Dosare procese Judecătoria Piatra-Neamț - 2012

Dosar 5723/291/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

încuviinţare executare silită;

Dosar 9894/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

pretenţii;

Dosar 9895/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

pretenţii PERIMARE;

Dosar 9896/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

contestaţie la executare;

Dosar 9897/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

contestaţie la executare +suspendare executare silită;

Dosar 9899/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

divorţ prin acord cu minori+exercitare autoritate părintească+stabilire domiciliu minor+pensie întreţinere;

Dosar 9900/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

rectificare carte funciară;

Dosar 9901/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

încuviinţare executare silită;

Dosar 9902/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

încuviinţare executare silită;

Dosar 9903/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

încuviinţare executare silită;

Dosar 9904/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

încuviinţare executare silită;

Dosar 9905/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

contestaţie la executare (contestaţie la titlu);

Dosar 9906/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

plângere contravetionala (OUG 195/2002 R);

Dosar 9907/279/2012 din 28.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

constatare nulitate act juridic (certificat de moştenitor+contract de vânzare-cumpărare);

Dosar 9855/279/2012 din 27.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

solicitări conform L82/2012;

Dosar 9856/279/2012 din 27.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

solicitări conform L82/2012;

Dosar 9857/279/2012 din 27.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

solicitări conform L82/2012;

Dosar 9858/279/2012 din 27.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

plângere contravetionala (OUG 195/2002 R);

Dosar 9859/279/2012 din 27.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

contestaţie la executare +suspendare executare silită;

Dosar 9860/279/2012 din 27.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

suspendare provizorie;

Dosar 9861/279/2012 din 27.12.2012

Judecătoria Piatra-Neamț

plângere contravetionala (OG 15/2002);