Dosare procese - 2014

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 15072/63/2014 din 30.12.2014

Tribunalul Dolj

pretenţii DOSAR NR.9543/215/2010;

Dosar 6747/117/2014 din 30.12.2014

Tribunalul Cluj

uzucapiune;

Dosar 7451/121/2014 din 30.12.2014

Tribunalul Galați

contestaţie la executare;

Dosar 7716/2/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

anulare act revizuire;

Dosar 926/45/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel Iași

pretentii restituire taxa auto-revizuire;

Dosar 1143/44/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Galați

constatare nulitate act juridic REVIZUIRE DS 16139/196/2011;

Dosar 15058/63/2014 din 29.12.2014

Tribunalul Dolj

pretenţii DOSAR NR.3375/215/2012;

Dosar 15065/63/2014 din 29.12.2014

Tribunalul Dolj

fond funciar DOSAR NR.28531/215/2012;

Dosar 1642/187/2006* din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

rectificare carte funciară;

Dosar 1726/33/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Cluj

acţiune în constatare;

Dosar 1779/59/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Timișoara

alte cereri REVIZUIRE;

Dosar 1780/59/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Timișoara

alte cereri REVIZUIRE;

Dosar 45300/3/2014 din 29.12.2014

Tribunalul București

anulare proces verbal de contravenţie revizuire ds nr.29840/300/2012;

Dosar 472/43/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Târgu Mureș

rectificare carte funciară;

Dosar 7691/2/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel București

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) Decizia nr.6994/02.10.2014 pronunţată în dosar nr.4564/87/2013;

Dosar 7692/2/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel București

legea 10/2001 împotriva DC nr.1868/09.12.2014 pronunţată de CAB3 în dosarul nr. 2701/3/2013 (2086/2014), ART. 322 C.P.C.;

Dosar 7699/2/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel București

anulare act administrativ Decizia nr.6310/11.09.2014 pronunţată în dosarul nr.15946/3/2012;

Dosar 7706/30/2014 din 29.12.2014

Tribunalul Timiș

reexaminare anulare cerere REVIZUIRE;

Dosar 8018/86/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Suceava

rectificare carte funciară;

Dosar 831/57/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Alba Iulia

contestaţie decizie de pensionare REVIZUIRE - D.5793/107/2009 - DEC.76/2011;

Dosar 833/57/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Alba Iulia

Despăgubiri Legea nr.221/2009 REVIZUIRE - D. 4316/107/2012 - DEC. 456/20.11.2014;