Dosar 1606/103/2016/a2 din 27.06.2019

contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar contestaţie împotriva raportului asupra fondurilor şi împotriva planului de distribuire


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1606/103/2016/a2
Data dosar:
27.06.2019
Instanta:
Tribunalul Neamț
Departament:
Sectia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Obiect:
contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar contestaţie împotriva raportului asupra fondurilor şi împotriva planului de distribuire
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 23.10.2019 la ora 11:00

    Complet: F3
  • Respins

    Respinge ca rămasă fără obiect contestaţia formulată de creditoarea ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ, din subordinea DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI, împotriva raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor imobile din patrimoniul societăţii debitoare S.C. KETROZ S.R.L. şi planului de distribuire a sumelor între creditori nr. 397/20.06.2019, întocmite de lichidatorul judiciar EUROINSOLV S.P.R.L. şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12489/21.06.2019. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea hotărârii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, urmând ca cererea să fie depusă la Tribunalul Neamţ. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.10.2019.

    Hotarare 465/2019 din 23.10.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD