Dosar 10422/99/2017 din 29.12.2017

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10422/99/2017
Data dosar:
29.12.2017
Instanta:
Tribunalul Iași
Departament:
Secţia I civilă
Obiect:
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 07.06.2018 la ora 9:00

  Complet: civ D 2
 • Admite in parte cererea

  Admite în parte cererea formulată de creditoarea R.A. AEROPORTUL IAŞI , în contradictoriu cu debitoarea SC BLUE AIR AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 184.065,41 lei reprezentând actualizarea, până la data plăţii efective, a debitului în sumă totală de 7.324.101,58 lei. Respinge ca rămasă fără obiect cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plat sumei de 7.324.101,58 lei reprezentând debit şi a sumei de 154.167,02 lei reprezentând penalităţi de întârziere la acest debit. Obligă debitoarea să plătească creditoarei cheltuieli de judecată în cuantum de 200 lei reprezentând taxă de timbru. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, eventuala cerere în anulare urmând a se depune la Tribunalul Ia?i. Executorie. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 07.06.2018.

  Hotarare 991/2018 din 07.06.2018
 • Sedinta din data de 23.05.2018 la ora 9:00

  Complet: civ D 2
 • Amână pronunţarea

  Amână pronun?area la 07.06.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.05.2018
 • Sedinta din data de 09.05.2018 la ora 9:00

  Complet: civ D 2
 • Amână pronunţarea

  Amână pronun?area la 23.05.2018.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.05.2018
 • Sedinta din data de 14.03.2018 la ora 9:00

  Complet: civ D 2
 • Amână cauza

  Amână cauza şi acordă termen la 09.05.2018 la solicitarea creditoarei pentru a se comunica debitoarei precizările înaintate la dosar de către creditoare şi creditoarea să studieze notele de şedinţă înaintate de către debitoare la dosar la acest termen de judecată şi comunicate creditoarei asrtăzi.

  Incheiere de sedinta din 14.03.2018
 • Sedinta din data de 14.02.2018 la ora 9:00

  Complet: civ D 2
 • Amână cauza

  Amână cauza şi acordă termen la 14.03.2018 pentru a se comunica pârâtei răspunsul la întâmpinare depus astăzi de către reclamant..

  Incheiere de sedinta din 14.02.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD