Dosare procese Tribunalul Bihor - 2017

Dosar 10614/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

cerere de valoare redusă;

Dosar 11168/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

anulare proces verbal de contravenţie 40399;

Dosar 11303/271/2015*/a1 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

contestaţie la executare RECURS ÎNCH. 11.12.2017 - RECUZARE;

Dosar 11611/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

anulare proces verbal de contravenţie 0332075;

Dosar 12711/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

contestaţie la executare;

Dosar 12810/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996);

Dosar 14146/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

cerere de valoare redusă;

Dosar 15995/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

cerere de valoare redusă;

Dosar 1609/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

contestaţie la executare;

Dosar 16612/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

pretenţii;

Dosar 17355/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

liberarea condiţionată (art.587 NCPP);

Dosar 20511/271/2016 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

rectificare carte funciară rectificare cf;

Dosar 2896/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

pretenţii;

Dosar 3092/255/2017/a1 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară;

Dosar 3151/187/2017/a1.4 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

verificare măsuri preventive (art.205 NCPP);

Dosar 4331/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

anulare proces verbal de contravenţie 71015014;

Dosar 4747/271/2016 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

anulare proces verbal de contravenţie 0133929;

Dosar 5762/271/2016 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

fond funciar;

Dosar 6159/271/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

anulare proces verbal de contravenţie 1510;

Dosar 6571/271/2017/a1 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 6665/111/2017/a1 din 29.12.2017

Tribunalul Bihor

reexaminare anulare cerere;