciare de timbru, republicata:

"(1) Determinarea cuantumul taxelor judiciare de timbru se face de catre instanta de judecata sau, dupa caz, de Ministerul Justitiei.

(2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicarii sumei datorate.

(3) Cererea se solutioneaza în camera de consiliu de un alt complet, fara citarea partilor, prin încheiere irevocabila.

(4) În cazul admiterii integrale sau partiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, dupa caz, proportional cu reducerea sumei contestate."

Din interpretarea dispozitiilor legale anterior citate se desprinde în mod coerent ideea ca cererea de reexaminare este instrumentul juridic pe care legiuitorul l-a pus la îndemâna reclamantului din cadrul unei actiuni aflata pe rolul instantei, prin care acesta poate cere unui alt complet de judecata decât cel care i-a stabilit cuantumul taxei de timbru sa recalculeze suma fixata cu acest titlu, pe care o apreciaza ca fiind nejustificat de mare.

În speta însa, nu reclamanta din dosarul nr.520/1259/2009, S.C. T. C. S.R.L., a formulat prezenta cerere de reexaminare a taxei de timbru, ci pârâtele D. V. C. si A. V. au fost cele care au sustinut ca taxa de timbru nu a fost corect calculata, solicitînd majorarea ei, iar nu diminuarea.

Instanta de judecata, respingând aceasta cerere de reexaminare, va retine ca mijloacele procesuale puse la îndemâna pârâtilor spre a se apara prin invocarea unor aspecte ce pot conduce la împiedicarea judecatii fondului ori la amânarea cauzei sunt exceptiile, între care si exceptia anularii cererii ca insuficient timbrata, pe care pârâtele D. V. C. si A. V. au avut-o în vedere atunci când au solicitat reexaminarea taxei de timbru stabilita în dosarul nr.520/1259/2009, în sensul majorarii ei.

O astfel de exceptie însa se invoca în cadrul dosarului principal, iar nu separat, pe calea cererii de reexaminare care sa fie solutionata de un alt complet, în temeiul dispozitiilor art.18 din Legea 146/1997, asa cum au procedat petentele.

De altfel, cercetând continutul întâmpinarilor depuse de cele doua petente-pârâte în dosarul nr.520/1259/2009, dosar anexat cauzei de fata pentru acest termen de judecata, instanta retine ca ambele au invocat în aparare si aceasta exceptie, asupra careia instanta învestita cu solutionarea acelei cauze urmeaza a se pronunta.

Având în vedere temeiurile de fapt si de drept aratate, cererea de reexaminare se va respinge.