Dosar 3199/215/2006 din 19.12.2007

ucidere din culpă (art.178 C.p.)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3199/215/2006
Data dosar:
19.12.2007
Instanta:
Curtea de Apel Craiova
Departament:
Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Obiect:
ucidere din culpă (art.178 C.p.)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Recurs

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 28.02.2008 la ora 09:00

  Complet: C4-penal
 • Soluţionare

  Admite recursurile declarate de parchet şi părţile civile Necşulea Ileana Gabriela, Necşulea Mariana, Necşulea Daniela şi Necşulea Domnica. Casează decizia, cît şi sentinţa , parţial; În baza art.178 alin.1 şi 3 C.p., cu art.74, 76 C.p.condamnă pe inculpatul Truşcă Gheorghe la pedeapsa principală de 4(patru) ani închisoare. În baza art.86/1 C.pen., dispune suspendarea pedepsei sub supraveghere, pe o perioadă de 6 ani, termen alcătuit potrivit art.86/2 C-pen. Pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, potrivit art.86/3 alin.1 lit.a-d, astfel: -să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la serviciul de protecţie al victimelor şi reintegrală socială a infractorilor. -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu,reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă, -să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art.86/4 C.pen. Interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza II şi lit.b C.pen.pe care le suspendă. Menţine dispoziţiile sentinţei de obligare a inculpatului, alături de Asigurătorul de resp.civilmente Sc Asigurarea Românească, ASIROM SA Succursala Dolj către părţile civile Necşulea Domnica şi Radu Tudoriţa, la despăgubiri civile, astfel: -10.000 lei despăgubiri patrimoniale şi 5.000 lei despăgubiri pentru daune morale, pentru Necşulea Domnica şi- 3.000 lei, despăgubiri pentru daune morale, pentru Radu Tudoriţa. Obligă pe inculpat, alături de Asigurătorul de resp.civilmente SC Asigurarea Românească ASIROM SA Suc.Dolj, să plătească părţilor civile Necşulea Daniela, Necşulea Ileana Gabriela şi Necşulea Mariana, despăgubiri civile, astfel: -4.600 lei, cu titlu de prestaţiune periodică globală, calculată de la data de 14.05.2005-la 24.04.2007 şi în continuare, cîte 200 lei lunar, cu titlu de prestaţiune periodică, pentru ficare, pînă la majoratul acestora; -cîte 10.000 lei, pentru ficare, cu titlu de daune morale. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Respinge, ca nefondat, recursul declarat de inculpat, cu 50 lei cheltuieli judiciare statului. Definitivă.Pronunţată în şedinţa publică.

 • Sedinta din data de 07.02.2008 la ora 09:00

  Complet: C4-penal
 • Amânat

  lipsă avocat Socoteanu Răzvan, apărătorul ales al recurenţilor părţi civile.

 • Sedinta din data de 17.01.2008 la ora 09:00

  Complet: C4-penal
 • Amânat

  cerere de amînare avocat Ştefan Eugen, apărătorul recurentului inculpat , prin care solicită termen în vederea pregătirii apărării.

Flux dosar


Actualizare GRPD