Dosare procese Tribunalul Buzău - 2009

Dosar 1184/282/2009 din 31.12.2009

Tribunalul Buzău

plângere contravetionala OG 15/2002;

Dosar 1233/287/2009 din 31.12.2009

Tribunalul Buzău

incestul (art. 203 C.p.);

Dosar 1321/282/2009 din 31.12.2009

Tribunalul Buzău

plângere contravetionala OG nr. 43/1997;

Dosar 5556/114/2009 din 31.12.2009

Tribunalul Buzău

contestaţie decizie de concediere;

Dosar 833/282/2009 din 31.12.2009

Tribunalul Buzău

fond funciar;

Dosar 10431/200/2009 din 30.12.2009

Tribunalul Buzău

fond funciar constatare nulitate absolută parţială;

Dosar 13133/200/2009 din 30.12.2009

Tribunalul Buzău

asigurare dovezi inventariere bunuri;

Dosar 1456/200/2009 din 30.12.2009

Tribunalul Buzău

fond funciar constatare nulitate absolută titlu;

Dosar 4575/200/2009 din 30.12.2009

Tribunalul Buzău

fond funciar;

Dosar 5547/114/2009 din 30.12.2009

Tribunalul Buzău

suspendare executare act administrativ;

Dosar 5548/114/2009 din 30.12.2009

Tribunalul Buzău

obligaţie de a face;

Dosar 5549/114/2009 din 30.12.2009

Tribunalul Buzău

fond funciar;

Dosar 5550/114/2009 din 30.12.2009

Tribunalul Buzău

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999);

Dosar 5552/114/2009 din 30.12.2009

Tribunalul Buzău

acţiune în anulare (OG nr. 5/2001);

Dosar 6291/200/2009 din 30.12.2009

Tribunalul Buzău

fond funciar;

Dosar 7118/200/2008 din 30.12.2009

Tribunalul Buzău

anulare act;

Dosar 1100/287/2009 din 29.12.2009

Tribunalul Buzău

fond funciar îndreptare eroare materială;

Dosar 13019/200/2009 din 29.12.2009

Tribunalul Buzău

plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.);

Dosar 1306/287/2009 din 29.12.2009

Tribunalul Buzău

plângere contravetionala;

Dosar 1459/287/2009 din 29.12.2009

Tribunalul Buzău

plângere contravetionala;

Dosar 1468/287/2009 din 29.12.2009

Tribunalul Buzău

plângere contravetionala;