Dosare procese Curtea de Apel Cluj - 2010

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 2132/33/2010 din 31.12.2010

Curtea de Apel Cluj

mandat european de arestare;

Dosar 2133/33/2010 din 31.12.2010

Curtea de Apel Cluj

anulare acte emise de autorităţile de reglementare Hot. de Guvern nr. 735/2010 şi cerere de suspendare;

Dosar 2127/33/2010 din 29.12.2010

Curtea de Apel Cluj

mandat european de arestare;

Dosar 2128/33/2010 din 29.12.2010

Curtea de Apel Cluj

anulare acte emise de autorităţile de reglementare art. 2, alin. 2,3,4,6,7, art. 6 alin. 1,2,4, art. 10 alin. 2 din HG nr. 735/2010 şi cerere de suspendare;

Dosar 2129/33/2010 din 29.12.2010

Curtea de Apel Cluj

obligaţia de a face eliberare diplomă de licenţă şi supliment de diplomă (foaie matricolă)-învestire cu formulă executorie;

Dosar 2116/33/2010 din 27.12.2010

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ;

Dosar 2117/33/2010 din 27.12.2010

Curtea de Apel Cluj

înşelăciunea (art. 215 C.p.);

Dosar 2118/33/2010 din 27.12.2010

Curtea de Apel Cluj

suspendare provizorie a executării art. 403 alin.4 şi art. 300 alin.3 C.pr.civilă;

Dosar 2107/33/2010 din 23.12.2010

Curtea de Apel Cluj

obligaţia de a face emitere titlu de despăgubire;

Dosar 2090/33/2010 din 22.12.2010

Curtea de Apel Cluj

anulare acte emise de autorităţile de reglementare HG NR. 735/2010 şi CERERE DE SUSPENDARE;

Dosar 2102/33/2010 din 22.12.2010

Curtea de Apel Cluj

falsul intelectual (art. 289 C.p.);

Dosar 2104/33/2010 din 22.12.2010

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind regimul străinilor decizia de returnare de pe trritoriul României nr. 2761514/2010;

Dosar 2078/33/2010 din 21.12.2010

Curtea de Apel Cluj

plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.);

Dosar 2079/33/2010 din 21.12.2010

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal;

Dosar 2089/33/2010 din 21.12.2010

Curtea de Apel Cluj

refuz acordare drepturi conform Legii nr. 189/2000;

Dosar 2068/33/2010 din 20.12.2010

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal decizia nr. 99/22.06.2010 a DGFP Cluj;

Dosar 2071/33/2010 din 20.12.2010

Curtea de Apel Cluj

obligaţia de a face emitere titlu de despăgubire;

Dosar 2073/33/2010 din 20.12.2010

Curtea de Apel Cluj

mandat european de arestare;

Dosar 2074/33/2010 din 20.12.2010

Curtea de Apel Cluj

alte cereri cerere de restituire a cautiunii;

Dosar 2075/33/2010 din 20.12.2010

Curtea de Apel Cluj

refuz acordare drepturi conform Legii nr. 189/2000;

Dosar 2067/33/2010 din 17.12.2010

Curtea de Apel Cluj

purtarea abuzivă (art. 250 C.p.);