Dosare procese Tribunalul București - 2009

Dosar 13508/302/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

încuviinţare executare silită;

Dosar 20658.02/3/2008 din 31.12.2009

Tribunalul București

obligaţie de a face abţinere dos.20658.01/3/2008;

Dosar 30837./3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

obligaţie de a face abţinere dos. nr. 30837/3/2009;

Dosar 43964.01/3/2008 din 31.12.2009

Tribunalul București

recalculare pensie abţinere dos. 43964./3/2008;

Dosar 51301/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

refuz acordare drepturi persecutaţi politic D.L nr. 118/1990;

Dosar 51302/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

refuz acordare drepturi persecutaţi politic D.L nr. 118/1990;

Dosar 51303/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

obligaţia de a face;

Dosar 51304/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

obligaţia de a face;

Dosar 51305/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

anulare act administrativ;

Dosar 51306/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. îndreptare eroare materiala;

Dosar 51307/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

contestaţie la executare;

Dosar 51308/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

refuz soluţionare cerere;

Dosar 51309/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

încredinţare minor încheiere suspendare;

Dosar 51310/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

acţiune în anulare (OG nr. 5/2001) dosar nr.28720/3/2009;

Dosar 51313/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

divorţ încheiere îndreptare eroare materială;

Dosar 51314/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

obligaţie de a face;

Dosar 51317/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) anulare decizie şi fisa post;

Dosar 51318/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

ordonanţă preşedinţială suspendare executare;

Dosar 51319/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

pretenţii Lg. 221/2009;

Dosar 51322/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

pretenţii Lg. 221/2009;

Dosar 51326/3/2009 din 31.12.2009

Tribunalul București

pretenţii Lg. 221/2009;