Dosare procese Tribunalul Iași - 2017

Dosar 10186/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

actiune in raspundere contractuala;

Dosar 11083/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

anulare proces verbal de contravenţie seria K; nr. 0192295/04.04.2017;

Dosar 11147/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

contestaţie la executare încetare executare silită;

Dosar 1125/245/2016 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

uzucapiune;

Dosar 11619/279/2016 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

anulare proces verbal de contravenţie (OUG 195/2002 R) PISX 0134531/21.10.2016;

Dosar 11679/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

actiune in raspundere contractuala;

Dosar 11684/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

actiune in raspundere contractuala;

Dosar 11869/245/2016 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

pretenţii;

Dosar 11920/245/2016 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

anulare proces verbal de contravenţie NR. 0047734;

Dosar 11964/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

contestaţie la executare suspendare executare silită;

Dosar 1267/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

sechestru asigurător;

Dosar 12996/245/2016 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

contestaţie la executare constatare nulitate absolută contract;

Dosar 13009/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

contestaţie la executare;

Dosar 1354/866/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

anulare proces verbal de contravenţie seria R17; nr. 0040941/17.01.2017;

Dosar 13742/245/2016 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

cerere de valoare redusă;

Dosar 14015/245/2015* din 21.11.2017

Tribunalul Iași

actiune in raspundere contractuala rejudecare;

Dosar 1420/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

contestaţie la executare suspendare executare silită;

Dosar 14353/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

anulare proces verbal de contravenţie seria PISX;nr. 0160100/09.05.2017;

Dosar 14820/245/2016 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

revendicare imobiliară;

Dosar 14836/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

actiune in raspundere contractuala;

Dosar 15045/245/2017 din 21.11.2017

Tribunalul Iași

anulare proces verbal de contravenţie seria PISX, nr. 0182885/22/05/2017;